Barna er framtiden – her har vi plass til dem

Det er stor stemning i den store flerbrukshallen på Oslofjord denne nyttårsaften ettermiddagen. Det er fullt av mennesker både på gulvet og på tribunene, og musikken klinger i veggene. Barna synger av full hals: «Guds rike hører barna til, og jeg er regnet med!».


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: Eirik Tombre

Det er nyttårsstevne i Brunstad Christian Church (BCC). Cirka 6.800 medlemmer er samlet til stevne, unge og gamle fra hele verden. Om lag 60% av stevnedeltakerne er fra Norge.

Nyttårsaften ettermiddag er vi samlet i den flunkende nye Oslofjord Arena – flerbrukshallen som sto ferdig 1. desember. Her er det snart klart for finaler i ungdomsturneringene i volleyball, fotball og ishockey, men først er det tid for en markering av at menigheten har tatt i bruk det store anlegget for første gang.

Medlemmer fra hele verden var samlet for å overvære markeringen av at BCC for første gang tar i bruk det flotte flerbruksanlegget på Oslofjord. Selv med tusenvis av stevnedeltakere virket den store hallen romslig. Foto: BCC

Å legge til rette for barna er et framtidsrettet arbeid

En kort film får fram det historiske perspektivet bak at BCC vil legge til rette for lek og aktivitet, også i de sammenhengene man samles om det kristne budskapet. Tema for filmen er Jesu egne ord: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike som dem.» (Matt.19,14)

Her er barna regnet med, og BCC har lang tradisjon for å ønske barna velkomne.

«Guds rike hører barna til, og jeg er regnet med!». Barna synger av full hals, og stolte foreldre støtter opp. Foto: BCC

– Det vi gjør i dag, er egentlig å fullføre Johan Oscar Smiths visjon, bare i større skala, sier Kåre J. Smith i sin tale.
– På grunn av menighetens vekst og størrelse i dag trenger vi jo flere fasiliteter og arenaer å samles på, sier han, og referer til de første venneflokkene, som samlet seg til friluftsmøter, fellesskap og oppbyggelse.

LES OGSÅ: BCC 120 år: Fra én mann til et verdensomspennende trossamfunn

Kåre J. Smith talte og minnet om hva som er «suksessfaktoren» for menigheten: – Vi skal tale livets ord , da holdes synden borte. Å høre livets ord gir oss en lyst i hjertet til å følge Herrens bud, og da vil det lykkes for oss.  Foto: BCC

Dette nyttårsstevnet er første gangen BCC leier Oslofjord Arena, og det åpner mange nye muligheter. Her er det rom for volleyball, fotball, håndball og klatring. Det er ishockeyhall og store fellesarealer med plass til publikum, familie og venner. Utendørs er det anlagt en stor lekepark og fotballbaner som kan islegges om vinteren.

Ulike familier – men troen er felles

Markeringen i Oslofjord Arena avsluttes med en tale av en tenåring som forteller om sine barneminner fra stevnene på Brunstad. Hun forteller at det har gitt henne en trygghet og følelse av å være elsket, både av Jesus og voksne forbilder som lever et liv som viser vei i kjærlighet, tro og sannhet.

Derfor gleder hun seg til å komme hit i fremtiden også. Hun avslutter med å takke alle som har bidratt til å gi henne disse gode minnene, og som legger til rette for at hun og hennes jevnaldrende kan ha det så bra.

Familiene i BCC er forskjellige. Både i størrelse, levestandard, utdanningsnivå og økonomisk situasjon. Det er ulike syn på barneoppdragelse og grensesetting. Og i livets mange faser tar vi alle forskjellige valg. Men det vi har felles er den kristne tro.

Fellesskapet vi deler ved troen på Jesus som vår frelser gjør at vi liker å være sammen. Og da er det også plass til barna. Vi arbeider for å skape trygge og gode arenaer for dem, og kjærligheten er sentral i all forkynnelse.

Godt å få hvile på trygge skuldre når en blir sliten i bena. Foto: BCC

En trygg oppvekst, uansett hva barna velger senere i livet

Barna er framtiden, og himmelriket tilhører barna. Jesus ønsket dem velkommen og hadde plass til dem, derfor har vi også plass til dem. Derfor ønsker vi å legge til rette for at barna skal føle seg velkommen i menigheten og ha en trygg og god oppvekst, uansett hva de velger senere i livet.