BCC Online med søndagsskole-TV fra Afrika

Nylig sendte BCC online søndagsskole fra Afrika.  Dette er en del av et internasjonalt samarbeid med BCCs medieavdeling, og flere menigheter hadde gått sammen om å lage en flott sending for barna. Her kan du se hele sendingen.


Tekst: Ulrikke Andresen – Foto: BCC

Over hele verden har lokale menigheter og barne- og ungdomsklubber begrensinger mot å samles. Men heldigvis er det store muligheter ved online søndagsskole, og i BCC kommer det internasjonale mangfoldet tydeligere fram enn noen gang.

Nylig var det søndagsskolesending Afrika, der lokalmenigheter hadde forberedt et variert program med et tydelig kulturelt preg. Barn fra mange afrikanske land bidro i sendingen. Den inneholdt både sang, dans, og inspirerende filmer, hvor budskapet var at Jesus kan være en hjelp, støtte og trygghet i hverdagen.

– Spennende å formidle til barn

– Jeg tror barna syns dette har vært morsomt å være med på, spesielt med sanger, dans og rytme. Det viser seg i utstrålingen deres, sier Grethe Slabbert, som var prosjektleder for sendingen.

Sør-Afrika hadde selv laget studio og programmanus, og i samarbeid med flere afrikanske menigheter ble det laget film- og sanginnslag. Sendingen var kort, med hyppige seksjoner som skulle gjøre det enkelt å følge med for barna. Med både barn og ungdom som bidragsytere selv, ble det en virkningsfull og livlig sending.

– Å formidle evangeliet på en slik barnevennlig måte har vært en spennende oppgave. Det var veldig lærerikt og interessant for oss å samarbeide med BCC Media om sendingen. Vi fikk gode tips underveis om hvordan vi kunne gjøre det bra for målgruppa, sier Grethe Slabbert.

Sveip for å se flere bilder fra sendingen:

Samarbeid på tvers av landegrenser

Elise Schøll

–Det har vært en stor innsats lokalt i forbindelse med de internasjonale søndagsskolesendingene, og ifølge tilbakemeldingene er slike samarbeidsprosjekter noe seerne har satt pris på. Flere sier de opplever dette som en berikelse når mye av de normale menighetsaktivitetene er satt på vent, sier Elise Schøll, som er avdelingsleder for barne-tv produksjonen.

Så langt har det, i tillegg til sendinger fra det norske studioet, vært søndagsskolesendinger fra Nederland, Tyskland og Afrika. Dette er noe medieavdelingen opplever som en suksess, og vil fortsette med videre.

BCC Media bidrar med rammer og noe av innholdet til sendingen, som inneholder noen faste innslag med animasjonsfilmer hver gang. Dette gjøre det enklere i arbeidet lokalt, der alt produseres frivillig. I tillegg er de tilgjengelige med tips og erfaringsutveksling. Før programmet sendes sørger også BCC Media for siste finpuss på lyd, bilde og grafiske elementer, så den tekniske kvaliteten skal være på topp.

Dubbing gir bedre forståelse enn før

Frivillige i flere land er engasjerte med oversettelse og dubbing av sendingene, slik at seerne, som er fra mange ulike land, skal forstå mest mulig av innholdet. Tolker og dubbeteam jobber hver uke med både tekstoversettelse og lydfiler til programmene. Programmet dubbes per i dag til 14 ulike språk, som er en økning siden i sommer.

LES OGSÅ: Barneprogram på 12 språk

Grethe forteller at dubbing har stor betydning for barna i egen lokalmenighet:

–Tidligere har det vært simultantolking, som gjør det litt vanskeligere for barna å holde på konsentrasjonen. Med dubbing er det mye enklere for dem både å følge med og å forstå innholdet, sier hun. –Det igjen gjør det mer sannsynlig at de kan bruke det de lærer til hjelp i hverdagen.

BCC Media har også sin egen Youtube-kanal, både på norsk og engelsk. Her deles søndagsskolesendinger, musikk og kortfilmer til alle dem som ønsker å bruke dette som ressurs i kristen formidling til barn og unge.