Kan animasjon gjøre evangeliet lettere å forstå?

I et av kontorene hos BCC Media sitter en kreativ gruppe medarbeidere som har grafikk og animasjon som fagkompetanse. Her, på det ferske animasjonskontoret, skal ideer til formidling av det kristne budskapet klekkes ut.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Ulrikke Andresen 

– Vi er til daglig fire-fem medarbeidere som jobber her, forteller Mette Kronstad Johnsen, som er kreativ leder. Hun startet i stillingen like før sommeren, og skal være med å utvikle satsningen på animasjon i BCC Media i årene fremover. Med seg har hun flere unge medarbeidere og en lærling som deler på arbeidet med tegning og animasjon.

Gjennomsnittsalderen ser ut til å være ganske lav, og stemningen høy, på det lyse og åpne rommet hos BCCs hovedkontor på Ryen i Oslo.

Mette K. Johnsen (ved bordet) er kreativ leder i det ferske animasjonskontoret. For dette teamet er samarbeid viktig. Foto: BCC

Ungdom på utvekslingsprogram bidrar i misjonsarbeid

Naomi Chan (24) fra Hong Kong er en av de kreative medarbeiderne i teamet. Hun jobber med grafikk til bruk i misjonsarbeidet, og leverer hovedsakelig til websiden ActiveChristianity, og i tillegg til sosiale medier.

Hun har kommet til Norge gjennom Youth Exchange Program, et ungdomsutvekslingsprogram i regi av BCC. Hun liker å bruke de kreative sidene av seg selv i arbeidet med misjon.

Hver uke tegner Naomi poster til Instagram, som skal inspirere og oppmuntre følgerne i deres daglige kristenliv. I tillegg jobber hun med scener til animasjonsserien «Hva betyr det egentlig», en serie som forklarer bibelske ord og uttrykk for en ung målgruppe.

Naomi Chan fra Hong Kong er på utveksling i Norge gjennom YEP-programmet, og trives godt med å tegne og lage animasjoner. Foto: BCC

– Jeg elsker å jobbe her. Alle er veldig kreative og har sin egen stil, så jeg får mange idéer og lærer mye av å snakke med kollegaene mine. For meg er det viktig å kunne velsigne andre gjennom arbeidet, slik at det er kjærligheten som driver meg, og ikke ønsket om personlig suksess, sier Naomi.

Se noe av det vi har produsert her.

Produserer innhold til søndagsskoler og bibelundervisning

Animasjonsfilmene skal hovedsakelig brukes til opplæring i søndagsskoler og til bibelundervisning. Her samarbeides det godt med flere ansatte og frivillige, som har regi- og redaktørkompetanse.

– Vi har hatt et større bibelundervisningsprosjekt gående i litt over ett år, som består av en serie kortfilmer som dekker ulike temaer fra Bibelen, forteller Johnsen. – I tillegg har vi snart fullført en hel sesong med den animerte barneserien «Jesus er min venn», som publiseres på nett-TV 11. oktober, og som også legges ut på YouTube-kanalen vår.

Se musikkvideoen til «Jesus er min venn» her.

I disse prosjektene har BrunstadTV samarbeidet med profesjonelle leverandører av animasjon, men har hatt innholdsmessig ansvar og regi selv. Målet er å jobbe mest mulig effektivt og rasjonelt, og dra nytte av internasjonal kompetanse der det er hensiktsmessig.

Vil lage innhold som kan inspirere ungdom

Fire ganger i året leverer BrunstadTV medieinnhold til kristne ungdomscamper som arrangeres av Brunstad Ungdomsklubb.

– På ungdomscampene forkynnes et kristent budskap til en ung målgruppe, på litt andre måter enn på de tradisjonelle stevnene, forklarer Mette. – Her bidrar vi inn med kreativt innhold som får ungdommer på 13-18 år til å tenke over budskapet på en ny måte. Det er veldig spennende prosjekter å være med på, og vi samarbeider bredt og på tvers av faggrupper og generasjoner for å få fram evangeliets kraft i det vi formidler og dermed treffe ungdommen.

Kveldssamlingene på disse campene er høydepunkt som hver gang samler opp mot 5.000 ungdommer, og er en unik arena til å formidle noe til de unge. Filmene brukes derfor som en del av en helhet, men man har fokus på gjenbruk til for eksempel nett-TV og sosiale medier.

– Det er veldig spennende å se hva vi kan få til når forstandere, unge kreative medarbeidere og andre ildsjeler jobber sammen om å skape innhold som kan være med å videreføre evangeliget til neste generasjon, sier Mette Kronstad Johnsen.

Mette Kronstad Johnsen er optimistisk for fremtiden, og tror at samarbeidet vil gi gode resultater fremover. Foto: BCC