Be om fred for Israel

Be om fred for Israel

Som avslutning på høststevnet oppfordret Kåre J. Smith menigheten til å være med å be for Israel, og be for de som lider på begge sider av konflikten.


– Vi ser at Israel er i kamp igjen – vær med å be om fred for Jerusalem, startet Smith, og refererte til versene i Salme 122:

«Be om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg! Må det råde fred innenfor dine murer, ro i dine saler! For mine brødres og mine venners skyld vil jeg si: Fred være i deg! Fordi Herren vår Guds hus er der, vil jeg søke ditt beste.»

Salme 122, vers 6-9

Smith presiserte at fra menighetens side blander vi oss ikke inn i de politiske spørsmålene. Men fordi Gud ga Abraham løftet, må vi be om at han også oppfyller det. Smith refererte også til ordene fra profeten Jesaja: Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg (Jesaja 49,16), og la til:

– Gud følger nøye med, både med det jordiske Jerusalem som er i Israel, og det himmelske Jerusalem som er Hans legeme, fylt i Ham som har all makt og myndighet

Det ble gitt en varm og innstendig oppfordring om å være med i bønn for de som lider nå:

– Vi må be for menneskene som opplever forferdelige lidelser, og vi må selvfølgelig be for begge sider, at det kan spares så mange liv som mulig.

Kåre J. Smith