Høytidsstevner: Endelig kan vi samles igjen

Etter en lang pandemi planlegges det et rikholdig stevneprogram for 2022, og allerede i helgen samles flere tusen igjen. For vårt trossamfunn er stevnene noe av det viktigste som skjer gjennom året, og hver gang vi møtes er det høytid.


Helt siden menighetens begynnelse for over 100 år siden har stevnene vært sentrale, og i over 65 år har de vært arrangert på Brunstad. Stevnene er en oase for trosoppbyggelse, fellesskap og vennskap på tvers av nasjoner, kulturer og generasjoner, og har vært avgjørende for menighetens utvikling som ett internasjonalt fellesskap.

Det siste tiåret er konferanseanlegget på Brunstad, som BCC leier til sine stevner, blitt bygget ut for 3,6 milliarder kroner. Nå står det ferdig, og er blitt et unikt sted for å utvikle stevnene og ungdomscampene videre. For BCC er det en viktig del av formålet å kunne sikre at også neste generasjon kan ha muligheter til å samles om evangeliet.

Vi møter leder for BCC Event, Peter Tischhauser, en svært entusiastisk person, i forkant av helgens stevne.

– Altså, koronapandemien har satt den planlagte utviklingen på vent et par år, men nå er samfunnet åpnet, og vi er der vi skal være, sier han.

Peter er ikke ukjent med det å arrangere store stevner, da han tidligere har ledet arbeidet med å utvikle de internasjonale ungdomscampene. Dette har blitt en stor suksess, og ungdommene engasjerer seg for campene hele året.

Dette er BCC Event:

  • En stiftelse i BCC-forbundet
  • Planlegger og gjennomfører alle internasjonale arrangementer trossamfunnet har på Oslofjord Convention Center
  • Alle stiftelsens arrangementer er ideelle og kristne, og baserer seg på BCC-forbundets trosgrunnlag
  • Organisasjonen er under oppbygging, og ledes av Peter Tischhauser

Stevneformen oppgraderes

Nå ser han fram til å ta fatt på utfordringen med å utvikle stevnene videre, og er allerede godt i gang. Men for å få tak på hva som er bakgrunnen for de endringene som pågår nå, må vi ta noen skritt tilbake.

– Parallelt med at utbyggingen på Oslofjord har gått sin gang, har vi i BCC Event forberedt oss på fremtiden ved å utvikle formen på stevnene. 2022 er et viktig år for oss, der det skjer mye nytt.

Peter Tischhauser, leder av BCC Event.

Representantskapet stilte seg i fjor bak både stevneplan og BCC Event sitt budsjett for 2022, noe som innebærer ni stevner og fire ungdomscamper. Disse arrangementene følger et nytt konsept for stevner.

– Opprinnelig skulle vi gradvis gå over til en ny stevnemodell fra 2019-2020, sier Peter, men koronapandemien gjorde at utviklingen ble forsinket.

Han legger til at det nye konseptet vil videreutvikles og forbedres betydelig i løpet av de neste årene.

Noen av de viktigste endringene fra 2022 er:

  • Stevneprogram som tydeligere understøtter både lokalmenighetene som fellesskap, men også den internasjonale enheten på tvers av land og kulturer
  • Lokalmenigheter blir bedre involvert og engasjert i den videre utviklingen ved at de bidrar med frivillig innsats for å skape innhold til stevnene
  • Nye møteplasser og arenaer for fellesskap ved at måltider er en integrert del av stevneprogrammet, og alle deltar på like vilkår uansett hvor de kommer fra
  • Økt rom for livsutfoldelse for barn og ungdom ved at flerbruksanlegg og fellesarealer brukes til aktiviteter under stevnene
  • Større arealer og økt omfang av stevnene gir økte deltakerpriser

Fornyelsen gir nye priser 

Alle lokalmenighetene har fått innføring i stevneplan, program og priser for 2022 for å kunne planlegge sin deltakelse. Det er en økning i deltakerprisene i forhold til tidligere år.

– Mulighetene vi har etter utbyggingen medfører naturligvis en omstilling i måten vi samles på, og 2022 markerer starten på en ny tid som vi har sett veldig frem til, sier Peter.

Rundt 30.000 kvadratmeter står til disposisjon når trossamfunnet nå samles igjen. Det omfatter blant annet et flerbruksanlegg som gir store muligheter for barn og ungdom, nye områder for felleskap og måltider, storkjøkken som kan betjene flere tusen samtidig, og storsal med topp moderne teknikk.

