Ungdomsarbeid: Kreative mentorer i en annerledes tid

Dette året har forandret samfunnet på en måte som nok ingen av oss kunne forutse. Koronapandemien har ført til begrensninger også i menighetslivet i BKM Molde. Nok en gang trigger dette oppfinnsomme mentorer med et ønske om å hjelpe, inspirere og nå ut til barn og ungdom.


Tekst: Mari Ann Nilsen, BKM Molde – Foto: privat

I denne usikre tiden der vi ikke har kunnet møtes som tidligere, har sendingene fra BCC Media hatt stor betydning. Online aktivitetsklubb, søndagsskole, møter og ungdomscamper har holdt aktiviteten i lokalmenigheten i gang, selv om det har fått en helt ny innpakning. Spesielt viktig denne høsten var den nye serien Intro. Det er en serie som retter seg mot «tweens», de som er i fasen mellom barn og ungdom.

Les mer: BCC Media med eget program for tweens

Samler ungdommene online på lørdagskvelden

I lokalmenigheten i Molde har denne aldersgruppen samlet seg i mindre grupper i ulike «besøkshjem» for å se sendingene sammen denne høsten. Nye smittevernanbefalinger satte derimot en stopper for dette i november. Men i stedet for å avlyse arrangementet, arrangerte mentorene en online samling der ungdommene så sendingen, spilte online spill, hadde konkurranser og tilbrakte tid sammen på nett hele lørdag kveld.

Tre fornøyde gutter tilbringe lørdagskvelden med resten av gruppa, selv om det må skje på nett. Foto: privat
Susanne Høines

–Det er viktig å ha aktivitetstilbud som er tilpasset de ulike aldersgruppene, sier Susanne Høines som er aktiv i barne- og ungdomsarbeidet i lokalmenigheten. Hun  hadde ansvaret for lørdagens online-arrangement og  forteller at på denne måten kan man legge opp til morsomme aktiviteter, jobbe for at alle de unge føler seg sett, og i tillegg få høre mer om evangeliet gjennom BCC Medias program.

En mykere overgang til ungdomslivet

Intro har fått god mottakelse blant de unge i BKM Molde. Både foreldre og mentorer har gitt uttrykk for at de har savnet noe som setter fokus på nettopp denne aldersgruppen. I overgangen til tenårene utvikler man seg mye personlig, og har ofte spørsmål knyttet til tro og forkynnelse i menigheten. Dette programmet har blitt en god hjelp for mentorene til å snakke med de unge om det kristne budskapet på en enkel måte, samtidig som det gir de unge rom for å stille spørsmål og undre seg.

–Jeg tenker at «Intro» er med å gi en mykere overgang til ungdomsmøtene og ungdomslivet, sier Susanne.

Ønsker å forebygge ensomhet

Å føle seg ensom i koronatiden er nok noe mange i samfunnet har kjent på. Ungdomsmentorene i BKM Molde har hatt fokus på å forebygge dette, og  lagt til rette for å fortsette barne- og ungdomsarbeidet til tross for nye utfordringer. Flere aktiviteter har blitt flyttet utendørs i større grad enn tidligere, ungdommene har delt seg opp i mindre grupper og flere samlinger har blitt gjennomført via Zoom og Discord.

Det frivillige arbeidet for barn og ungdom har vist seg å være ekstra viktig det siste året, blant annet når det gjelder å forebygge ensomhet.

Ekstra hyggelig med en hilsen på døra fra mentorene, når man ikke lenger kan være sammen fysisk. Foto: privat

Mentorarbeid i et langsiktig perspektiv

– Jeg tror vi er ekstra godt rustet til å hjelpe ungdommer i en slik krevende periode. Det er fordi vi allerede i forkant av denne pandemien har hatt gode relasjoner til de unge, og har jobbet målrettet for å se den enkelte, sier Susanne.

«Vårt ønske er at alle som vokser opp i vårt trossamfunn skal kunne se tilbake på en trygg og god oppvekst i menigheten, uansett om de som voksne velger å forbli medlemmer eller ikke», forteller BCCs årsrapport for 2019. Dette er noe vi som lokalmenighet gjerne vil slutte oss til og ha som mål for vårt barne- og ungdomsarbeid i BKM Molde.