Seminar om retningslinjer for økonomi i lokalmenighetene

For å sikre trygg og god drift og økonomi i BCCs lokalmenigheter, arrangeres det jevnlig seminarer der retningslinjer for økonomi står på agendaen.


Av: Berit Hustad Nilsen – Foto: Tobias Østmoen

Lørdag 29. oktober var over 200 styreledere og økonomiansvarlige fra BCCs lokalmenigheter samlet til seminar på Oslofjord Convention Center i Stokke. Temaet var retningslinjer for økonomi og drift i lokalmenighetene.

Seminar om retningslinjer for Økonomi2016-10-31_bcc_mote-okonomi-03
Styreleder, Finn Åge Ødegård, går igjennom retningslinjer for dugnad

Vidar Kronstad
Vidar Kronstad

Vidar Kronstad, styreleder for BKM Sandefjord, setter pris på å delta på slike seminarer.
– Det å møte andre som sitter med den samme ansvarsrollen som meg, og ikke minst treffe rådgivere fra BCC sentralt, betyr veldig mye. Det vi fikk høre i dag var både viktig og informativt, og det aller meste var relevant for oss i lokalmenigheten i Sandefjord. På spørsmål om de har gode rutiner for økonomi og drift i lokalmenigheten i Sandefjord, svarer Kronstad. –Vi har hatt gode rutiner for dette i mange år, men jobber selvsagt alltid med å bli bedre!

Styreleder i BCC, Finn Åge Ødegård, ledet seminaret, og startet med å si at det ansvaret som ligger på en styreleder og en økonomiansvarlig må tas alvorlig. Det er styrets ansvar å sikre at virksomheten driver etter gjeldende lover og regler, og BCC har stort fokus på at all vår virksomhet drives i henhold til dette. Ødegård fortsatte med å poengtere det som er fundamentet for all praktisk virksomhet og innsamling i BCC. – Hos oss er det fellesskapet som er i fokus, vi ønsker å bidra for å finansiere felles prosjekter. Ingen skal oppleve tvang og press, men vi har frihet til å komme når vi vil og gå når vi vil, og til å yte det en selv ønsker å bidra med.

Seminaret var primært rettet mot de norske lokalmenighetene, men også utenlandske representanter var invitert, for å utveksle erfaring. Oliver Schmidt er styreleder i Linnenbach, og mener det uansett er interessant å delta.
– Selv om vi i Tyskland har et litt annerledes lovverk og andre retningslinjer, så er det nyttig å se hva BCC i Norge har jobbet med. Det å få innblikk i hvordan BCC sentralt gjennom flere år har jobbet med økonomiske og juridiske problemstillinger, gir også oss verdifull input!

Seminar om retningslinjer for økonomi
Oliver Schmidt i hyggelig samtale med en av seminardeltakerne

Flere temaer rundt økonomi og drift i BCC og lokalmenighetene ble berørt i løpet av seminaret, blant annet retningslinjer for regnskap, for gaver, og for dugnad. Morten Kristoffersen, informerte også om hvordan ulike saker hittil har vært utredet, og hvordan det blir jobbet med dette videre, for å sikre at BCC og lokalmenighetene følger landets lover og regler.

Økonomi-seminar BCC
Morten Kristoffersen

Les mer om Morten Kristoffersen som compliance-ansvarlig i BCC

– Vi legger ekstra vekt på at arbeidet med HMS blir fulgt opp, i alle deler av virksomheten. BCC har derfor helt tydelige retningslinjer som sier hvordan organisasjonene særlig må ta hensyn til HMS når ungdom under 18 år ønsker å bidra med frivillig innsats. Den enkelte organisasjon er ansvarlig for at innsatsen ikke påvirker barn og ungdoms sikkerhet, helse eller utvikling på en uheldig måte.

Les BCCs retningslinjer