BrunstadTV 10 år

2. april 2011 gikk BrunstadTV på lufta for første gang. Gjennom ti år har kanalen samlet trosfeller på tvers av kulturer, språk og landegrenser. Se bilder fra utviklingen her.


Tekst: Ulrikke Andresen – Foto: BCC Media

BrunstadTV har siden 2011 vært i jevn utvikling – en utvikling som har vært viktig for å kunne spre evangeliets budskap til trosfeller verden over. Ved dette har hele trossamfunnet kunnet «samles» worldwide, og deltakerne fått informasjon, inspirasjon og oppbyggelse uansett hvor man bor. I dag er BrunstadTV en del av stiftelsen BCC Media, med store planer.

Satsningen på medievirksomhet har vist seg å være nyttig i møte med framtiden; lite visste man for ti år siden at en pandemi ville stanse alle former for internasjonale sammenkomster og muligheter for å reise på tvers av både by- og landegrenser. BrunstadTV tok dermed noen kvantesprang i 2020, for å kunne tilby en erstatning for de stevnene som har vært pulsen i menighetslivet i over 60 år.

Fra et lite produksjonsmiljø til pulserende mediehus

BCC har hatt direktesendinger fra stevnene sine siden 1998, sendinger som også er en sentral del av medieproduksjonen i dag. Men med en ny TV-kanal åpnet det seg i 2011 også nye muligheter for å kunne tilby program med kristne og positive verdier utenom disse stevnene.

Tilbake i 2010 begynte en liten gruppe med ildsjeler å arbeide med utviklingen av det som skulle bli menighetens TV-kanal. Ansatte fikk opplæring av profesjonelle teknikere, og det ble investert i en TV-buss som kunne produsere med flere kameraer. I løpet av seks hektiske måneder var kanalen klar til å gå på lufta for første gang.

Tilbake til 2010, da en liten gruppe ildsjeler, mange unge, satte i gang arbeidet med ny TV-kanal. Sveip for å se flere bilder. Foto: BCC Media

Det startet altså i det små, med en bratt læringskurve innen organisering, regi og tv-produksjon. Likevel gjorde målrettet arbeid, motiverte medarbeidere og en felles visjon medievirksomheten i BCC til å bli en av de viktigste plattformene for å nå ut med evangeliet til trosfeller på alle kontinenter. I løpet av tiåret som har gått har TV-kanalen produsert både mange ulike TV-programmer og live-sendinger for flere målgrupper.

Noen av BrunstadTVs programmer det siste tiåret – sveip for flere bilder. Foto: BCC Media

Et ungt og kreativt arbeidsmiljø

Et ungt og produktivt miljø har preget arbeidet hele veien. Både lærlinger og ungdommer som har blitt ansatt gjennom BCCs utvekslingsprogram har fått med seg nyttig kunnskap i mediefaget. Disse egenskapene har mange tatt med seg, både til videre arbeid og utdannelse, eller til nytte i det lokale menighetslivet. For personalet i medievirksomheten jobbes det også stadig med å fornye kunnskapen i faget igjennom workshops, kurs og andre arrangementer.

LES OGSÅ: Verdifull kompetanse innen mediegrafikerfaget

Et produktivt og ungt miljø er det som kjennetegner medievirksomheten i BCC. Sveip for flere bilder. Foto: BCC Media

Nytt forbund og spennende planer for framtiden

I 2020 ble medievirksomheten skilt ut i en egen stiftelse; BCC Media. Stiftelsen ble tatt opp i BCC-forbundet, etter vedtak av BCCs representantskap i juli 2020. Samtidig overtok stiftelsen alt det tekniske utstyret som tidligere lå i BCCs medieavdeling, og ble innvilget videre økonomisk støtte på rundt 40 millioner for 2021 fra BCC-forbundet.

Johannes Schmechel er styreleder i BCC Media, som i dag har rundt 60 ansatte. Han gleder seg til utviklingen videre:

Samfunnet er i en rivende utvikling når det gjelder medier og hvordan man kommuniserer. Vi ønsker å være fremoverlente i denne utviklingen, slik at vi til enhver tid bruker de beste virkemidlene til å formidle det verdifulle kristne budskapet til alle som ønsker å høre det. Alt vi produserer skal være fengende, inspirerende og inneholde noe å tenke over.

Vi gratulerer med jubileet og ser fram til nye og spennende produksjoner for framtiden.

–Vi vil bruke de beste virkemidlene til å formidle det kristne budskapet til alle som ønsker å høre det, sier Johannes Schmechel (til høyre). Sveip for å se bilder fra nyere produksjoner. Foto: BCC Media