Toppen av et isfjell

Som vi skrev 13. februar i år har BCC over en periode på flere år vært utsatt for en psykologisk operasjon, der falsk og fordreid informasjon om vårt trossamfunn er spredd til ulike medier og diverse andre aktører. I dag, 19. april, forteller avisen Tønsbergs Blad på sine nettsider at de i lengere tid har vært i kontakt med representanter fra Psy-Group som på ulike måter ønsket avisens bistand. I tillegg tilbød de Tønsbergs Blad informasjon om BCC.


Det israelske selskapet Psy-Group er etablert av tidligere agenter fra etterretningstjenesten Mossad, og jobber ofte for ikke navngitte oppdragsgivere. Et av slagordene de benytter er «Shape reality», og de tilbyr å påvirke opinion og beslutningstakere gjennom virkemidler som blant annet manipulering i sosiale og redaksjonelle medier, privat etterretning, bruk av agenter som opptrer under falske identiteter og hacking. Selskapet er også blitt beskyldt for å ta i bruk fysiske voldsmidler.

LES OGSÅ: BCC mål for aksjon fra tidligere etterretningsagenter

Tønsbergs Blad oppgir at avisen ikke har latt seg påvirke av Psy-Group, og BCC er glad for at avisen tar avstand fra slik virksomhet. Vi ser også positivt på at avisen selv har tatt initiativ til å få saken fram i lyset.

Slik vi ser det er det nemlig først og fremst mediebedriftene som må beskytte samfunnet fra selskaper som Psy-Group. Dessverre er det lite et trossamfunn som BCC selv kan gjøre for å beskytte seg mot denne type operasjoner fra ressurssterke aktører som selger inn falske saker.

Ikke navngitte og betalte kilder

Selskaper som Psy-Group utnytter redaksjonene ved at de tilbyr saker som gir gode lesertall, ofte basert på ikke navngitte, samt betalte kilder. BCC sin profil er å alltid opptre seriøst og etterrettelig, og vi tror at dette over tid vil motvirke effekten av falsk og fordreid informasjon.

BCC har gjentatte ganger oppfordret medier om å være varsomme med bruk av anonyme kilder, og vil gjenta denne oppfordringen her. Vi er også forskrekket over samfunnsutviklingen hvor ressurssterke aktører nå kan hyres inn for å forvrenge fakta, og påvirke politiske, økonomiske og juridiske prosesser, av private kunder med økonomiske midler. Vi mener medias samfunnsansvar som formidler av sannferdige fakta er viktig for vårt demokrati.

For mange mediebedrifter er det en utfordring å forholde seg til profesjonelle og fordekte framstøt fra aktører med omfattende økonomiske og tekniske ressurser. Vi er likevel glade for at mange mediebedrifter i dag tar utfordringen med forvrengte fakta på største alvor.

Dessverre frykter vi likevel at Psy-Groups kontakt med Tønsbergs Blad kun er toppen av et isfjell.

Artikkel fra Tønsbergs Blad 19. april 2019