Informasjon til medlemmer: Dokumentar om BCC i NRK Brennpunkt

Denne uken publiserer NRK Brennpunkt en episode om BCC, i sin serie «Guds utvalgte». Vi vet ennå ikke hvordan episoden blir, men vi har vært åpne om det vi har opplevd i prosessen og ser at mange følger med på bcc.no.


Tekst: Berit H. Nilsen 

Fordi NRK er en svært toneangivende medieaktør i Norge, engasjerer dette mange av våre medlemmer. Flere har kontaktet oss med bekymring over at dette programmet kan føre til stigmatisering, utenforskap og endatil mobbing av deres barn og ungdommer på skoler og arbeidsplasser. Enhver slik hendelse er uakseptabel, og vi håper at alle foreldre og alle med ansvar i lokalmenighetene er oppmerksomme på å lytte til barn og ungdom, og hjelpe dem dersom de opplever dette.

Litt om BCCs kontakt med NRK Brennpunkt det siste året:

BCC har ønsket en åpen dialog med NRK Brennpunkt gjennom denne prosessen, og har gjentatte ganger bedt om møter med dem for å diskutere saken. Vi gjorde tidlig NRK Brennpunkt oppmerksom på at de måtte være særlig kildekritiske til de som har vært i kontakt med Psy-Group om påvirkningsoperasjonen som skulle ødelegge BCC.

Til tross for at vi i dialogen har forsøkt å skape forståelse for hvor alvorlig denne situasjonen er, har vi dessverre blitt møtt med bagatellisering og neglisjering fra NRK sin side.

Vår intensjon var å stille opp i og gi intervju i programmet. Men ettersom NRK Brennpunkt ikke ville gi oss trygghet for at de hadde vurdert både sikkerhetsmessige og etiske sider ved bruken av kilder som bruker slike påvirkningsoperasjoner som metode, parallelt med at flere personer opplever alvorlige trusler, så måtte vi avlyse intervjuet samme dag som det skulle ha funnet sted.

BCC valgte til sist å ivareta imøtegåelsesretten på spørsmålene, ved å svare via egeninnspilt video.

BCC vet ikke hva NRK faktisk vil publisere, og vi håper i det lengste at NRK har valgt å ta de alvorlige bekymringene i denne saken seriøst. Imidlertid har selve prosessen fram til nå gitt oss en skremmende opplevelse av hvordan de som står bak slike operasjoner klarer å nå så langt fram i samfunnet med deres historie. BCC mener dette ikke er en vanlig journalistisk prosess mellom BCC og NRK, og derfor må fenomenet påvirkningsoperasjoner debatteres på et helt annet nivå, av fagpersoner som har kunnskap om det.

Hvordan bør våre medlemmer forholde seg til episoden som publiseres?

Det er klart at omtalen i NRK Brennpunkt vil føre reaksjoner med seg, og vi oppfordrer alle til å være personlige og benytte seg av ytringsfriheten vi har i landet vårt.

Vi ønsker å gjøre våre medlemmer oppmerksomme på at stigmatisering, mobbing og diskriminering på grunn av NRK Brennpunkts spekulasjoner om vårt trossamfunn, spesielt når det går ut over barn og ungdom, ikke er noe vi tolererer. Vi tar slike hendelser alvorlig, og BCC og lokalmenighetene ønsker å støtte de personer som opplever slikt og ta tak i diskriminering og stigmatisering. Skulle du eller barn/ungdom du kjenner oppleve stigmatisering, mobbing eller annen negativ oppmerksomhet som følge av programmet, ønsker vi å få beskjed om dette via kontaktfunksjonen på medlemsportalen. Både for å kunne støtte de som ønsker det, og for å få informasjon om ringvirkningene av NRKs journalistikk (alle henvendelser behandles med konfidensialitet).

Kritikkverdige forhold i BCC eller lokalmenigheter

BCC er kjent med at enkelte medlemmer og tidligere medlemmer har valgt å stå fram i NRK Brennpunkt med sine personlige opplevelser. BCC har respekt for disse menneskenes opplevelser og deres ytringsfrihet. BCC tar selvsagt avstand fra enhver opplevelse av mangel på ytringsfrihet, negativ sosial kontroll og økonomisk press i menighetene. Vi er glade for at det overveldende flertall av medlemmene våre ikke har en slik opplevelse av det å være medlem i BCC. De som har en annerledes opplevelse, eller har noe de mener er kritikkverdig hos BCC eller sin lokalmenighet, oppfordres som alltid til å ta det opp med oss, enten lokalt, eller via medlemsportalen. Det skal være stor takhøyde for å ta opp spørsmål i BCC.

Vi vil komme med mer informasjon her på bcc.no, også i dagene fremover, så vi anbefaler alle å følge med der.

BCC jobber kontinuerlig for å utvikle oss til det bedre, og er takknemlige for alle som bidrar til det ved å være medarbeidere i det gode. Husk å vise omsorg for hverandre, særlig i denne spesielle tiden når vi ikke kan samles som før.

Vi ønsker alle våre medlemmer en god uke.