Psy-Group og seriøse medier

I dag publiserer Sandefjords Blad en artikkel om at BCC blir utsatt for falske anklager, som et tilsvar til en del usaklige utsagn i fredagsavisen. For BCC er dette enda mer alvorlig enn artikkelen får fram, så vi forteller her om bakgrunnen for hvorfor vi kjemper mot spredning av falsk informasjon.


Tekst: Berit H. Nilsen

Det er offentlig kjent at det de siste årene har foregått en organisert kampanje mot BCC.

I februar 2019 skrev det amerikanske magasinet The New Yorker  om saken i sammenheng med metoder brukt i Trumps president-kampanje og russisk «information warfare».

Deres research avslørte at det faktisk hadde blitt bestilt en kampanje fra Amsterdam, med oppdrag om å sverte BCC. Det var bestilt hos et agentfirma som heter Psy-Group, og artikkelen oppgir at startprisen på en slik operasjon er på over tre millioner norske kroner.

LES OGSÅ: BCC mål for aksjon fra tidligere etterretningsagenter

Kort tid etter publisering av artikkelen i The New Yorker erkjente Tønsberg Blad å ha vært i kontakt med agenter fra den samme kampanjen. Så langt vi vet var det ingen andre medier enn Sandefjords Blad, Østlandsposten og Vårt Land viste interesse for saken. Det er rart at et slikt åpenbart tilfelle av forsøk på manipulering og falske nyheter ikke tas mer alvorlig av flere norske redaksjoner.

Økende samfunnsproblem

Dette er et samfunnsproblem som alle medier burde være oppmerksom på, og være interesserte i å avdekke. Vi har nok bare sett begynnelsen av hva dette kan gjøre i samfunnet.

Les også: Falsk informasjon – toppen av et isfjell

BCC har de siste årene observert flere sider og profiler som aktivt har spredt falsk og villedende informasjon om vårt trossamfunn og medlemmene.

Særlig har det på Facebook vært stor aktivitet for å dele historier om «Smiths venner». Blant annet ble det i en lukket gruppe konstruert absurde historier om overgrep mot barn, angivelig utført av navngitte BCC-medlemmer. Dette var historier helt uten rot i virkeligheten.

Det er heller ikke mer enn et par år siden at en person, som fortsatt er sentral i Facebook-miljøet, var aktiv deltaker i å forsøke å finne fiktive overgrepshistorier blant våre medlemmer. Han ringte blant annet til et eks-medlem og spurte om hun ikke var utsatt for overgrep av en navngitt BCC-profil? Vedkommende hadde aldeles ikke opplevd noe overgrep, og ble rasende over den frekke fremgangsmåten.

Andre historier som deles har kime av sannhet i seg, men blir samtidig blandet med løgn og konspirasjonsteorier, og da blir det vanskelig å gjennomskue hva som er fakta og ikke.

At ulike medier dermed ubevisst kan bidra til å dele informasjon fra agenter som er en del av en organisert psykologisk operasjon er ikke spøk.

Temaer som går igjen

Temaer som går igjen er blant annet påstander om at medlemmene jobber for mye dugnad, at de gir for mye til kirkesamfunnet, at BCC ikke er et bra sted å være, og at ledere beriker seg selv på fellesskapets bekostning.

Dette danner et bilde av en organisasjon uten orden i sakene, og gir et inntrykk av at medlemmene ikke er selvstendig tenkende individer, noe som er svært uriktig.

BCC ser ennå ikke hele bildet av hva som er hensikten med operasjonen, men det vi vet er at det blant annet handler om å plassere oss som trossamfunn på siden av det som er vanlig kristendom, blant annet ved å hevde at vi har andre bøker enn Bibelen som grunnlag for vår lære.

For å oppdatere våre lesere, minner vi om fakta:

  • Bibelen er den eneste autoritative boken for vårt kirkesamfunn. Annen litteratur er selvsagt til inspirasjon, som for så mange andre kristne.
  • BCC har særlig de ti siste årene samlet seg om en betydelig innsamling. Underveis har det vært inspirasjon, konkurranser og fellesskap, alt fordi det kristne formålet motiverer. Status i innsamlingen er kommunisert månedlig til medlemmene og lokalmenighetene gjennom mange år.
  • BCC har engasjerte medlemmer som kommer fra alle samfunnslag, har ulik bakgrunn, utdannelse og livssituasjon. Vi oppfordrer hverandre til å være med å bidra til fellesskapet, men alltid etter den mulighet og evne en har, og absolutt alltid frivillig.
  • Vi tar avstand fra press og negativ sosial kontroll, og har kontaktpunkt for medlemmer som gjør det enkelt å ta kontakt dersom de vil kritisere organisasjonen eller stille oss spørsmål
  • BCC har offentlige, reviderte regnskaper, alt ligger enkelt tilgjengelig på websiden og i årsrapporter.
  • BCC har klare retningslinjer for styring og kontroll, og har vært nøye med å sikre at alle gaver vi har mottatt går til å realisere foreningens formål, og ingen penger har gått i noens lommer.
  • BCC har retningslinjer for at eventuelle transaksjoner med medlemmer eller nærstående skal skje til markedsmessige betingelser, og betydelige transaksjoner skal godkjennes av styret. Vår revisor PWC har naturlig nok også eget fokus på slike transaksjoner og følger særskilt med på at disse er dokumentert og godkjent i henhold til retningslinjene.

LES OGSÅ: Frivillig innsats eller dugnadspress?

Kristen handlekraft

Selv om det er krevende å håndtere slike profesjonelle og organiserte kampanjer, som skal manipulere folks oppfatninger om BCC, kommer vi ikke til å sitte stille å se på at våre medlemmer blir belastet av at slik falsk informasjon spres i ulike kanaler.

Som dagens artikkel i Sandefjords Blad sier, er BCC et samfunnsnyttig fellesskap med tusenvis av medlemmer som ønsker å samles om den kristne tro. Medlemmenes engasjement er en handlekraft som er med å sikre at kristendommen er relevant i dagens samfunn.

Derfor vil vi i de kommende månedene publisere spennende artikler her på siden, der vi forteller hva som er fakta i de temaene den organiserte kampanjen fra Psy-Group har fabrikert falsk informasjon om.

Les saken i Sandefjords Blad her.

Faksimile fra Sandefjords Blad, 11. september 2019

Illustrasjonsfoto artikkel: unsplash.com