Barnearbeid i BCC?

BCC har de siste dagene mottatt en rekke henvendelser fra norsk og utenlandsk presse, der vi får spørsmål om vårt syn på frivillighet og barnearbeid, og om hvordan dette håndteres i BCC.


Av: Berit Hustad Nilsen – Foto: Trine Lindberg

Brunstad Christian Church (BCC) har en tydelig profil på vår holdning til barnearbeid eller utnyttelse av barn, og tar selvsagt helt avstand fra slik virksomhet. Vi har en engasjert og aktiv medlemsgruppe, herav en stor andel barn og ungdom. BCC har derfor, spesielt de siste 30 årene, hatt et ekstra fokus på å legge til rette nettopp for denne gruppen, for at de skal oppleve en trygg og god barndom i både hjem og menighet.

Dersom ungdom under 18 år ønsker å bidra med frivillig innsats for sin forening eller sin lokalmenighet, har vi publisert klare retningslinjer her på nettsiden. Der fremgår blant annet dette:

«Organisasjonen må ta særlig hensyn til ovennevnte når unge under 18 år ønsker å bidra med frivillig innsats. Organisasjonen må sørge for at innsatsen ikke påvirker barns sikkerhet, helse eller utvikling på en uheldig måte. Den skal heller ikke gå utover deres skolegang.»

BCC kan selvsagt ikke garantere for at det ikke blir gjort feil i noen av våre lokalmenigheter, men har fra sentralt hold vært svært tydelig på hvordan vi ønsker dette skal fungere. Vi presiserer også at vi er svært nøye med at det enkelte medlem ikke skal bli utsatt for tvang og press. Vi forutsetter at alle medlemmer som ønsker å yte innsats for felleskapet gjør dette frivillig, fordi de ønsker det selv.

For de som er interessert i å lese mer om vår holdning i forhold til å sikre barn og ungdom gode og trygge rammevilkår, kan vi anbefale å lese mer under «Om oss» og i våre årsrapporter som er publisert på denne siden.