Slinger i valsen: NRK har bommet grovt

Den polariserte debatten viser at NRK har bommet grovt med "Guds utvalde". Et stort spørsmål er fortsatt ubesvart fra NRKs side og kan potensielt utgjøre en større medieskandale: Er det greit at NRK benytter kilder og materiale som er, eller har vært, en del av en påvirkningsoperasjon?


27.10.21 ble NRK felt på to punkter i PFU i forbindelse med Brennpunkt-episoden.

For å få informasjon om BCC har NRK Brennpunkt gått til Jonathan van der Linden, som villig har overlevert sine 200.000 e-poster. Van der Linden har innrømmet bedrageri av cirka 80 millioner kroner, er tiltalt for dokumentforfalskning, og er samtidig nøkkelperson i den betalte påvirkningsoperasjonen mot BCC. Han er også en av NRKs hovedkilder.

BCC har gjentatte ganger uttrykt vår bekymring over det tette samarbeidet vi har opplevd mellom NRK Brennpunkt og deres kilder i denne saken.

Da dokumentaren ble publisert på NRK 11. november, opplevdes den som et sammensurium av uriktige påstander, kryssklipping som skaper en uhyggelig atmosfære, og noen enkelthistorier som dessverre drukner helt i NRKs massive angrep på trossamfunnet.

Polarisert debatt i etterkant av «Guds utvalde»

I etterkant har det vært en meget polarisert debatt på sosiale medier, over 7.000 kommentarer om programmet på NRKs plattformer sier sitt. Fra lokalmenigheter over hele landet får vi høre om BCC-medlemmer som har sendt leserinnlegg, men kun noen få aviser vil ta de inn. Eksperter på økonomi har satt seg inn i saken, og hever røsten med skarp kritikk mot NRKs fremstilling.

Det skapes et inntrykk av at BCC ikke har stilt opp. Virkeligheten er at mange i BCC har jobbet nærmest på heltid over mange uker for å stille opp og svare på spørsmål til NRK. Vi har tatt initiativ til flere møter, og etter beste evne forsøkt å forklare journalistene og redaksjonen hva fakta er.

NRK Brennpunkt har et team journalister som skal være blant de beste i landet. Når BCC har foretatt litt graving havnet vi raskt i Tel Aviv, og fant informasjon som burde interessere både Brennpunkt og norske sikkerhetsmyndigheter.

Vår graving blir imidlertid oppfattet som et motangrep, noe det aldri har vært. BCC ønsket både å samarbeid og være åpne med NRK, men opplevde at påvirkningsoperasjonen ble bagatellisert. Vi erfarte også at informasjon vi ga NRK raskt havnet tilbake hos deres kilder, som hadde bestilt påvirkningsoperasjonen. På et slikt grunnlag kunne vi selvsagt ikke fortsette å være åpne og dele informasjon med NRK.

Narrativ er skapt av andre, for lenge siden

NRK Brennpunkt-redaksjonen sitter selv på informasjon fra Psy-Group som beskriver et alvorlig angrep på vårt trossamfunn. Informasjonen knytter skriftlig NRKs kilder til oppdraget som skulle ramme BCC. NRK har brukt informasjonen fra de nederlandske kildene, de har faktasjekket informasjon med de samme kildene, og endt opp med å skape et uriktig bilde av BCC og profilerte medlemmer.

På nrk.no publiserte NRK Brennpunkt forklaringer fra sine kilder angående påvirkningsoperasjonen, det ble også publisert en detaljert usignert kontrakt fra Psy-Group. I kombinasjon med informasjonen NRK selv hadde skaffet seg tidligere, der Psy-Groups narrativ var klart beskrevet, mener vi redaksjonen burde stanset opp og tatt en skjerpet gjennomgang av sitt kildemateriale. Vi finner imidlertid ingen spor av skjerpet kildekritikk hos NRK.

Slagordet til Psy-Group er Shape reality. Historien som skulle formidles, var nøyaktig bestilt og beskrevet: Skap et bilde av at Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen har brukt BCC og medlemmenes giverglede som en virksomhet for å berike seg selv, sørg for medieoppmerksomhet, lag negative online-kampanjer, og sørg for at det fører til kriminaletterforskning.

Det har for NRK sin del gått helt galt av sted i samarbeidet med sine kilder når det gjelder økonomiske spørsmål. Dermed mener vi at de bidrar til å videreformidle nettopp det narrativ Van der Linden og påvirkningsoperasjonen fra Psy-Group var bestilt til å formidle.