– Selvfølgelig koster det noe hvis du planlegger å reise på konferanse ni ganger i året, men her er det viktig at alle vurderer hva de vil prioritere. Jeg ønsker virkelig at alle skal se verdien av at vi nå kan bruke fasilitetene på nye og innovative måter, og prisene gjenspeiler også tilbudet man får totalt i programmet, konstaterer Peter.

Eksempel – Påskestevnet

Dette er inkludert i prisen lokalmenighetene betaler for stevnet:

Meny:

Og dette koster det:

Stevnene samler menigheten

– Vi ønsker ikke å legge opp til at alle skal sitte i hvert sitt hotellrom og spise når vi er sammen her, sier Peter.

Han understreker at fellesskap rundt måltider og aktiviteter for barn og ungdom er en bevisst satsning fra BCC Event sin side.

– Felles måltider under hele konferansen gjør at alle deltar i stevneprogrammet på like vilkår, sier Peter og fortsetter, – dette reduserer risiko for ensomhet og utenforskap hos de som ikke har stor familie eller mange bekjente på stevnet.

– Det er også grunnen til at mange aktiviteter for barn og unge er inkludert i prisen – det gjør at alle deltar på like vilkår når de er her, uten å måtte betale ekstra for disse tilbudene.

Siden det nå er en overgangsperiode, og det tar tid å komme i gang igjen etter korona-pandemien, har BCC Event også henstilt alle de som har ansvaret i lokalmenighetene i vestlige land om å være oppmerksomme dersom noen med særlige økonomiske utfordringer kan trenge støtte. Trosfeller fra land med lav kjøpekraft har i mange år fått støtte for å kunne delta på stevner.

I år tester tre norske lokalmenigheter en mer evnebasert givertjeneste, og i tillegg har de valgt at de vil delta på stevnene i fellesskap og dermed også ta å la stevnekostnadene være som en del av menighetsbudsjettet.

I 2022 har BCC Event planlagt hele ni stevner. Dette er en økning fra tidligere, og Peter forklarer litt av bakgrunnen for dette.

– Vi har vanligvis hatt seks til syv stevner i året, og helt siden 2005 har vi måttet arrangere to sommerstevner for å ha plass til alle som vil komme. I år ser vi at kapasiteten på både påske- og nyttårsstevnet kommer til å bli helt sprengt. I fjor høst, da det så ut som koronapandemien var på tilbakegang, inviterte vi til to ekstra helgestevner, «Brunstad weekends», for å kompensere for avlyste stevner. Dette ble en stor suksess med flere tusen påmeldte, og vi kommer derfor til å videreføre det også i år.

Det første stevnet i 2022 gjennomføres denne helgen, da 4.700 kvinner i alderen 13 til 100 år er samlet. Det er to år siden forrige gang det var søstrestevne, så det knyttet store forventinger til arrangementet.

Anne Bali (36) fra Maubach i Tyskland er en av de som er på plass på helgens stevne for kvinner i BCC. Hun kommer hit så ofte hun kan, og har planlagt å reise til Norge med familien flere ganger i 2022.

For meg er stevnene alltid høytid. Jeg får en skikkelig «boost» hver gang, som jeg trenger. Og barna våre elsker å være på stevnene på Brunstad, det er ingen spørsmål om de vil komme. Selv om det krever innsats, er forventningen og spenningen hos hele familien veldig stor, og det er absolutt verdt det. For barna er for eksempel flerbruksanlegget med alle aktivitetene som en magnet. De har allerede mange “Brunstadvenner”, og de vennskapsbåndene som knyttes her er for livet.

En annen som har et langt liv med reiser til Brunstad bak seg, er Lydia Nilsen (84) fra menigheten i Oslo Follo. Hun bodde i Sveits mesteparten av sitt voksne liv, i 55 år, og fikk en stor familie. Hun har mange minner fra bilturene til stevnene i Norge:

Det tok ofte tre dager før vi var framme, vi overnattet hos slektninger underveis og spiste matpakker på rasteplasser. Det var trangt i bilen, bilsyke barn og ganske hektisk, og vi var alle glade når vi kom vel frem. Men det jeg tenker på er den hjelp og veiledning vi har fått for livet på stevnene. Dette ser jeg også med glede går videre i familien, fra slekt til slekt så er det stor begeistring for stevnene på Brunstad. Nå gleder jeg meg veldig til å komme til stevne igjen, og bli oppbygget i troen med mange gode venner.