Årsrapporten viser solid økonomi

Nå er årsrapporten for 2021 klar. Les den og hold deg oppdatert på den spennende utviklingen, der BCC-forbundet rigger seg til for framtiden.


Da stiftelseserklæringen med konstitusjon og vedtekter for BCC-forbundet ble signert i 2021, var det begynnelsen på en ny tid, samtidig som det bygges videre på en solid grunnvoll med lange historiske røtter.

I årsrapporten kan du lese om hvordan årsregnskapene for 2021 preges av den omorganiseringen som vi står midt oppe i. Det sammenfattede regnskapet omfatter BCC-forbundet og de fellestiltak som er kommet i drift i 2021.

Her kan vi også se at forbundet har en solid egenkapital på i overkant av 1,2 milliarder og god likviditet.

Vekst i misjon

I 2021 investerte BCC-forbundet mye i misjonsarbeid i land med lav kjøpekraft, blant annet i misjonsprogrammer og kristent sosialt entreprenørskap, ikke minst i Afrika. I tillegg overtok misjonsorganisasjonen eierskapet av seks misjonseiendommer i fem ulike verdensdeler, alle med et stort potensial for å spre evangeliet, støtte nye menigheter og spille en viktig rolle for troendes liv i flere utviklingsland.

Hos BCC Media har kreative medarbeidere jobbet intensivt med formidling av evangeliet for ulike målgrupper, og her ser man blant annet på gaming som høyaktuell arena for å gi ungdom kunnskap og tro på Bibelen og evangeliet.

Dette, og mye mer kan du lese om i BCC-forbundets årsrapport. God fornøyelse.