Pinsestevnet samler menigheten internasjonalt

Nå står pinsen for døren, og i forbindelse med høytiden er flere tusen ventet til stevne i BCC. Aldri før har det korte weekend-stevnet samlet så mange internasjonalt, det er rett og slett deltakerrekord.


– Det er veldig gledelig å se at oppslutningen om stevnene er så stor. Vi merker at vi virkelig er i gang nå, etter en lang pandemi. Vi hadde opprinnelig et optimistisk håp om rundt 8.000 deltakere, men har nå over 9.000 påmeldte fra hele 31 land. Det er virkelig rekord for et pinsestevne, sier Peter Tischhauser i BCC Event.

Peter Tischhauser, leder i BCC Event, er begeistret over oppslutningen om stevnene. Foto: BCC

Stevnene har alltid vært viktig del av menighetslivet i BCC, og det overordnede målet for arrangementsvirksomheten er å fremme den kristne tro, både på et individuelt plan, og gjennom styrking av trosfellesskapet. Tischhauser forklarer at visjonen for arrangementsvirksomheten skal realiseres på tre ulike måter:

– Først og fremst ved at den enkelte deltaker styrkes i sin individuelle forbindelse med Kristus under stevnene. For det andre skal stevnene bidra til enhet i lokalmenighetene, som melder seg på i felleskap og bidrar med frivillig innsats til stevnene. For det tredje skal stevnene bidra til enhet internasjonalt, ved at vi knyttes sammen som én menighet, sier han engasjert.

– Programmet for pinsestevnet blir både variert og innholdsrikt, med opplegg for både barn og voksne. Misjonsfesten lørdag med tema: «Livet er menneskenes lys» tror vi vil bli en opplevelse for mange. I tillegg blir det flere trosoppbyggende møter, Magasinet live, samt aktiviteter og en stor internasjonal fotballturnering for barn og ungdom, sier Tischhauser.

BCC Event jobber nå med siste innspurt i forberedelsene, og gleder seg til gjestene ankommer Oslofjord Convention Center til helgen.

BCC Event har flere arrangementer i vente; det jobbes med både pinsestevne, camp og sommerstevner. Foto: BCC
Mye skal falle på plass de neste ukene. Her fra kontoret i Moss. Foto: BCC


Høytidsstevner: Stor frivillig innsats og felles måltider for alle

Frivillige fra mange lokalmenigheter bidrar i programmet, og til sammen skal hele 900 skift fylles denne helgen. Alt fra opprigg, utdeling av mat, trivselsvakter og ledelse av aktiviteter for barn og ungdom står de frivillige for. I tillegg kommer all innsatsen som er lagt ned i planlegging, og i produksjon av innhold, som til misjonsfesten. Her har korsang, musikk, filmproduksjon med mer krevd mange ukers innsats på forhånd.

– Vi har opplevd så mye velvilje fra lokalmenighetene som stiller opp. Det gjør det veldig givende å jobbe med dette, sier Elise Friberg, som har ansvar for å koordinere de frivillige.

– Mange sier at de gleder seg til å bidra, for det å stå sammen og jobbe skulder ved skulder gjør virkelig noe med opplevelsen av felleskap og eierskap til arrangementet. Det å kunne glede andre med sin innsats, gir mye glede til en selv også.

Elise Friberg (i midten) koordinerer den frivillige ressursene under BCC-arrangementene. I pinsen er det rundt 900 skift som skal fylles. Her fra et tidligere stevne. Foto: BCC

Pinsestevnet er en del av satsningen på høytidsstevner i BCC. I den nye modellen for stevner er også måltider en integrert del av stevneprogrammet. Dette skaper nye møteplasser og arenaer for felleskap under arrangementet, og alle deltar på like vilkår uansett hvor de kommer fra.

Les mer om den nye satsningen på høytidsstevner her


Misjonsfesten samler og inspirerer

Noe som mange altså gleder seg ekstra til, er misjonsfesten lørdag. Den arrangeres av lokalmenigheten i Horten, i samarbeid med menigheten i Sør-Afrika.

Innsamlingen går til misjon i Afrika, og siden påsken har engasjementet vært stort blant trosfeller i hele verden. Formålet med kollekten har samlet og inspirert mange; at flere, også i områder med lave økonomiske muligheter, skal få høre evangeliet som forandrer livet til det bedre. Det har resultert i et bredt grasrotengasjement for å bidra, derfor er det store forventninger til resultatet som skal annonseres i pinsehelgen.

Foreløpig er det samlet inn over 40 millioner til misjon i Afrika. Les mer om misjonskollekten her.

Under påskestevnet ble målet for misjonskollekten lansert: Misjon i Afrika. I pinsen avsluttes innsamlingen. Foto: BCC