Lanserer ny aksjon for ungdom

Lanserer ny aksjon for ungdom

På nyttårsaften lanserte lokalmenigheten fra Bergen en aksjon i en ny drakt. Målet er det samme som det har vært i 2022, nemlig å motivere ungdommer til å jobbe planmessig for å delta på camper og spare til fremtidig overnatting på stevner.


– Poenget med å ha aksjon, er at det må fokus til for å nå de målene vi har som menighet, sier aksjonsleder Ruben fra Bergen. Han og kompanjongen Gjermund har på vegne av BCC Bergen tatt på seg ansvaret for å drive aksjonen for hele BCC-forbundet det neste halve år.

– Det er et viktig virkemiddel for å hjelpe ungdom til å komme inn i sunne spor med livet, der en bidrar til fellesskapet og vil gjøre noe for andre. Og ikke minst at de blir grepet av et liv i etterfølgelse av Jesus – det er det viktigste for oss i alt vi arbeider for, sier Ruben.

Aksjonsledere fra BCC Bergen lanserer aksjon for ungdom i ny drakt.
Ruben og Gjermund troppet opp i formel 1 outfit på scenen, og nå vil de skape engasjement ved å dele alle ungdomsflokkene over hele verden inn i 15 lag, som samarbeider om å holde fart på aksjonen.

Hva går aksjonen ut på?

Aksjonen har to deler. BUK (Brunstad Ungdomsklubb) og Samvirk.

Konkret skal de ungdommene som vil være med, i løpet av januar sette opp en plan for hva de ønsker å bidra til BUK-foreningen sin, for å finansiere billetter til campene. Alt de betaler inn går uavkortet til å dekke deltakelsen, med overnatting, mat og aktiviteter. De som er under 18 år må ha bekreftelse fra foreldre for påmeldingen som gjøres. Klubbene skaffer jobber sammen, og selve oppladningen til campene er en viktig del av reisen.

Mange tar avgjørende valg om å ville leve et disippelliv på disse campene, og det er derfor en sentral del av vårt misjonsarbeid at ungdommen gjør en innsats for å komme seg dit.

Peter Tischhauser, leder for BCC Event
Camp-tilbudet er så populært at det gang på gang trekker flere tusen unge medlemmer fra hele verden til Oslofjord Convention Center. Bildet er fra høstcampen 2022.

Den andre delen av aksjonen går ut på å følge opp den langsiktige sparingen de som er mellom 18-26 gjør i Samvirk. Mange av disse bor nå sammen med foreldre under stevnene, så sparingen er for å være på forskudd til de trenger egen overnatting under stevnene som voksne.

Tradisjon for offervillighet

Ungdomsaksjonen handler også om å videreføre arven fra de som gjennom mange tiår har bygget menigheten, ikke minst ved den internasjonale virksomheten på Brunstad.

– Vi er veldig inspirert av de menn og kvinner som har gått foran, sier Gjermund fra Bergen. – Og vi vil være med i den tradisjon som er lagt ned her, nemlig at vi er villig for å ofre tid og penger på fellesskapet. Når mange tusen mennesker har det slik, blir det en enorm gjennomføringskraft for Guds rikes sak.

Det lokale engasjementet bringer aksjonen til live, men det er god dynamikk med de som har strategisk ansvar i BCC-forbundet.

– Fra sentralt hold legges det til rette med systemer og verktøy, men den glød og begeistring som frivillige i lokalmenighetene mobiliserer, det gjør hele forskjellen, sier Berit Hustad Nilsen fra sekretariatet.

– Slik gjør vi det hos oss

Vennskapelige konkurranser og kreative påfunn har gjennom tiår vært med på å skape resultater og utvikling.

Teltfesten fra 2015 var en viktig milepæl i aksjonsperioden.
Teltfesten i 2015 var en viktig milepæl i aksjonsperioden.
I 2012 begynte vi med månedlige TV-sendinger for å holde fokus på å nå våre felles målsetninger.

Hustad Nilsen mener dette har vært en viktig årsak til enheten også har utviklet seg mellom trosfeller fra hele verden: – Feiring av milepæler og måloppnåelser har bidratt til at det har vært en festreise som har knyttet menigheten sammen til én menighet på tvers av nasjoner og kulturer. Det er slik vi gjør det hos oss. Og alt vi driver med knytter seg opp til det formålet som vi holder så høyt – nemlig å dele det livgivende budskapet Jesus kom med til alle folkeslag og nye generasjoner.

Se anslaget på aksjonssendingen med et dramatisk orkesterstykke komponert for anledningen: