20 000 frivillige timer til oversettelse

Hver uke samler BCCs online-sendinger barn, ungdom og voksne fra land over hele verden. Mange frivillige krefter bidrar i produksjonen, og et stort team av oversettere sørger for at budskapet når ut til nye generasjoner og folkeslag.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC Media 

Det frivillige engasjementet har preget medievirksomheten i flere år, men under koronapandemien har særlig behovet for frivillige som kan bidra med oversettelse økt. Sendingene fra BCC Media, som nå foregår tre-fire ganger per uke, tolkes nemlig på det meste til 21 språk.

– Oversettelses- og tolkearbeidet som gjøres for BCC Media, har et volum som er utrolig imponerende,  særlig fordi det foregår utelukkende på frivillig basis, sier Christina Nielsen, som er ansvarlig for utvikling av språkarbeid i BCC Media.

12 årsverk med frivillig innsats 

Fra stuer, hjemmekontorer og lokale studioer legges det hver måned ned utallige timer, både til simultantolking, oversettelse, teksting og dubbing.

– Med den produksjonen BCC Media har nå, har vi estimert at det legges ned over 20.000 frivillige timer, eller 12 årsverk per år, bare i forbindelse med TV-sendingene. Visjonen er at budskapet skal formidles likeverdig på alle språkene. I 2020 har vi for alvor begynt å gjøre tiltak for å nå dette målet, og det vil vi fortsette med i 2021, sier Christina Nielsen.

Christina Nielsen (t.h.) er språkansvarlig i BCC Media. Her sammen med kollegaer og frivillige under en innspilling. Foto: BCC Media

Barneprogrammene dubbes til 15 språk 

Nielsen forteller at spesielt en satsning har vært viktig i år: å legge til rette for at de unge målgruppene kan følge med på innholdet på sitt eget språk. Derfor har mediestiftelsen fra i år startet med å dubbe mange av sendingene for barn og ungdom.

Dubbing betyr at sendingene først spilles inn på originalspråket, men at det før publisering lages og legges på flere lydspor for andre språk. Slik kan seerne selv velge hvilket språk de vil høre på.

Nå dubbes hvert barneprogram til 15 språk. Christina Nielsen synes at de lokale dubbe-prosjektene har vært noe av det aller mest imponerende de frivillige har levert de siste månedene. 

– Dubbing er jo et eget yrke, så det er overveldende at så mange frivillige på forskjellige språk har gått i gang med dette, og får det til så bra, på tross av lock-down og mange restriksjoner rundt om i verden. Mange har opprettet små lydstudioer hjemme for å kunne levere dubbede lydspor med både sang og tale til produksjonene hver uke. Det har vært utrolig morsomt å oppleve det frivillige engasjementet, som har gjort at barn over hele verden nå kan se barneprogrammene på sine egne språk, sier hun.

Sveip for å se flere bilder fra arbeidet med dubbing av barnesendingene. Foto: privat

Frivillige oversettere, musikere og teknikere jobber sammen

Barnesendingene fra BCC Media inneholder ofte musikkvideoer, som også skal spilles inn på flere språk. Derfor er de som jobber med musikk i lokalmenighetene også en viktig del av dubbe-prosjektet.

Jane Courage (67) har jobbet med tolking og oversetting for BCC i nesten 40 år. Nå er hun med å koordinere arbeidet, og har kontakt med hvert av teamene som jobber med det omfattende dubbeprosjektet:

– På hvert språk er det både eldre, unge, forelde, barn og andre ildsjeler involvert, som bruker sine talenter innenfor sang, skuespill, tekstoversettelse, muntlig tolking og teksting. I tillegg har du de som er flink på teknikk, og sørger for god kvalitet på lydfilene BCC Media får tilbake, sier hun.

For hver episode som skal dubbes, er det omtrent 10 frivillige i sving på hvert språkteam. Siden i vår har det gjennomsnittlig vært 1-2 sendinger hver uke, så med 15 språk betyr bare denne delen av oversettelsen innsats fra rundt 150 personer.

LES OGSÅ: BCC Media med eget program for tweens 

Oversettelsesarbeidet de frivillige gjør for medievirksomheten kan hovedsakelig deles inn i tre kategorier:

  • Dubbing av søndagsskole- og ungdomssendinger, 15 språk
  • Simultantolking av live-sendinger, opptil 21 språk
  • Teksting av sendinger for voksne, 5 hovedspråk

Det frivillige arbeidet er organisert slik at det er en ansvarlig for hver av de 21 språkene, som igjen koordinerer arbeidet med sitt team av frivillige.

Jane Courage holder dialogen med de ansvarlige fra hvert land, og sørger for at alle de frivillige får god informasjon om oppdragene, både i forkant og underveis i prosessen.

– Jeg ble egentlig pensjonert i år, men klarte ikke holde meg borte lenge, ler hun.

Jane er aktiv i tolkearbeidet og brenner for at evangeliet kan forkynnes til flere. brenner for at evangeliet kan forkynnes til flere. Her med ektemannen Andrew. Foto: BCC

Tolker til alle verdenshjørner fra sin egen stue

I tillegg til å koordinere det frivillige arbeidet, er Jane aktiv som oversetter og tolk selv. Flere ganger per uke jobber hun og mannen med simultantolking til engelsk fra sin egen stue.

Koronapandemien har gjort det aktuelt for både BCC og mange lokalmenigheter å investere i teknisk utstyr som kan brukes til tolking hjemmefra. Det gjør det mulig for tolkene å sitte hjemme hos seg selv, slik at de ikke trenger å reise til et menighetslokale for å gjøre jobben.

–  De som tolker, gjør det fordi de brenner for at evangeliet skal kunne formidles til flere, sier Jane Courage. For henne er arbeidet blitt en helt naturlig del av livet, og hun ønsker å bidra så lenge det er behov for det.

Hun håper også at enda flere, gjerne yngre krefter, kan tenke seg å bidra, da det fortsatt er behov for flere ressurser på alle språk.

– Dette er så givende og viktig å jobbe med. Det motiverer meg veldig at alle som følger med på sendingene, uavhengig av hvor de bor, skal få se og høre den samme, klare forkynnelsen, sier hun.

Fra BCCs online sommerstevne i 2020. Sendingene ble fulgt av mennesker fra alle verdensdeler, og tolket til 21 språk. Foto: BCC Media