Bibelstudie bergprekenen

Bergprekenen – verdens viktigste tale?

De første månedene av 2023 er ungdom over hele verden opptatt med å studere tre kapitler fra Matteusevangeliet. Nemlig den talen som ble holdt av verdens mest betydningsfulle person; Jesu bergpreken. Hvordan skal denne talen forstås? Og hvordan kan vi få et personlig liv med Gud, ut fra det Jesus taler om?


I BCC-menigheten Drammen Sande er rundt 200 ungdommer i gang med bibelstudieprosjektet. De har begynt med å følge med på daglige kortfilmer, laget som en animasjonsserie. Rammene for prosjektet er en introduksjon som setter talen i historisk kontekst, deretter behandles de 107 versene i Bergprekenen analytisk i animasjonsfilmene. Det er Jesu egne ord som starter hver episode. Deretter følger en fiktiv samtale mellom disiplene Peter og Matteus som snakker om hva det Jesus sa kunne bety. Med hver animasjonsfilm følger dagens interaktive oppgave for de som har sett filmen.   

Anne Kari er en av ungdommene som følger med i bibelstudieprosjektet bergprekenen.

– Episodene gir meg noe å tenke på, og et fokus for dagene, sier Anne Kari (23) fra Drammen Sande. Hun er en av ungdommene som følger med i prosjektet, og forklarer hvorfor det er relevant: 

– I og med at hvert enkelt vers er brutt ned og forklart med eksempler, klarer jeg å knytte det til min hverdag og gjøre det relevant for meg i mine situasjoner.

 

De neste månedene er det i tillegg flere temakvelder der kapitlene 5, 6 og 7 i Matteusevangeliet drøftes, for å få poengene med de ulike versene tydelig fram. Og prosjektets avslutning og høydepunkt, det er temakveld og fokus på nettopp dette emnet under ungdommens påskecamp i april. 

Frivillighet – en viktig del som gjør prosjektet mulig å realisere 

Etter at frivillige bidrag har gjort hele prosjektet mulig, er Arvid André (27) en av de som jobber for å få innholdet ferdigstilt og distribuert ut til ungdomsgruppene, slik at det blir engasjement rundt Jesu tale.  

Han er også en av de norske stemmene i animasjonsfilmene, og forteller at det å jobbe med dette har gjort inntrykk: 

Arvid dubber i studio.

– Først og fremst så har Jesu avslutningsord gjort inntrykk på meg. Han avslutter Bergprekenen med å si at de som gjør etter de ordene han taler om, bygger seg et liv som står støtt gjennom utfordringer og vanskeligheter. Det er en veldig god grunn til å studere ordene han taler nøye.  

Han trekker også fram frivilligheten som et særpreg ved prosjektet. Ildsjeler som har et sterkt ønske om at dagens ungdom skal få et personlig forhold til Gud, har jobbet for å få innholdet fra Bergprekenen fram på en ny måte. Det er gjort utallige timer med research, brukt mye tid på å utforme manus, og det er jobbet med formidlingen i det som presenteres.  

– Det er spesielt å se velvilligheten til de hundrevis av frivillige som bidrar til prosjektet, alt fra selve forberedelsene, til oversettelse og ikke minst lokalt engasjement – dette er definisjonen på ildsjeler, sier Arvid André.  

Ungdomsmentorer og hjem som viktige medspillere 

For at flest mulig av ungdommene som går i BCC-menigheter skal få utbytte av dette prosjektet, er mentorer og ungdomsledere lokalt uunnværlige medspillere. I Drammen Sande møter de ungdommene hver uke, reflekterer rundt temaene som har blitt tatt opp i løpet av uken, og oppmuntrer til å interessere seg for det viktige og tidsaktuelle budskapet Jesu tale har.  

Andreas Espegard er ungdomsleder i Drammen Sande og understreker betydningen av bibelstudieprosjektet bergprekenen

– Et slikt prosjekt er uvurderlig hjelp for oss mentorer som er sammen med ungdommene i forskjellige settinger flere dager i uken, sier Andreas Espegard (32). Han er ungdomsleder i Drammen Sande, og understreker betydningen: – For min del vil jeg kalle Bergprekenen verdens viktigste tale, og filmene som er laget gjør innholdet så interessant og lett å forstå. Det skaper mange gode anledninger for samtaler når man er sammen i små eller store grupper.  

I lokalmenigheten er det oppfordret til at voksne åpner hjemmene sine når det er kvelder med temasendinger, og tar imot besøk av ungdom. Mange hadde gode erfaringer med dette fra forrige bibelstudieprosjekt, nemlig det som handlet om Hebreerbrevet i 2020. Ved å møtes slik, kan det viktige innholdet fra bibelstudieprosjektet også bli snakket om på tvers av generasjoner.  

Anne Kari har store forhåpninger til prosjektet og gleder seg til fortsettelsen. 

– Jeg håper å få en grundig men enkel forståelse for hvordan jeg kan leve mitt liv, etter Guds ønske for meg. Versene viser hvilke løfter som gjelder for meg når jeg velger å følge det som står. Det er så enkelt og håpefullt, sier hun. 

Faktaboks

 • Manus for filmene i prosjektet er utarbeidet på engelsk
 • Oversettes til over 20 språk  
 • Dubbes til ti språk så en kan velge å høre filmene på språkene: 
  • Engelsk 
  • Fransk 
  • Norsk 
  • Portugisisk 
  • Rumensk 
  • Russisk 
  • Spansk 
  • Tyrkisk 
  • Tysk 
  • Ungarsk 
 • Undertekster er i tillegg tilgjengelig på språkene: 
  • Bulgarsk 
  • Dansk 
  • Estisk 
  • Finsk 
  • Italiensk 
  • Kantonesisk 
  • Kinesisk 
  • Kroatisk 
  • Malayalam 
  • Nederlandsk 
  • Polsk 
  • Slovensk 
  • Tamil