Brunstad Christian Church

Om oss

Internasjonalt trossamfunn

Brunstad Christian Church (BCC) er et kristent trossamfunn og ideell forening med opprinnelse i Norge og internasjonal utbredelse. I Norge har BCC rundt 8.800 medlemmer fordelt på 19 lokalmenigheter. I tillegg er det lokale foreninger i rundt 50 land over hele verden.

BCC oppsto i Horten 17. mai 1898 ved Johan O. Smiths omvendelse, og er et resultat av hans liv og virke. BCC har Bibelen som autoritet og basis for all virksomhet. 

BCCs medlemmer har ulik bakgrunn, utdannelse og livssituasjon, og kommer fra forskjellige samfunnslag, men ønsker å samles om den kristne tro.

Vi ønsker at både den sentrale foreningen, våre tilsluttede lokalmenigheter og enkeltpersoner skal være positive bidragsytere i samfunnet. I lokalmenighetene arbeides det målbevisst for at barn og ungdom kan ha et godt og allsidig fritidstilbud i trygge, kristne rammer.

Frivillig arbeid og gaver utgjør grunnlaget for all virksomhet i menighetslivet, og BCC har ingen betalte forkynnere.

 

MENIGHETENS NAVN

Navnet Brunstad Christian Church er hentet fra det som har vært menighetens faste samlingssted i over 60 år, Brunstad i Sandefjord kommune. Der arrangerer BCC internasjonale konferanser flere ganger i året, med deltakere fra alle kontinenter.

TIDLIGERE OMTALT SOM SMITHS VENNER

I det norske samfunnet har BCC tidligere blitt omtalt som «Smiths venner», på grunn av vår grunnlegger Johan O. Smith, men dette har aldri vært menighetens navn. Les mer om bakgrunnen her: Smiths venner, sa du?

 

Vår visjon

Vår visjon er at det kristne budskapet skal kunne forkynnes til alle folkeslag, og at de som vil skal kunne få opplæring i å leve etter alt det Jesus lærte oss. BCC arbeider for å skape kanaler og møteplasser for forkynnelse og trosopplæring, med vekt på arbeid for neste generasjon.


Temamøte for ungdom under sommerstevnet 

Våre verdier

Respekt

BCCs medlemmer bør kunne kjennetegnes ved holdninger og livsførsel forenlig med respekt og aktelse overfor andre mennesker, uansett om de deler vårt trosgrunnlag eller ikke.

Som trosminoritet respekterer vi menneskets rett til å ta personlige valg i henhold til de rettigheter samfunnet har fastsatt, for eksempel når det gjelder politisk frihet, seksuell legning og familieliv.

Sannhet og rettferdighet

Vi tror at det bare er ved ærlig og oppriktig søken etter sannheten at et menneske kan leve et rettferdig liv. Vi ser dette som helt grunnleggende verdier for vårt liv og all vår virksomhet.

Arbeid for barn og ungdom

BCC har et spesielt fokus på arbeid for barn og ungdom, og oppfordrer alle tilsluttede lokalmenigheter til å arbeide bevisst med dette. Aktivitetstilbudet bør være variert og tilpasses barnets forutsetninger og egenart.

Ved ros, oppmuntring og positive bekreftelser ønsker vi at enhver føler seg inkludert, verdsatt og kan glede seg over gode mestringsopplevelser under de trygge rammene som menighetslivet gir.

Kjærlighet og omsorg

Vi ønsker å utvise nestekjærlighet, omsorg og raushet overfor enkeltindividet med dets ulike forutsetninger og livssituasjon. Det overordnede formål er å tilskynde alle til å leve et liv som en Jesu disippel i henhold til Jesu misjonsbefaling.

Personlig frihet

Bibelen er grunnlaget for det vi tror på, og basert på dens lære, ønsker vi at hvert enkelt av våre medlemmer skal kjenne full frihet til å ta sine valg etter personlig tro og indre overbevisning. 

Samfunnsansvar

Vi ønsker å være positive bidragsytere i samfunnet, både som sentral forening, som lokalmenigheter og som enkeltpersoner. 

Lokalt menighetsliv

Utenom høytider og konferanser foregår mesteparten av aktivitetene i de ulike lokale foreningene. Lokalmenighetene har et aktivt foreningsliv, som blant annet består av:

  • Samlinger hver søndag, hvor alle kan bidra i oppbyggelsen
  • Egne møter for ungdom
  • Søndagsskole for barn
  • Aktivitetsklubb for barn
  • Ungdomsgrupper med ulike aktivitetstilbud

Størsteparten av virksomheten finansieres ved frivillige gaver eller dugnadsarbeid, inkludert trosopplæring og forkynnelse.

Relaterte artikler

BCC 120 år: fra én mann til verdensomspennende trossamfunn

BCC 120 år: fra én mann til verdensomspennende trossamfunn

For 120 år siden, natt til 17. mai 1898, omvendte Johan Oscar Smith seg mens hans sto vakt på marinefartøyet Thor. Da han etter hvert begynte sine samtaler med andre ...
Les mer
Hvordan foregår en vanlig «søndagsgudstjeneste» i BCC?

Hvordan foregår en vanlig «søndagsgudstjeneste» i BCC?

Klokken nærmer seg 12. I foajéen summer praten mellom mennesker som ser ut som de kjenner hverandre godt, mens små barn tumler rundt i lek. Så begynner musikken å spille ...
Les mer
Bli kjent med BCC gjennom vår skoleside

Bli kjent med BCC gjennom vår skoleside

Hvordan er det å være medlem i BCC? Det er ikke alltid lett å finne god informasjon på internett, men nå publiserer BCC en skoleside som inviterer skoleelever, lærere og ...
Les mer