Ildsjeler bidrar til variasjon i stevnene

BCC har flere spennende prosjekter foran seg det kommende året, og medlemmer fra alle verdenskanter gleder seg til flere internasjonale stevner i 2020. Det er syv stevner på programmet, og planleggingen er godt i gang i BCCs arrangementsavdeling.


Tekst: Ulrikke Andresen – Foto: Lidiya Lukashuk/BCC

Avdelingen er nå godt i gang med planleggingen for alle årets stevner, og her er det både ansatte og frivillige som jobber side om side for å skape en best mulig opplevelse for medlemmene.

– Vi opplever stor vilje og engasjement blant våre frivillige medlemmer som samarbeider med oss. Det er mange som bidrar, og uten dem hadde arrangementene ikke vært de samme, sier Herman van Dijk, som er prosjektleder i BCC Arrangement.

BCC Arrangement er i gang med planleggingen av alle årets stevner, hvor medlemmene samles til trosoppbyggelse. Foto: BCC

LES OGSÅ: Fornyer tilbud til barna på neste års stevner

Engasjerte frivillige med nye ideer

BCC er en organisasjon med høyt nivå av engasjement blant medlemmene, både hos de som er ansatte og hos de som bidrar på frivillig basis. Produsent for det kommende søstrestevnet er Kathrine Jacobs, og hun er en av de som er engasjert. Hun ønsker å skape et best mulig arrangement for BCC-kvinnene som skal samles i mars.

LES OGSÅ: Kvinnekonferanse med deltakerrekord

Kathrine Jacobs

– Jeg brenner for å komme med nye ideer, og skape en spesiell opplevelse for deltakerne, sier hun.

– Nytt i år er for eksempel at det blir en temakveld istedenfor en festkveld, slik vi vanligvis har gjort det.

Lørdag kveld vil altså bli annerledes enn tidligere, med en ny form. Fortsatt er det trosoppbyggelsen som står i fokus. Kvelden vil bygges rundt temaet «En Jesu Kristi tjener», og det tas opp temaer om dette både fra Bibelen, og fra menighetens litteratur.

Med seg har Kathrine frivillige fra flere deler av verden som bidrar med innhold til stevnet. Både i film, sang og oppbyggelse vil det bli et internasjonalt preg. For eksempel har en av lokalmenigheten i Canada bidratt med film til tema-møte, og et internasjonalt kor vil bidra med trosoppbyggende sang.

– Det er mye å glede seg til dette arrangementet, og hjertesaken rundt det hele er evangeliet. Vi jobber for at innholdet skal være inspirerende og vekkende, slik at deltakerne vil reise hjem styrket og inspirert i troen, sier hun, og understreker at de ønsker å skape variasjon og gjøre det så interessant som mulig for deltakerne.

– De frivillige er med å tenke nytt, og dermed bidra til utvikling i arrangementene våre, det er noe vi setter svært stor pris på, sier Herman van Dijk.

Det årlige Søstrestevnet er et høydepunkt for mange BCC-kvinner. Her får de samles om kristen tro og fellesskap. Foto: BCC