Ungdom i utveksling: Dette får de ut av året på «A-laget»

A-team, eller «A-laget» på norsk, er et internasjonalt utvekslingsprogram for ungdom. Her deltar ungdom fra hele verden i arbeidsliv, fellesskap og aktiviteter på tvers av kulturer. I høst flyttet administrasjon og ledelse av ungdomsprogrammet til Tyskland.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC

A-team har utviklet seg mye siden den første tiden. Programmet har eksistert i mer enn 15 år, og det hele begynte på Brunstad, hvor BCC holder kristne konferanser flere ganger i året. Og enda lenger, faktisk helt siden 1956, har ungdommer bidratt med frivillig innsats for å støtte menighetens virksomhet på dette stedet.

Hvert år søker mellom 300 og 400 deltakere seg inn på A-team, som er et populært tilbud til ungdommer tilknyttet BCC. De fleste søker seg til A-team fordi de ønsker å ha et år der de kombinerer arbeid, bibelundervisning, kulturutveksling, språk og fellesskap. Denne gode tradisjonen er et viktig misjonsarbeid og ønskes videreført.

Bibelundervisning har vært en del av programmet i mange år. Her fra Brunstad i 2017. Foto: BCC

Administrasjon av ungdomsprogrammet flyttes til Tyskland

Etter noen tiår med stor aktivitet på Brunstad, blir imidlertid hele A-team-konseptet fornyet høsten 2019. Inntak og administrasjon for A-team ble sommeren 2019 flyttet til Tyskland, som det ble informert om i tidligere artikkel her på bcc.no. De koordinerer både inntak, opphold og arbeid for ungdom som søker seg til A-team.

SE OGSÅ: Nye planer og informasjon fra auguststevnet

For A-team som helhet betyr endringen også at lønnen for jobben som ungdommene gjør går til dem selv i stedet for at verdiskapningen går til ideelle formål, som tidligere. Dette innebærer også at deltakerne får rettigheter og plikter som arbeidstakere.

Deltakerne kan spare til framtiden

Selv om A-team ikke lenger har hovedtilholdssted på Brunstad, ønsker den nye ledelsen for programmet i stedet å legge til rette for at ungdommer kan sikre seg deltakelse på BCCs stevner der i framtiden. Brunstad har vært et samlingssted for kristen ungdom gjennom mange år, og er fortsatt en viktig misjonsarena for ungdom.

LES OGSÅ: Tid for avskjed: 360 ungdommer reiser snart hjem 

Derfor har ledelsen for A-team tatt initiativ til et samarbeid med Oslofjord Convention Center AS, som tilbyr deltakerne å spare til en fremtidig hotellavtale som kan sikre dem overnatting på BCCs stevner her de kommende årene. Året de er på A-team blir dermed også en investering i egen fremtid.

BCC arrangerer stevner på Oslofjord flere ganger i året, som er viktige arenaer for misjon og åndelig fellesskap. Foto: BCC

Deltakelsen er frivillig

Deltakelse på A-team har alltid vært, og kommer til å være, frivillig, og de som søker seg dit gjør det blant annet fordi de ønsker å være en del av misjonsfellesskapet på Brunstad under BCCs stevner. A-team konseptet er helhetlig, med både misjon, språkopplæring, kulturutveksling og undervisning.

Når oppholdet på A-team er over kan deltakerne selv velge om de ønsker å fortsette spareordningen, eller avslutte den. Det vil også være mulig å si opp hele avtalen, slik at innbetalt beløp blir tilbakebetalt.

Hva får deltakerne ut av A-teamoppholdet?

Formålet med ungdomsprogrammet har hele tiden vært å gi ungdommer i BCC et solid fundament for sitt kristenliv, og godt fellesskap med jevnaldrende. Dette fortsetter nå gjennom A-team og YEP. For mange er året på A-team et friår hvor de opplever noe helt annet enn studier og vanlig arbeid, hvor de også får mulighet til fordypning og utvikling i sin kristne tro.

Når ungdom fra mange ulike kulturer er sammen et helt år, får deltakerne et internasjonalt nettverk som de tar med seg videre i livet.

Nye vennskap, opplevelser, språk og kunnskap om andre kulturer er en del av året på A-team. Her fra en tur til Gaustadtoppen i 2018. Foto: BCC

Flere reiser hjem med nye ferdigheter og erfaringer som gjør dem til ressurser i sine lokalmiljøer og menigheter. Det at de i tillegg får mulighet til å spare opp til sin egen hotellavtale på Oslofjord, vil sikre de som ønsker det, plass på BCCs stevner også i fremtiden.

BCC vil videreføre sitt eget ungdomsprogram, YEP, som er for ungdommer fra land utenfor Europa og EØS. De får opplæring i språk, kultur og bibelundervisning, og jobber et år for BCC og ideell virksomhet i Norge. De jobber blant annet med medieproduksjon, musikk, arrangementsplanlegging og annet foreningsarbeid. Les mer her.

LES OGSÅ: Ungdom i utveksling hos BrunstadTV 

Naomi Chan er en av deltakerne på YEP-programmet høsten 2019. Her jobber hun blant annet med illustrasjon, animasjon og nettmisjon. Foto: BCC