Grunnleggende fakta NRK ser bort ifra

Vi oppsummerer grunnleggende fakta NRK Brennpunkts redaksjon viser skriftlig og muntlig, at de ikke har forstått:

 • Van der Linden har aldri vært i ledelsen i BCC, har aldri deltatt på BCCs styremøter eller hatt annen innflytelse over BCCs virksomhet.
 • Van der Linden bedro sin arbeidsgiver i Nederland for 80 millioner kroner. Allerede i 2015 ble Psy-Group engasjert, og dersom han ikke fikk være i fred med pengene han hadde bedratt misjonsstiftelsen for, skulle han iverksette negative omdømmekampanjer mot BCC: Historien skulle være at Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen hadde brukt BCC og medlemmenes giverglede som en virksomhet for å berike seg selv. Kort tid etter at han var arrestert fikk flere mediehus 200.000 e-poster som kom fra han, og lange rekker av omdømmeskadelige artikler som fulgte narrativet i bestillingen hos Psy-Group var resultatet.
 • NRK framstiller det som at de 200.000 e-postene er «lekket fra internbanken». BCC har derimot bevis for at e-postene er overlevert direkte fra Van der Linden til journalistene. Det fremstilles som dette er 200.000 e-poster mellom Van der linden og personer i BCC, noe som også er løgn. Kun en brøkdel av e-postene er kommunikasjon med personer i BCC. E-postboksen inneholder alle mulige former for kommunikasjon med «alt og alle», inkludert privat e-post og reklame.
 • BCC har en verdensomspennende virksomhet, og det er korrekt at internasjonale lokalmenigheter valgte Kypros som sted for deres felles cash-pooling i en kort periode hvor det foregikk en ekstraordinær innsamlingsaksjon. Årsaken til at Kypros ble valgte er ikke mer mystisk enn at landet har en britisk finanslovgivning som egnet seg til formålet. Alle pengene sto på norske bankkontoer, og ingen av midlene medlemmene har samlet inn har forsvunnet i lommene på noen. Hver krone er brukt i henhold til lokalmenighetene sitt formål.
 • Alle lån som ble gitt av cashpooling-virksomheten i BCC Financial var i tråd med gjeldende retningslinjer. Alle lån er betalt tilbake, og det med renter. Alt er grundig dokumentert i revisorgodkjente regnskaper.
 • Brunstad Christian Church har orden på økonomien. Vi har rene regnskaper, og vi tar avstand fra alle påstander om økonomisk berikelse av lederne på medlemmenes bekostning.
 • Bernt Aksel Larsen forlot BCC både som ansatt og styremedlem i 2011, men har flere ganger siden blitt tilbudt jobb i organisasjonen. Han har takket nei, og er ingen leder i BCC.
 • Økokrim har etterforsket påstander om økonomisk utroskap mot BCC, konklusjonen var full renvaskelse av Bernt Aksel Larsen og Kåre J. Smith. Dette etter en grundig og bred etterforskning, der også Van der Lindens e-poster var en del av materialet.
 • Skattemyndighetene har gjort grundige undersøkelser, uten funn av uregelmessigheter.
 • Et internasjonalt revisjonsfirma har på BCCs regning gjennomført to uavhengige granskninger etter medieoppslag, ingen funn av uregelmessigheter.
 • Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen har bidratt med over 200 millioner til BCC og ideelle organisasjoners virksomhet, og til en rekke ideelle formål i andre deler av verden det seneste tiåret.

Spørsmålet NRK og medie-Norge må svare på

Diskusjonene internt hos oss i BCC går på hvordan en så mektig medieaktør som NRK kan overse grunnleggende fakta, og la kriminelle kilder få sette agenda i det som kunne vært en opplysende og samfunnsnyttig dokumentar om det eneste norske trossamfunnet med internasjonal utbredelse.

I stedet har det blitt en angreps-dokumentar som setter uskyldige mennesker i offentlig gapestokk, og som har skapt en ekstremt polariserende debatt, der BCC blir hetset både i redaksjonelle og sosiale medier.

Vi mener NRK og medie-Norge må svare på spørsmålet vi stilte innledningsvis:

Er det greit at norske medier, denne gangen NRK, benytter kilder og materiale som er eller har vært en del av en betalt påvirkningsoperasjon?