Forstander med tro på fremtiden

Kåre J. Smith er både en inspirator og en drivkraft bak mange av de fornyende initiativene som har blitt satt i verk i vårt trossamfunn siden 1990-tallet. I en alder av 74 år tar han også i bruk nye, moderne verktøy i forkynnelsen.


Foto: Eirik Tombre / BCC

Dette intervjuet ble opprinnelig publisert i BCCs årsrapport for 2018. Les hele årsrapporten her.

2018 har vært et hektisk år for Kåre J. Smith. Han bor i USA, og reiser over hele verden for å tale til de som vil høre et budskap som fører til gudsfrykt. På BCCs internasjonale stevner på Brunstad taler han Guds ord på tallrike samlinger gjennom hele året. Og fortsatt kommer hans store engasjement for barn og ungdom tydelig til syne i det meste han foretar seg.

Evangeliet formidles med ny teknologi

Bare i 2018 har Smith bidratt i 211 episoder av podcasten «Fra Kåre». Podcasten har cirka 8.000 lyttere daglig og tolkes til 16 språk. Hver episode varer i rundt 10 minutter og inneholder inspirerende samtaler om ulike temaer og historier fra uke til uke.

– Mange verdifulle sendinger har blitt mulig på grunn av utvikling i teknologien. Vi gjør oss bruk av alt det som kan tjene evangeliets fremme, sier den eldre mannen.

Kåre J. Smith fyller snart 75 år. På talerstolen kan han buldre og virkelig ta i, men når vi møtes ansikt til ansikt ser vi den milde og lune siden, og en avslappet og smilende person. Han mener vi bare har sett begynnelsen på hva digitale plattformer og verktøy vil bety for menigheten framover.

– Selv blir jeg jo ikke yngre, og stadig reising hit og dit blir vanskeligere. Men det å forkynne evangeliet om Jesus til menneskene, det brenner fortsatt like sterkt i meg. Så det jeg ønsker å få utrette i Ordets tjeneste i årene som kommer vil nok kreve at jeg i større og større grad må bruke BrunstadTV og andre digitale verktøy for å nå ut til de som vil høre.

Kåre J. og Eva Smith  – to engasjerte menighetsarbeidere. Her fra et ungdomsarrangement i BCC. Foto: BCC

Satset på TV for 20 år siden

BCC har de siste årene satset millionbeløp på å utvikle TV-kanalen og andre webplattformer. Visjonen var å skape et produksjonsmiljø som opparbeidet både kompetanse og sans for innhold, først til trossamfunnets egne medlemmer i Norge og utlandet. Når kvaliteten er god nok og tiden moden vil kanalen sende til alle som er interessert i det kristne budskapet.

– Jeg ville også at vi skulle starte med programproduksjon i BrunstadTV for at barna kunne ha et positivt tilbud, et alternativ til mye av det dårlige som finnes i mange andre kanaler, sier Smith.

– Så tror jeg det vil utvikles videre, og sakte men sikkert har vi også flere programmer som kan være av interesse både for barn og ungdom i og utenfor BCC.

Når vi spør hva han tror er mest interessant å få delt med de som enda ikke har hørt om BCC, svarer han raskt.

– Jeg tror at litteraturen vi har etter Johan Oscar Smith; hans etterlatte brev og de artiklene han har skrevet til bladet Skjulte Skatter, vil være svært interessant å lese for mange flere enn de som er medlemmer av menigheten i dag, sier han og fortsetter: – Så jeg sender utfordringen over til de som jobber med dette i BCC. Vi trenger å utvikle oss, og fornye oss, slik at flere kan få lese, høre og se den forkynnelse som fører til et liv i gudsfrykt.

