Få alle fakta på bordet

Som omtalt i Vårt Land lørdag 12. september, har BCC gjennom flere år vært utsatt for en påvirkningsoperasjon fra profesjonelle aktører som har som uttalt mål «å gjøre ende på organisasjonens eksistens». For BCC er det avgjørende at alle fakta kommer på bordet, og at det settes en stopper for falsk informasjon.


Les Vårt Land sine oppslag om saken her:

Dette har skjedd

  • Påvirkningsoperasjonen mot BCC ble bestilt hos det israelske selskapet Psy-Group, som er kjent for drøye arbeidsmetoder. Bestillingen kom via Amsterdam i 2015, og hadde som mål «å gjøre ende på organisasjonens eksistens»
  • Falsk informasjon fra påvirkningsoperasjonen har blitt spredd blant norske og utenlandske medier, myndigheter og andre aktører
  • Det har blitt opprettet falske profiler og nettsider både i USA, Nederland og Norge
  • Det har vært gjennomført påvirkningskampanjer i sosiale medier
  • Påvirkningsoperasjonen ble avslørt av magasinet The New Yorker

Hvordan når fordreid informasjon fram?

I samme periode som operasjonen har pågått, har BCC vært utsatt for en rekke forhold, som vi mistenker har sammenheng med operasjonen. Til sammen har dette utgjort en alvorlig trussel for trossamfunnets eksistens, akkurat som operasjonen angir som mål. Vi mener altså at disse hendelsene, direkte eller indirekte, har sitt opphav i falsk informasjon spredd via påvirkningsoperasjonen:

  • Branner, hærverk og trusler mot flere personer er anmeldt til Kripos. Saken henlagt uten etterforskning.
  • Profilerte medlemmer har vært etterforsket av Økokrim i flere år, basert på falske påstander om selvberikelse på medlemmenes bekostning. Saken mot samtlige ble henlagt med full renvaskelse av Økokrim.
  • Vår bankforbindelse gjennom 60 år har siden 2018 gitt uttrykk for at de ikke mener vi har rett på grunnleggende banktjenester, uten saklig grunn. BCC har sammen med Brunstad Ungdomsklubb gått til sak for å få en avklaring. Sak er ennå ikke berammet.
  • Beskyldninger om ulovlig dugnadsarbeid førte til at Arbeidstilsynet Sør-Norge opprettet to tilsynssaker. Begge sakene endte med full seier til de frivillige, takket være Arbeids- og sosialdepartementets inngripen.
  • Beskyldninger om økonomisk utnyttelse av medlemmer. Se medlemmenes tydelige svar på dette.

LES OGSÅ: Økokrim renvasket Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen

Et alvorlig samfunnsproblem

Det vil i tiden fremover avdekkes stadig flere konsekvenser av denne påvirkningsoperasjonen. Vi mener det fenomenet, at noen har som forretningsidé å selge påvirkningsoperasjoner, er et alvorlig samfunnsproblem som bør løftes til debatt. Samfunnet bør være bedre rustet neste gang noen utsettes for dette.

På et generelt grunnlag sier Roar Thon, fagdirektør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) at det er vanskelig å si hvor vanlig påvirkningsoperasjoner er i Norge:

– Det er grunn til å hevde at norske myndigheter og media er blitt forsøkt påvirket gjennom påvirkningsoperasjoner.

Som Vårt Land skriver i dagens artikkel, har både offentlig informasjon og privat etterforskning ført til en rekke beviser på at nettopp myndigheter og media er forsøkt påvirket. Det er svært belastende for oss og våre medlemmer å bli utsatt for gjentakende kriminaliserende påstander, til tross for at løgnene er behørig avkreftet og sannheten dokumentert i flere ulike instanser. Det er lite et kristent trossamfunn kan gjøre for å forhindre dette, men nå står vi midt oppe i å avdekke og rydde opp etter de store utfordringene som falsk informasjon fra denne operasjonen har ført med seg.

Vi ønsker at alle fakta skal på bordet, så dersom noen har innspill eller spørsmål i sakens forbindelse, så setter vi pris på om de tar kontakt med oss.

Artikkelen er oppdatert 17.09.2020