Medlemsundersøkelsen 2019

BCC fikk mye medieoppmerksomhet i 2019, både positiv og negativ. Vi benyttet anledningen ved vår årlige medlemsundersøkelse til å stille de samme spørsmålene som media hadde til oss, til våre egne medlemmer. Her kan du se resultatet av spørreundersøkelsen.


Av: BCC

Som kristent trossamfunn kjenner vi et særskilt ansvar for at ingen skal lide overlast eller oppleve ulike former for press. Derfor er det viktig for oss med ærlige tilbakemeldinger fra medlemmene, om noe ikke er som det skal være.

Positiv utvikling

BCC ønsker dialog og åpenhet velkommen, og setter pris på interesse for vårt trossamfunn. All kritikk kan føre til konstruktiv endring, og BCC er en organisasjon i stadig utvikling. Samtidig har vi vært utsatt for en påvirkningsoperasjon som har spredd falsk informasjon i et stort omfang siden 2015, og derfor er det ekstra viktig for oss at det er medlemmene som definerer foreningen og ikke alternative røster.

Resultatet fra undersøkelsen viste at oppslutningen fra medlemmene er av helt andre proporsjoner enn det medieomtalen på daværende tidspunkt framstilte.

Undersøkelsen var anonym. Den ble sendt som link på mail til alle norske medlemmer over 18 år, som svarte gjennom et automatisk spørreskjema levert av Questback. 5.761 medlemmer fikk tilsendt link til spørreundersøkelsen, og 3.331 svarte.

Resultater fra BCCs medlemsundersøkelse i 2019

Gjennomført: november 2019
Verktøy: Questback
Karakter: anonym
Svarprosent: 57 %

Undersøkelsen viser et tydelig bilde av at utviklingen i BCC oppleves som positiv, og at et stort flertall trives i vårt trossamfunn. Svarene viser også at det er forbedringspunkter som BCC vil jobbe videre med, slik at menigheten er et godt sted å være for alle som ønsker ta del i vårt trosfellesskap. Kjærlighet og omsorg for andre er grunnleggende i den kristne tro.

Noen av tiltakene BCC har gjort for å styrke foreningskulturen i 2019 er:

  • Forenklet muligheten til å melde fra om uønskede hendelser og informert om det offentlig ved minst tre anledninger
  • Økt bevisstheten rundt frivillig deltakelse i lokalmenighetene, og understreket dette i opplæring av ledere
  • Gjennomført kurs om inkluderende ledelse i barne- og ungdomsarbeidet
  • Forbedret medlemsinformasjonen både sentralt og i lokalmenighetene