Fornyer tilbud til barna på neste års stevner

Nå legges planene for neste års arrangementer i BCC, og nylig møtte flere frivillige til en spennende workshop, etter arbeidstid på BCCs hovedkontor i Oslo.


Tekst: Ulrikke Andresen – Foto: Eunice Ng/ BCC

Workshopen ble holdt av  arrangementsavdelingen i BCC, og felles for alle de fremmøtte var personlig engasjement for å forbedre aktivitetene for barna under menighetens stevner.

En av dem som kom langveisfra for denne ene kvelden, er Ruth Hauptmann fra Tyskland.

– Jeg brenner for at vi kan tilby spennende barneaktiviteter under stevnene våre, slik at barna kan få skikkelig gode minner fra Brunstad, sier Ruth. De siste to årene har hun brukt en del av ferien sin til å jobbe frivillig med lekelandet «Juniorpoint» og Juniorcamp, som har vært en stor suksess under sommerstevnene i 2018 og 2019.

Ruth Hauptmann (22) fra Tyskland, er en av mange ungdommer som yter frivillig innsats i barne- og ungdomsarbeidet i BCC. Foto: BCC

Tenke nytt og kreativt sammen

Mange aktører gjør mye frivillig arbeid for barn og ungdom når BCC har stevne. Både enkeltpersoner, hele lokalmenigheter og samarbeidende foreninger bidrar. Det omfattende frivillige arbeidet koordineres av medarbeidere i arrangementsavdelingen i BCC, som årlig har jobben med å gjennomføre 7-8 kristne konferanser og fire ungdomscamper. Her samarbeider de tett med både forstanderskap, søndagsskolen og BrunstadTV, som leverer alt det scenetekniske, samt lyd, lys og bilde under arrangementene.

Workshopen skulle være et startskudd for et tettere samarbeid mellom de forskjellige aktørene. Målet er å forbedre tilbudene til barna under de ulike arrangementene, og jobbe mer effektivt, slik at man kan ha kreative og spennende tilbud som passer for de forskjellige aldersgruppene.

Andre inviterte til denne kvelden var Aktivitetsklubben, som er med å arrangere barnestevnene under BCCs stevner. Denne kvelden skulle alle sette seg ned og tenke nytt sammen.

Flere frivillige aktører var samlet til workshop i regi av arrangementsavdelingen. Målet var å forbedre aktiviteter for barna under neste års stevner. Foto: BCC

Mer enn 60 år med barnestevner og utvikling

BCC som trossamfunn er bygd opp av frivillighet, og medlemmene over flere deler av verden viser et stort engasjement for fellesskapet. Dette gjenspeiles i workshopen, hvor deltakerne prioriterer å delta, tross over fem timers reisevei for blant annet Ruth.

Og arbeidet for barna har lange tradisjoner i BCC, både lokalt og under stevner.  Helt fra 1960-årene har det blitt arrangert barneleker på Brunstad som har engasjert store og små, og vært et høydepunkt under sommerstevnene.

Aktivitet og engasjement for barna har lang tradisjon i BCC. Her fra Barnelekene på Brunstad på 1970-tallet. Foto: BCC

Tross mange gode tradisjoner er det også et stadig fokus på utvikling i BCC. Når de nye generasjonene har en helt annen forventning til teknologi og underholdning enn tidligere, gjelder det å følge med på utviklingstrendene.

– Vi må sørge for at barna kan få en uforglemmelig opplevelse på stevnene. Da må vi stadig tenke nytt og kreativt, sier Ruth. – Det er en kjempefordel å ha et forum som denne workshopen, hvor vi kan bygge videre på erfaringer. Teknologien gir helt nye muligheter, og det skal vi utnytte i formidlingen til barn. Vi er flere aktører som arbeider for samme formål, og jeg tror familiene vil oppleve en positiv forbedring når tilbudet blir mer helhetlig fremover.

Ny teknologi har gitt nye muligheter for å utvikle underholdningen for barna under stevnene. Foto: BCC

Barna er fremtiden

For BCC er det å gi barna enn trygg og god grunnvoll for livet en av de viktigste oppgavene i et samfunn. Barna er fremtiden, og derfor ligger barne- og ungdomsarbeidet høyt på prioriteringslisten i organisasjonen. De forskjellige aktørene brenner for å gjøre sitt ytterste for å bidra til at barna får gode opplevelser i menigheten, både nasjonalt og internasjonalt. Ved dette engasjementet blir det stadig fornyelse og utvikling.

– Jeg gleder meg skikkelig til alt vi skal få til i 2020, og er glad for at jeg får være med i arbeidet med å skape gode barndomsminner under BCCs stevner, avslutter Ruth Hauptmann.