Pinsefeiring i den digitale verden

Det å markere pinsehøytiden en viktig del av kristnes tro og liv. Verdens viktigste budskap deles på tvers av landegrenser og folkeslag, når vi for andre år på rad samles som digital menighet i pinsen.


Tekst: Berit H. Nilsen / Foto: Øystein Vårdal

Pinsestevnet startet fredag kveld med en internasjonal samling, med et budskap som virkelig opplyste både tilhørere og deltakere i møtet. Mange trosfeller, menn og kvinner fra flere kontinenter, deltok med tale og vitnesbyrd, og medlemmer fra lokalmenighetene i Telemark og Vestfold bidro med sang og musikk.

Pinsen er en viktig høytid for kristenheten, og den kraften som kom til jorden ved Den hellige ånd har vi fortsatt bruk for i dag når vi skal vandre i det lyset Jesus talte om.

– Den hellige ånd kom med bulder og brak til Jerusalem, og disiplene fikk en ånd som aldri hadde vært der før. Nå hadde de noe å vitne for menneskene – Jesus vår Herre er virkelig oppstanden! Han lever nå hos Gud og går i forbønn for oss som tror, sa Kåre J. Smith, som åpnet pinsesendingen.

Sangere og musikere fra lokalmenigheter i Telemark og Vestfold. Foto: BCC Media

Åpningsmøte med inspirasjon til å være i Guds lys

På grunn av lengden, kan ikke det innholdsrike møtet gjengis i sin helhet i denne artikkelen, men vi nevner noe av innholdet som begeistret deltakerne i den digitale samlingen.

Teksten hadde utgangspunkt i Kolosserne 1, 12-13: «Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike.»

– Vi er av ikke av oss selv skikket til å få del i de helliges arv i lyset, det er Gud som gjør det mulig, sa Kåre J. Smith. – Vi arbeider for at barn og ungdom også skal få oppleve Guds sønns rike, og vi skal legge enda bedre til rette for et godt barne- og ungdomsarbeid så de blir grepet av Jesus, fortsatte Smith.

Og nettopp arbeid for barn og ungdom er et av satsningsområdene i BCC. Dette har vist seg ekstra verdifullt særlig det siste halvannet året. Det grunnlaget som var lagt med aktive mentorer og felles aktiviteter og mål, har gjort at mange unge har blitt sett og ivaretatt i stedet for å bli ensomme når både skoler og fritidsaktiviteter tidvis har vært stengt ned.

LES OGSÅ: Kreative mentorer i en annerledes tid 

Videre ble det blant annet lest fra Apostlenes gjerninger 26, 22-23, der Paulus taler om at det var profetert at Messias skulle lide, og som den første av de dødes oppstandelse skulle forkynne lys for folket og for hedningene.

– Tenk å forkynne lys – det kan du bare med ditt liv. Når du er et lysets barn og vandrer i lyset, så blir du selv et livsens lys for menneskene, sa Smith.

Kåre J. Smith åpnet møtet. Foto: BCC Media

«Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» (Joh. 8, 12)

– Vi skal vandre i lyset, tjene og gi for å hjelpe menneskene, styrke dem og lette byrdene der vi kan. Det er det en Herrens tjener og tjenerinne skal gjøre, sa Smith.

Fem digitale samlinger – misjonsfest avslutter pinsehelgen

Lørdag fortsatte programmet med søndagsskolen online, denne gangen produsert i samarbeid med lokalmenigheter i England. Her var det både program for de aller minste, og for barn opp til 12 år. Sendingene blir dubbet, slik at barn fra alle verdenshjørner skal få se og høre på sitt språk.

Se sendingen her, og velg språk i menyen: Søndagsskolen online 22. mai 

Søndagsskolen ble spilt inn ved det flotte Warwick Castle i England. Foto. BCC Media

De øvrige sendingene er også tilpasset et bredt internasjonalt publikum, og oversettes også til mange språk. Lørdag kveld er det en egen sending til ungdom, der en ny episode i prosjektet Fra Begynnelsen sendes.

LES OGSÅ: Inspirasjon til et personlig liv med Gud 

Søndag avsluttes pinsehøytiden med en misjonsfest, som vi vil fortelle mer om i egen artikkel.