LES OGSÅ: Første bok av Johan O. Smiths samlede skrifter er for salg

Kjærligheten er sentral

– I vår forkynnelse er budskapet om kjærligheten det sentrale, og det er en positiv kraft i familielivet. Vi ser at det Bibelen kaller synd, skaper sorg og smerte, og kjærligheten blir kald hos mange både i familien og i hverdagslivet. Budskapet Jesus kom med, hjelper oss til å vise vår ektefelle godhet og varme, sånn at kjærligheten kan fortsette å vokse og utvikles. I tillegg må vi være gode og romslige mot barna og ungdommene som vokser opp. Det er ekte kristendom, sier Smith med ettertrykk.

Han utdyper videre med å fortelle hvordan Den Hellige Ånd virker i oss til å ville og å utrette det som er godt. – Når Ånden får lede oss viser vi kjærlighet også i vanskelige perioder, og vi er gode mot alle, og både mot våre egne og andres barn.

«Hvis ikke vi er i en stadig fornyelse, både i våre liv og i organisasjonen, så synker det alt sammen ned i vaner og likegyldighet som ikke er Guds rike verdig»

Ildsjel i arbeidet for barn og ungdom

En annen sak som har preget Kåre J. Smiths engasjement er nettopp satsningen på å skape et positivt tilbud for barn og ungdom. Helt siden midten av 90-tallet har han vært en pådriver for dette. Mye på grunn av Smiths engasjement for barna, har trossamfunnet gjennom flere tiår utviklet barne- og ungdomsarbeidet i de aller fleste av lokalmenighetene over hele verden. På stevnene har BCC arrangert barnedager med leker og aktivitet, side om side med trosoppbyggende møter. Mange medlemmer har gode barndomsminner fra dette.

Siden 2015 har BCC også arrangert egne ungdomscamper, noe som har gitt en fornyelse i hele det internasjonale ungdomsarbeidet.

– Hvis ikke vi er i en stadig fornyelse, både i våre liv og i organisasjonen, så synker det alt sammen ned i vaner og likegyldighet som ikke er Guds rike verdig. Jeg tror at fornyelsen ligger nettopp i Den Hellige Ånd. Den gjør oppfinnsom, og når vi har kjærlighet til de vi betjener så får vi ideer, sier Smith og fortsetter:

– For meg som en eldre mann, så fryder jeg meg over å se ungdommenes glede og engasjement. Og mest av alt jubler jeg i mitt hjerte når jeg ser ungdom blir grepet av Jesu liv. Det er jo derfor vi gjør alt dette, vi ønsker at den enkelte skal komme i forbindelse med Jesus for sin egen del.


Fra ungdommens påskecamp i mars. Her tilbys aktiviteter. trosforkynnelse og fellesskap i et kristent miljø. Foto: BCC

Ærlighet og rettferdighet

Det er ikke tvil om at Kåre J. Smith gjennom flere år har opplevd til dels sterk kritikk i pressen. Vi spør om dette har påvirket hans engasjement i forhold til menighetsarbeidet.

– Hele mitt liv har jeg lagt vekt på å være rettferdig og ærlig, og jeg har jobbet hardt for å tjene mine egne penger, sier Smith. – Jeg bryr meg ikke så mye om at vi får kritikk, det er jeg blitt ganske vant til etter hvert, og jeg tåler mye. Men når medier og andre aktører vil kriminalisere oss, da blir jeg oppgitt, ja temmelig opprørt, sier han bestemt.

Smith har vært en ildsjel også hva å inspirere til giverglede angår, og har våget å heve røsten for å si det høyt som mange kanskje vegrer seg for: You can’t save the world if you are broke!

– Vi kan ikke som kristne vente at staten skal løse vår økonomi, da vil det begrense arbeidet vårt veldig. Derfor har vi tatt tak selv, og medlemmene har vist et enormt engasjement gjennom mange år. De vet hva vi står for, og de ser hva pengene BCC samler inn brukes til. Ved dette har vi allerede fått gjort mye bra, ikke minst for barna og ungdommene, og for å legge til rette for dem også i fremtiden.

LES OGSÅ: Barna er framtiden – her har vi plass til dem