Kåre Smiths taler: et representativt utdrag

I løpet av BrunstadTVs snart 10-årige historie har vi et omfattende arkiv. Kåre J. Smith har holdt over 600 taler, bidratt i minst 800 podcast-episoder, og i tillegg vært med i mange inspirasjonssamlinger for medlemmer.


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: BCC

Dette materialet utgjør til sammen adskillige minutters taletid.

For de mange tusen medlemmene som har lyttet til Kåre J. Smiths forkynnelse gjennom flere tiår, var ikke utvalget i NRK Brennpunkt på noen måte representativt eller dekkende.

Når NRK Brennpunkt fra sine kilder har fått tilsendt noen utklipp som de presenterer i dagens episode av «Guds utvalde», så skapes et inntrykk som ikke gir et helhetlig bilde av det som forkynnes i BCC. Klippene er plukket ut fra sammenhenger der medlemmer som var til stede så og hørte konteksten uttalelsene ble gitt i.

Vi velger å dele et større utdrag fra BrunstadMagasinet 20. september 2020, så folk kan få et mer helhetlig inntrykk av hvordan Kåre J. Smith oppfordrer medlemmene til selvstendighet.

Svært mange i BCC er takknemlig for den inspirator Kåre J. Smith er for medlemmene. Han setter gjerne ting på spissen for å få fram noen poeng, men han er en forkynner som har hjulpet mange mennesker inn i et personlig forhold til Jesus.

Klikk over for å se film.


Transcript fra filmen over:

Kåre J. Smith: – Ja, jeg kan jo lese litt om hva Johan Oscar Smith skrev om det. Da skriver han slik:

«Menigheten skal betjenes, man skal ikke herske over den. Vennene skal føle seg fri fra all trykk og alt krav. Gudsfrykten skal være frivillig. Derfor skal de formanes og tilskyndes som frivillige vesener, og ikke trues som treller og slaver.»

Og slik har vi det jo i dag, det er jo etter frihetens fullkomne lov alt i Guds rike foregår. Det er ikke noe som trues og piskes, alt er med glede og sånn skal det være. Sånn har det vært fra begynnelsen, og slik er det også i dag. Det er takhøyde i menigheten, du skal få si hva du vil og hvem som helst kan komme til meg. Alle ledere bør ha god kontakt med «grassrota» og det som vokser frem i menigheten, slik at de kan være dem til velsignelse og tilskyndelse til det gode.

Vi respekterer hverandre med de ulikhetene vi har. Vi er jo fra mange land og med mange forskjellige kulturer, men vi skal lære det at Kristus er alt og i alle. Da får vi bruk for korset, og ta korset opp. Jesus var selv rettferdig, og den rettferdige bar sitt kors like inn i døden.

Der fødtes menigheten frem; på korset. Alle som tilhører Kristi legeme, de er korsfestet med han, fra alt det som bor i deres eget kjød. Og da kommer Kristi liv mer og mer frem i den enkelte. Det er det vi kaller helliggjørelse, og det fører til guddommelig liv, guddommelig natur. Et helt nytt liv, som evangeliet gir oss lov på. Det er en veldig herlighet.

Slik arbeider vi. Det er ikke noe tvang og slik, alt må være etter frihetens fullkomne lov. Derfor er det også så velsignet i blant oss, og derfor trives tusener på tusener av ungdom iblant oss. Og de vil leve sitt liv i menigheten. Dette merker vi etter hvert som vi arbeider med menneskene i Afrika og i andre land; Australia, i statene, – hvor som helst. Det vokser opp et samfunn, der enhet og gudsfrykt og rettferdighet er det første. For vi skal være rettferdige sånn som han også var rettferdig. Gjøre det gode. Hele verden ligger i det onde, men vi er av Gud, står det. Og da kan en tenke «er jeg av Gud fordi jeg er i menigheten?» Nei, det er ikke sikkert! Men når er jeg av Gud da? Når jeg gjør det gode. For hele verden ligger i det onde, men vi er av Gud når vi gjør gode.

Dette skriver apostelen Johannes til oss for 2000 år siden, og det står fast enda. Så jeg vil si til alle venner; hold fast i det gode, i den Hellige Ånds virkninger og la deg drive av Guds ånd, da kommer du til rettferdighet. Og rettferdig og sannhet, det er samme sak. Så lykke til, alle sammen.