Faglig utvikling og felles visjon for framtidens foreningsarbeid


BCC er en organisasjon i stor utvikling. De siste tiårene har bredden på menighetsliv og aktiviteter økt, og det arbeides kontinuerlig med forbedringer i alle deler av foreningslivet. En lørdag i november var representanter fra alle de 19 norske lokalmenighetene invitert til fagseminar på Gardermoen.

Les mer

Internasjonal kulturutveksling på BCCs ungdomsprogram


Når ungdommer fra hele verden møtes på BCCs ettårige ungdomsprogram, er et av målene at deltakerne skal lære respekt og toleranse i et multikulturelt miljø. Flere ganger i året arrangeres det kulturfester, hvor deltakere fra ulike nasjonaliteter får oppgaven med å presentere noe av sin kultur for de andre.

Les mer

Omsorgsarbeid: Alle skal kjenne at de har en plass


Du har kanskje lest denne uttalelsen på bcc.no tidligere: «Sammen skal vi bli best i klassen i den forebyggende innsatsen» når det er snakk om uønskede hendelser, krenkelser og grenseoverskridende adferd. Det jobbes målrettet for å etterleve det høye idealet, og nylig holdt BCCs ressursteam kurs for alle over 18 år i lokalmenigheten i Drammen. 

Les mer

Her er planen for BCC sine konferanser i 2019


I arbeidet med å forkynne det kristne budskapet til mennesker fra hele verden, er de internasjonale konferansene viktige for BCC. Arrangementene videreutvikles stadig, og denne helgen fikk medlemmene informasjon om alle de syv stevnene som skal avholdes neste år.

Les mer

Over 4.400 samlet til internasjonal høstkonferanse i Norge


– Det betyr mye for meg å komme til høstkonferansen og høre budskapet som forkynnes her, sier Seth Gieseke fra Urbana, USA. Han er en av de som har kommet til Norge for å delta på BCCs høstkonferanse for menn. Mange har lang reisevei, men likevel prioriteres denne helgen høyt.

Les mer

Her lærer ungdom fra hele verden seg norsk


BCCs ungdomsprogram har i år rundt 350 deltakere fra 31 ulike nasjonaliteter. Det kommende året skal de delta i et innholdsrikt program med bibelstudier, menighetsliv, frivillig arbeid og kulturutveksling. I tillegg er det er ett uttalt mål med året i Norge: alle skal lære seg å snakke norsk.

Les mer

400 norske ungdommer på reise til Israel


En reise til Israel er på «bucketlisten» til mange kristne i hele verden. I høst dro hele ungdomsgruppen fra lokalmenigheten i Oslo Follo til dette lille, men spesielle landet, for å oppleve kristen historie, jødisk kultur og fellesskap.

Les mer

Dugnad gir fellesskapsfølelse og like muligheter


Dugnad er en viktig bærebjelke både for å drive og å finansiere den allmennyttige virksomheten i BCC og i mange andre frivillige organisasjoner. Nylig møttes over 60 representanter fra norske lokalmenigheter til seminar. Agenda var kursing og erfaringsutveksling rundt hvordan menigheten i større grad blir åpen og gratis for alle medlemmene, når dugnad er finansieringskilden.

Les mer

Misjonsfest i Hønefoss samlet BCC-medlemmer verden over


Et av høstens høydepunkt på BrunstadTV, var den direktesendte misjonsfesten som i helgen gikk av stabelen i Hønefoss. Her hadde 115 medlemmer fra den lokale menigheten forberedt en sending som inspirerte BCC-medlemmer verden over.

Les mer

Aktivitetsklubben i Oslo/Follo satser nytt for barna


Vi er i gang med en ny høst, og med den følger oppstart av aktiviteter og fritidsklubber for barn. I år har den lokale Aktivitetsklubben i Oslo/Follo valgt å prøve ut et gammelt konsept, bare i en ny drakt; nemlig at barna selv kan velge gruppe etter ulike interesser.

Les mer
1 2 3 4 25
Meny

Bitnami