Youth Exchange Program

Youth Exchange Program (YEP) er et internasjonalt ungdomsprogram som administreres av BCC. Programmet går normalt over ett år, og innebærer minst 20 timers undervisning per uke i blant annet bibelundervisning, norsk språk og kultur. I tillegg gis det anledning til frivillig innsats.

 

 

Les mer om hovedinnholdet i programmet her:

Opplæring i BCCs trosgrunnlag, misjonsarbeid og menighetsliv

YEP deltar på bibelundervisning i regi av Brunstad Bibelskole, i tillegg til jevnlige workshops rundt misjonsarbeid og menighetsliv. Sentrale temaer er:

 • Bevisstgjøring av mine muligheter for å gi oppmerk somhet, hjelp og omsorg
 • Bevisstgjøring av mine muligheter til å trigge potensialet i de menneskene jeg omgås
 • Betydningen av å være et selvstendig og reflektert menneske i et større felleskap
 • Betydningen av å ta selvstendige valg som kan utgjøre en forskjell i mine omgivelser
 • Muligheten til å bygge fellesskapet på tvers av bakgrunn, kulturer og egenskaper

Den mest effektive opplæringen foregår imidlertid gjennom deltakelse i det praktiske misjons- og menighetsarbeidet. YEP deltar i følgende aktiviteter gjennom de to sesongene programmet varer:

 • TV-produksjon og filmproduksjon i BrunstadTV
 • Kommunikasjon på web og sosiale medier
 • Oversettelse av artikler fra norsk til morsmål
 • Planlegging og gjennomføring av store internasjonale konferanser
 • Planlegging av gjennomføring av mindre events med spesifikke temaer
 • Besøk i forskjellige norske lokalmenigheter
 • Praktisk gjennomføring av omsorgsarbeid på både små og store arenaer 

Opplæring i norsk språk og kultur

En del av hensikten med YEP er nettopp å lære norsk språk og kultur. Deltakerne gjennomfører et norskkurs i flere faser, både ved leksjoner i klasserommet og på internett, før de gjennomfører eksamen og får kursbevis. I tillegg motiverer YEP deltakerne til å bruke fritiden til ytterligere norskopplæring via konkurranser, norske kultursamlinger og diskusjoner.

Deltakerne deltar aktivt på norske høytidsdager. Grunnlovsdagen, Sankthans og jul feires etter norske tradisjoner. Videre arrangeres det aktivitetsdager sammen med lokalmenigheter rundt om i Norge, der alt foregår på norsk.

Respekt og toleranse i et multikulturelt miljø

BCC har tradisjon for å stimulere til nasjonal egenart i utenlandske lokalmenigheter. I YEP står er det derfor sentralt å gjøre seg kjent med, forstå og respektere hverandres kulturer. Dette kommer til syne blant annet på menighetens halvårlige misjonsfester som arrangeres av lokalmenigheter rundt om i hele verden.

Med ca 30 ulike nasjoner representert hvert år, er YEP en aktuell arena for å bygge fellesskap på tvers av kulturer. Selv om deltakerne lærer norsk språk og norsk kultur, er året i YEP i høyeste grad internasjonalt. Deltakerne får derfor lov å promotere sin nasjonale egenart via kulturfester med nasjonalt preg, der alle i YEP deltar.

Når ungdom fra mange ulike kulturer er sammen et helt år, får deltakerne et internasjonalt nettverk som de tar med seg videre i livet. Ved å delta i planlegging og gjennomføring av internasjonale konferanser på Brunstad, suppleres dette nettverket ytterligere.

Innsats i menighetens konferanser og prosjekter

YEP deltar i BCCs planlegging og gjennomføring av internasjonale konferanser. Deltakerne får undervisning i blant annet helse, miljø og sikkerhet, servering, kundeservice, kommunikasjon, arbeidsmiljø, arbeidsmoral og holdninger.

 

Meny

Bitnami