Frivillighetshelg

Gudsfrykt og samarbeid var tema på frivillighetshelgen 

Innledningen til helgens samling for frivillige innledes med ord til ettertanke: Det er ikke «stor, større størst» eller «flink, flinkere, flinkest» som gjelder her, men det er i gudsfrykt vi kommer sammen og arbeider. 


Det setter tonen for hvordan samarbeidet blir for de frivillige fra 22 land som møtes til en helg med fokusert jobbing på mange ulike prosjekter. Praten går lett rundt bordene, og det er en forventningsfull forsamling som får presentert det mangfoldet av temaer det skal arbeides med.  

Med formålet som motivasjon samles over 800 frivillige til frivillighetshelg

Med formålet som motivasjon 

I tillegg til formaning om et liv i personlig gudsfrykt, der vi i ydmykhet akter hverandre høyere enn oss selv, blir det også gitt en viktig påminnelse om at alt som jobbes med her, handler om menighetens viktige formål: 

– Det er å oppfylle Jesu misjonsbefaling, å nå ut med evangeliet til alle mennesker, og lære dem som ønsker det å holde alt det Jesus har befalt oss, sier Tore Aslaksen fra sekretariatet,  

– Og det er litt av et formål å jobbe for! 

Personer fra mange ulike yrker stiller sin kapasitet, energi og kompetanse til rådighet nettopp for å støtte opp under dette formålet. Selv om det er mange temaer og oppgaver, så er det nettopp gleden av å kunne bruke det en har fått til å velsigne andre, som motiverer.  

I den felles oppstarten får vi et lite innblikk i noen av de over 50 ulike arbeidsøkter som skal gjennomføres av frivillige i løpet av helgen.  

Johanna Halvorsen og Jermund Pedersen skal jobbe sammen med over 200 ungdomsarbeidere i helgen
Johanna Halvorsen og Jermund Pedersen skal jobbe sammen med over 200 ungdomsarbeidere i helgen

Utvikling i arbeidet for alle aldersgrupper  

En viktig del av BCCs formål er satsningen på å skape gode rammevilkår og møteplasser for barn og ungdom. Over 200 ungdomsarbeidere jobber hele helgen med å kartlegge hva som fungerer godt i dag, hva som kan gjøres bedre, og hvilke temaer som bør utredes videre når det gjelder arbeidet i ungdomsklubbene.  

Johanna Halvorsen fra ungdomskomiteen og Jermund Pedersen fra Brunstad Ungdomsklubb (BUK) holder et engasjerende innlegg om hvorfor nettopp denne satsningen er viktig, og hva de skal jobbe med i helgen.  

– Det er mye vi kan gjøre bedre, og vi gleder oss til å høre hva deltakerne har av innspill og ideer, sier Johanna. 

Arild Ådalen viser bilder fra den siste dugnadsturen, der over 40 personer i alderen 60+ var med å pusse opp en eiendom i Spania. Eiendommen eies av et selskap under BCC Facilities.
Arild Ådalen viser bilder fra den siste dugnadsturen, der over 40 personer i alderen 60+ var med å pusse opp en eiendom, Finca Alamo, i Spania. Eiendommen eies av et selskap under BCC Facilities.

I andre enden av alders-skalaen finner vi 60+ komiteen. Komiteleder Arild Ådalen forteller med begeistring om den første dugnadsturen som nettopp er gjennomført, og gjør det helt klart at denne aldersgruppen ikke ønsker å bare kreve eller jobbe for sine interesser i fellesskapet. 

– Vi skal være en ressursgruppe som bidrar i menighetene, sier Ådalen.  

Han forteller at de denne helgen arbeider med en veileder for hvordan nettopp satsingen på 60+ eller seniorer kan gjøres på en bedre måte i alle lokalmenighetene. Både slik at alle blir inkludert, og at det gis muligheter til å være med å tjene, med den kapasiteten en har.  

Tore orienterer om arbeidet med den økonomiske langtidsplanen

Økonomisk langtidsplan gir forutsigbarhet og trygghet 

Et viktig tema er den økonomiske langtidsplanen som skal oppdateres, og gjelde fra det kommende året. Økonomiansvarlig Tore Aslaksen orienterer om hvordan planen tegner et helhetsbilde av økonomien.  

– Planen beskriver både inntekter og kostnader, investeringsrammer, inn- og utlån og risikovurderinger, sier Aslaksen og fortsetter: – Den setter altså rammen for de årlige virksomhetsplanene som utarbeides i alle BCC-forbundets organisasjoner.  

Finanskomiteen i BCC-forbundet er en viktig ressurs som bidrar til å kvalitetssikre den økonomiske langtidsplanen. De er samlet for å jobbe med ulike problemstillinger, drøfte sentrale temaer i planen, og gi råd til sekretariatet i prosessen. Deretter skriver de en uttalelse til representantskapet før de gjør sin beslutning.  

– Planen skal gi forutsigbarhet for både lokalmenigheter og medlemmer om forhold som påvirker deres økonomi, så dette er noe vi jobber grundig med, sier Aslaksen. 

Miriam Hartje Oommen fra BCC Event forteller om prosessene og prosjektene som frivillige bidrar med
Miriam Hartje Oommen fra BCC Event forteller om prosessene og prosjektene som frivillige bidrar med

Event-planlegging med lang horisont 

Dette er den tredje frivillighetshelgen i år. BCC Event, som arrangerer alle de internasjonale stevnene, har mange ulike workshops i løpet av helgen. Noen har kurs i lede frivillige ressurser mens andre har workshops rundt helse, miljø og sikkerhet.  

Miriam Hartje Oommen forteller om planene, og takker samtidig de frivillige som bidrar for å gjøre stevner og camper som allsidige, innholdsrike og gode for alle deltakerne. 

– Nå jobbes det med planlegging av de elleve kommende stevnene, og mange lokalmenigheter har frivillige her, tusen hjertelig takk, sier hun varmt.  

Se bilder fra helgen her 

Fun facts om frivillighetshelgen