Hva har du gjort for Afrika?

I helgen ble det lansert misjonskollekt med en ny dreining. Innsamlingen går til Afrika, men våre afrikanske trosfeller vil ikke bare motta. De går foran med et godt eksempel, og nå utfordrer de resten av verden til å gjøre en like stor innsats som dem for kollekten.


Misjon i utviklingsland er noe som rører ethvert kristent hjerte. Det handler ikke først og fremst om pengeinnsamling. Poenget med misjonsarbeidet er å jobbe slik at menighetene blir bærekraftige og selvgående, både åndelig og praktisk. Det krever målrettet arbeid, klare visjoner, og selvsagt mange givere.  

– Dersom utfordringen fra Afrika slår an i hele trossamfunnet, så kan det gi hele 40 millioner i kollekten, sier Per Østern. Et beløp som er vesentlig høyere enn det som lå i kortene for denne kollekten. Men det kommer vi tilbake til.  

LES OGSÅ: BCCs misjonsprofil

Østern er forstander for lokalmenigheten i Horten, som arrangerer misjonsfest i pinsen sammen med Afrikanske menigheter. På vegne av lokalmenigheten sin tok han utfordringen, da Tielman Slabbert fra Sør-Afrika spurte ham på live-TV i påsken.  

Tielman Slabbert, Per Østern og Harald Kronstad
Fra høyre: Tielman Slabbert, Harald Kronstad, Per Østern med programleder under tv-sendingen i påsken. Foto: BCC

Vi har snakket med Slabbert, som er professor i økonomi og jobbet med prosjekter for fattigdomsbekjempelse, om hvordan det gikk til, at han plutselig tok kollekten til helt nye høyder: 

– I forkant av sendingen, der vi skulle informere om kollekten, så snakket jeg med flere i forstanderskapet i BCC som også har vært personlig involvert i misjonsarbeidet i Afrika, sier Tielman Slabbert.  

– Deres visjoner inspirerte meg og de afrikanske venner til å satse nå, slik at vi kan fremskynde de prosjekter vi har i vår Africa 2030-plan.  

Slabbert måtte tenke seg om, men kom altså opp med et konsept for hvordan alle kan bidra.   

– Vi vil ikke bare motta, vi vil selv være med å bidra, etter den kjøpekraft vi har i landene her. Utfordringen fra oss er da noe som svarer til en femdobling av det vi ellers hadde tenkt å gi fra Afrika.

På ungdomsprogrammet i Afrika lærer man å bidra selv, og det vil kreve en iherdig innsats for vennene i Afrika å nå målene for kollekten. Foto: BCC in Africa

BCC-forbundet har en todelt ledelse, med en åndelig og en praktisk ledelse som samarbeider godt. Utviklingen i vårens misjonskollekt er et skoleeksempel på hvordan samspillet mellom representantskapet og forstanderskapet gjør trossamfunnet dynamisk og handlekraftig.  

Representantskapet hadde budsjettert med et minimum på 15 millioner i denne misjonskollekten, hvilket er et forsvarlig nivå å planlegge på. (Budsjettet ble vedtatt 31.07.21)

Forstanderskapet har visjonen, og gir sine innspill til hva kollekten skal gå til. De påvirker altså også hele trossamfunnet til å jobbe i samme retning og inspirerer til giverglede basert på vedtatte planer. Som nevnt over, inspirerte samtalene med forstanderskapet Tielman Slabbert til å øke målet for kollekten til Afrika, slik at 2030-planen for misjon kan fremskyndes.

LES OGSÅ: Organisering av BCC-forbundet

Kristent sosialt entreprenørskap og misjonsprogrammer

Misjonsarbeidet i Afrika drives i stor grad gjennom kristent sosialt entreprenørskap. For å kunne samles til forkynnelse og menighetsaktiviteter trenger man fasiliteter. Og for å skaffe seg fasiliteter i utviklingsland, så trengs det både mye faglig kompetanse og ildsjeler som er villige til å ta ansvar i fellesskapet. Her må ungdommene læres opp med sosiale ferdigheter, vanlig disiplin som å møte på jobb og overholde avtaler.  

På ungdomsprogrammet i Sør-Afrika lærer man alt fra håndverk til prosjektstyring, i tillegg til trosopplæring. Etter hvert blir ungdommene så selvkjørende at de kan reise tilbake til de afrikanske land de kommer fra og bruke det de har lært. For eksempel som pådriver i lokale menighetsprosjekter, eller kanskje de har utviklet ferdigheter til å starte egen bedrift og kan tilby jobb til andre.

Det er Afrikas tid 

Harald Kronstad er en del av forstanderskapet. Han mener det er på sin plass å ta et krafttak for Afrika, fordi pengene kommer til så stor nytte der for Guds rikes sak: 

– Nå er det det Afrikas tid, og vi ser at evangeliet gjør store ting for menneskene i Afrika, som opplever å bli frigjort fra bevisste synder. Så vi må tenke oss om nå, og spørre oss selv: Hva har jeg gjort for Afrika? 

Kollekten kommer midt i en tid der verdenssituasjonen er preget av uro. Krig har avløst en pandemi, som nå gir stor økonomisk usikkerhet, og stigende priser på mange områder. Når det mangler stabilitet i verden, så er det kristne budskapet dess fastere, og også i trangere tider gjelder Jesu ord:

Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere.

Lukas 6:38