Dette svarer medlemmene på spørsmål fra NRK Brennpunkt

I over et år har BCC vært i dialog med NRK Brennpunkt, og fikk nylig tilsendt en rekke spørsmål fra programskaperne. På fredag valgte informasjonsansvarlig Berit Hustad Nilsen å sende ut spørsmålene som gjaldt opplevelser i trossamfunnet til alle medlemmer. Her forklarer hun hvorfor.


Da det ble kjent at NRK Brennpunkt jobbet med en dokumentar om BCC, fikk programskaperne tidlig i prosessen tilbud om å gjennomføre en anonym medlemsundersøkelse hos våre medlemmer. Her kunne de få svare på det NRK lurer på om hvordan det er å være medlem i BCC.

NRK Brennpunkt sa først ja, men avslo senere dette tilbudet. Deres story baserer seg i stedet på noen utvalgte kilder, som da blir talspersoner for hele trossamfunnet.

– Vi oppfatter avslaget fra NRK Brennpunkt som en unnamanøver for å beholde sin vinkling på historien om BCC som et usunt trossamfunn. Denne vinklingen tror jeg ikke vil være gjenkjennelig, verken for våre medlemmer eller for de som kjenner oss, sier Berit Hustad Nilsen.

Med over 8.800 medlemmer i Norge, sier Hustad Nilsen at hun kjenner på et stort ansvar når hun skal representere disse på nasjonal TV. Hun påpeker også at NRK i prosessen har framsatt grove påstander mot BCC, lokalmenigheter og medlemmer, som beviselig er feil.

Til tross for at BCC og lokalmenighetene har fremlagt god dokumentasjon for dette, unnlater Brennpunkt-journalistene å trekke påstanden tilbake. Dessverre er også NRK Brennpunkt i direkte kontakt med miljøer som betaler store summer for å gjennomføre påvirkningsoperasjoner, og som kjent helt siden 2019 er BCC angitt som mål for en slik operasjon.

Sendedato for programmet er fortsatt ikke opplyst. Men BCC har mottatt en rekke spørsmål fra NRK, med alvorlige påstander. Nå ønsker altså Hustad Nilsen å dele disse spørsmålene med offentligheten, samt hva medlemmene svarer.

Forstår du at det å sende ut spørsmålene på denne måten kan oppfattes som at BCC ikke tåler kritikk?

– Vi tåler fint kritikk, vi vet at vi ikke er perfekte i BCC. Og når vi har gjort noe feil, skal vi selvsagt rette ting opp. Slik er det i alle organisasjoner. Men det er vanvittig at det går an at Norges statskanal hevder å kunne lage et program basert på dokumentasjon fra kriminelle kilder, blandet med et utvalg av personlige historier, sier Nilsen.

Hun påpeker at fortellingen om et trossamfunn, må være basert på fakta. Og når det gjelder opplevelsen av å være i trossamfunnet, er det medlemmene selv som vet det best.

Kontekst for undersøkelsen

BCC er klar over at det faktum at undersøkelsen er gjort i sammenheng med NRK Brennpunkts fokus på BCC, kan påvirke resultatene. Det må tas høyde for at resultatene kan tolkes som frustrasjon over Brennpunkts tilnærming til vårt trossamfunn. Denne undersøkelsen er derfor ikke gjort for å erstatte den årlige, ordinære undersøkelsen. 

Fakta:

  • Anonym undersøkelse
  • Sendt til alle norske medlemmer over 18 år
  • Gjennomført: 2.-5. oktober 2020
  • Verktøy: Questback
  • Svarprosent: 56 %

Resultater:

Aldersfordeling 

Kjønnsfordeling

Påstand:

Artikkelen er oppdatert 13.11.2020.