BCCs misjonsprofil


Gjennom mange år har menigheten og enkeltpersoner med hjerte for misjon arbeidet for at evangeliet kan utbredes til alle folkeslag. Dette skjer både på nett, ved hjelp av personlig tilstedeværelse og ved å støtte regionale konferansesentre i alle verdensdeler.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC

Menigheten har siden den tidlige begynnelsen på 1900-tallet arbeidet ut fra visjonen om å føre enkeltmennesker i forbindelse med Jesus. Slik kan en personlig tro på evangeliet fødes i den enkelte person.

Jesu misjonsbefaling ligger til grunn

Det er Jesu misjonsbefaling som ligger til grunn for vårt arbeid med å bringe evangeliets lære ut til alle folkeslag. Store medlemstall har ikke vært noe mål i seg selv.

Fra starten snakket Johan Oscar Smith med mennesker han traff i sitt yrke som marineoffiser, og fikk med tiden trosfeller langs hele Norges kyst. Fra Norge fortsatte det samme ordet å spre seg til flere land, i første omgang Nord-Europa. Etter Smiths bortgang fortsatte andre å reise rundt og forkynne ordet, og budskapet nådde flere verdensdeler. I dag er resultatet av dette arbeidet menigheter i hele Europa, Nord- og Sør-Amerika, Afrika, Asia, Australia og på New Zealand.


På 70-tallet: Aksel J. Smith m.fl., på misjonsreise i Mexico. Foto: BCC

Å møte mennesker der de er

Menighetens profil har hele tiden vært å spre evangeliet fra person til person, gjennom naturlige møter med mennesker i deres eget liv og miljø. For å legge til rette for dette, har BCC de siste tiårene gitt finansiell og praktisk støtte ved bygging av et titalls konferansesentre i flere verdensdeler.

Gaver til misjonsarbeid har vært en fast og viktig del av menighetens innsamlingsaksjoner i mange år. Blant annet har trosfeller i mange land bidratt med midler for å skape fasiliteter og mulighet for å samles om evangeliet også i fattige land med lav kjøpekraft.

Misjonsarbeid skaper nye muligheter i fattige deler av verden

Mennesker med hjerte for misjon har gjennom prosjekter i mange ulike land bidratt til at mennesker i regioner med lav kjøpekraft fått et sted å samles, og mange arbeidsplasser har blitt skapt. Denne formen for indirekte humanitært arbeid er på mange måter en «hjelp til selvhjelp». Erfaring viser også at dette er den beste hjelp som kan gis både på kort og lang sikt.

Gjennom kristent sosialt entreprenørskap har aktiv yrkesopplæring og nye jobber gitt unge, motiverte mennesker en sjanse til å kunne forsørge seg selv. Misjonsprosjektene har derfor fått mange positive ringvirkninger, der ressurspersoner med evner og ønske om å bidra positivt i sine omgivelser har vokst frem i ellers fattige regioner.

Alt arbeidet bunner i Jesu misjonsbefaling om å gjøre menneskene til disipler og lære dem å holde hans ord. Jesus selv var på giversiden hele livet, og helt til han hang på korset ønsket han å være til hjelp for de som var i hans nærhet.


Fra innvielsesfest i Kamerun i 2013 – hvor menigheten har fått et nytt forsamlingssted. Foto: BCC

Misjonsverktøy på nett

Gjennom BCC Media har forbundet også nettbaserte verktøy for å nå ut med det kristne budskap. For barn og søndagsskoler er det produsert en rekke filmer og studioprogrammer som kan benyttes av både foreldre, søndagsskolelærer og andre. Dette er tilgjengelig på YouTube og nett-TV.

Den nettbaserte plattformen aktivkristendom.no setter fokus på trosoppbyggelse og misjon, og er oversatt til 15 språk. På nettsiden presenteres evangeliets budskap via artikler, film og personlige vitnesbyrd. Her kan alle som er interessert lese om BCCs tro og lære, og menighetens kjernelitteratur ligger lett tilgjengelig som e-bøker. I tillegg tas sosiale medier aktivt i bruk for å treffe flere.

– Mye av kommunikasjonen mellom mennesker i dag foregår jo på nett. Derfor er det viktig for oss å være tilstede på disse kanalene, sier Milenko van der Staal, som er redaktør.

– Vi som er i menigheten er nesten alle et resultat av at noen har snakket med noen om evangeliet. Vi har fått overlevert dette budskapet fra andre, enten det er fra en i vår familie, en av våre slektninger eller helt andre, og det har gitt oss noe av det mest verdifulle vi har: vår personlige tro.

Del :
Relaterte artikler