Klare for en aktiv høst

Klare for en aktiv høst

Etter en innholdsrik sommer, hvor forkynnelsen av Guds ord stadig får ringvirkninger i livene våre, er det også mye praktisk som skal gjennomføres. Som trossamfunn utvikler vi oss stadig. All aktivitet og alle vedtak som gjøres, skal bidra til å oppfylle formålet. Les mer om hva som skjer i BCC denne høsten.


Det er kanskje mer enn noen gang behov for å ha møteplasser der en kan samles om den kristne troen og fellesskapet rundt denne. Dette har gjennom mange år vært en prioritering både for BCC som organisasjon, men også for de mange tusen medlemmene.

Flere år med omorganisering av trossamfunnet ligger bak oss. Nå er BCC etablert som et internasjonalt forbund. Vi opplever et stort engasjement i representantskapet, den øverste myndigheten som gjør beslutninger på vegne av fellesskapet. Etter årets representantskapsmøte er det flere vedtak som skal gjennomføres, og det er mange ansvarspersoner i lokalmenighetene som legger ned stor innsats slik at vedtakene kan utføres.

Til deg som er medlem skal vi sørge for god informasjon via TV-sendinger, webinarer og nettsider, og det vil være informasjonsmøter i lokalmenighetene. For andre som er interessert i vår virksomhet, vil vi jevnlig oppdatere med nyheter her på nettsiden.

Her følger en kort oversikt over de sentrale prosjektene som pågår denne høsten.

Bibelprosjekt for ungdom: «Vær et forbilde»

«La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og gjerning, i kjærlighet, troskap og renhet.» (Første brev til Timoteus 4, 12)

Disse ordene som Paulus skrev til Timoteus, er utgangspunktet for høstens bibelstudieprosjekt for ungdommen. Det fokuserer på å bli en mentor, altså en frivillig medarbeider som har hjerte for de som er litt yngre enn en selv. BCC Media er ansvarlig for prosjektet.

Aksjon: Inspirasjon til arbeidsinnsats

Ildsjeler fra lokalmenigheten i Sveits har tatt på seg oppgaven med å inspirere hele menigheten til å jobbe sammen og at ildsjeler kan legge til rette for lønnet arbeid. Dette har medlemmene lang tradisjon for, og hensikten med høstens aksjonsperiode er å inspirere til dette. Det gjelder særlig ungdommene som har kjøpt eller ønsker å kjøpe hotellavtale i Samvirk, og de som ønsker å være med på ungdomscamper med BUK.

Overnatting for alle under stevnene

Kostnader til overnatting under stevnene dekkes privat av den enkelte. Samtlige medlemmer må i oktober ta stilling til hvilke stevner de skal på neste år, og sikre at de har en passende overnattingsavtale i Samvirk som dekker deres behov.

Denne høsten er det også mange medlemmer som tegner langsiktig avtale om overnatting. Responsen var overveldende etter at Samvirk i sommer, for første gang siden 2012, kunne tilby nye avtaler som dekker alle årets stevner. Det vil si at alle som er faste brukere av overnattingstilbudet på BCCs stevner blir medeiere i samvirkeforetaket og bærer sin del av kostnadene for dette.

Nyheter om endring i stevnekalender og boavtaler

Medlemmer i BCC har lang tradisjon for å prioritere det å komme til internasjonale stevner på Brunstad. Helt fra det var en enkel liten teltplass, via …

Stevnepåmelding for 2024

Det kommende året arrangerer BCC Event åtte internasjonale stevner for medlemmer, tre camper for ungdomsklubben BUK, og to frivillighetshelger. Samlingene som arrangeres på Oslofjord Convention Center i Sandefjord, Norge, har i mange tiår vært en sentral del av menighetslivet.

I 2024 er stevnekalenderen lagt om, slik at det blir overnattingsplass til alle som ønsker å komme, så langt det er kapasitet. De som ikke deltar fysisk ser gjerne sending fra stevnene via BrunstadTV.

Deltakelsen i stevnene, inkludert alle programelementer og måltider, dekkes av at medlemmene deltar i den evnebaserte givertjenesten.

Høstens misjonskollekt

Lokalmenigheten BCC Eiker er denne høsten med å arrangere høststevnet med en egen misjonsfest der temaet er «Ha tro til Gud». De jobber på spreng for å gjøre alt ferdig til festen, samtidig som de er engasjerte for å planlegge høstens misjonskollekt.

Hver vår og høst gjennomfører BCC-forbundet en misjonskollekt, og det er representantskapet som vedtar hvilket formål kollekten skal gå til det påfølgende året. Denne høsten skal kollekten gå til å finansiere BCC Event sine samlede kostnader, blant annet å bidra til at så mange som mulig kan ha mulighet for å delta på stevner og camper fysisk eller digitalt. Det jobbes på mange måter, både ved planlegging av programelementer og måltider, leie av alle konferansefasilitetene på Oslofjord, samt å yte støtte til deltakere fra lavinntektsland for at de kan komme på stevner og camper på like vilkår med overnatting inkludert.

Videreutvikling av givertjenesten

Representantskapet for BCC-forbundet har vedtatt at menighetene skal ha en evnebasert givertjeneste. Det vil si at medlemmene fra de er 26 år gir en prosentsats av sin inntekt til lokalmenigheten. Med inntektene fra givertjenesten dekker lokalmenigheten både lokale driftskostnader, stevnedeltakelse for alle medlemmene og den sentrale kontingenten som utgjør 1,5 %.

Det er årsmøtet i den enkelte lokalmenighet som vedtar budsjettene og dermed hvilken prosentsats medlemmene bidrar med. Som representantskapet har vedtatt skal denne uansett begrenses oppad til maks 10%.

Nytt for det kommende året er at finansieringen av stevnedeltakelsen, om den er fysisk eller digital, baseres på ulik prosentsats avhengig av hvor langt unna Brunstad lokalmenigheten er plassert. Medlemmer i lokalmenigheter over hele verden står slik fritt til å delta på stevnene de er i målgruppen for, uten å betale ekstra.

BCC-forbundets formål er å

  • fremme den kristne tro slik den framkommer i BCC-forbundets trosgrunnlag, blant alle mennesker, og lære dem som ønsker det å holde alt det Jesus har befalt
  • fremme kristendommens rammevilkår og anseelse i samfunnet
  • tilby barn og ungdom et positivt og sunt kristent miljø, og skape gode rammevilkår for barn og ungdoms personlige, åndelige og sosiale utvikling