BCC – Et trossamfunn i utvikling

I 1898 omvendte den unge Johan O. Smith seg til Gud, og det ble starten på Brunstad Christian Church. Med Bibelen som fundament har trossamfunnet vist seg levedyktig gjennom mer enn 120 år, og særlig de siste 25 årene har det skjedd en betydelig fornyelse på flere områder.


Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i BCCs årsrapport for 2018. Les hele årsrapporten her.

Trossamfunnets historie dekker kun en relativt kort periode i kristendommens over totusenårige alder. Likevel har de siste 120 årene vist at vårt trossamfunn er levedyktig, og fra en liten venneflokk med troende har det utviklet seg til et verdensomspennende, kristent fellesskap.

LES OGSÅ: Vår historie – opprinnelse og utvikling for BCC

Vi jobber for å utføre det Jesus ba oss om å utføre, nemlig å gjøre det mulig for mennesker fra alle folkeslag å bli disipler, og gi de som ønsker det opplæring i å leve alt det Jesus lærte oss. På den måten har misjonsbefalingen helt siden starten vært det oppdrag vi ser på som vårt hovedarbeid.

Fra en uorganisert venneflokk til offentlig registrert trossamfunn

I flere tiår var menigheten en uorganisert venneflokk. Ingen regnet seg som medlemmer, men omtalte gjerne seg selv som «vennene», og det var ingen formell organisasjon eller ansatte.

Som alle andre organisasjoner i vekst har form og struktur endret seg, i takt med et mer komplekst og regulert samfunn. Dette gjorde at BCC valgte å formalisere vedtekter og foreningsstruktur som sikret både hva menighetens oppdrag skulle være, men også retningslinjer for praktiske områder som styrearbeid, dugnad, regnskap, revisjon og eiendomsrett.

Arbeid med compliance, økonomi og retningslinjer for foreningsdriften er et område BCC har satset mye på. Foto: BCC

De første vedtektene ble utformet i et representantskapsmøte 1. januar 1993, og i 2003 ble foreningen formelt registrert som trossamfunn i Norge. Med utspring i Johan O. Smiths omvendelse i mai 1889 anses imidlertid trossamfunnet for å ha eksistert siden den tid.

LES OGSÅ: Fra én mann til verdensomspennende trossamfunn

Fornyelsesprosess med storstilt satsning på barn og ungdom

De siste 25 årene har trossamfunnet stått i en betydelig utvikling på flere områder. Vi har hatt en historisk satsning på arbeid for barn og ungdom, vi har hatt innsamlingsaksjoner som har gjort det mulig å finansiere våre hjertesaker, og vi har tatt i bruk teknologi og virkemidler som har gjort det mulig å nå langt flere mennesker enn vi kunne tidligere.

Det satses stort på barne- og ungdomsarbeidet. Ungdommer inviteres til fire camper i året med aktivitet og trosoppbyggelse. Foto: BCC

BCC er i dag blitt arbeidsplass for flere ansatte, men har fremdeles ingen betalte forkynnere, og alt omsorgsarbeid utføres med frivillig innsats.

Forkynnelse som leder til et personlig kristenliv

BCCs internasjonale stevner og ungdomsarrangementer flere ganger per år er en sentral del av misjonsarbeidet, der forkynnelsen leder den enkelte inn i et personlig kristenliv. Medlemmer av trossamfunnet som kommer fra land med lav kjøpekraft blir hjulpet økonomisk for å kunne delta på noen av konferansene. På den måten bærer fellesskapet hverandre i god kristen tradisjon.

Stevner på Brunstad før og nå: på teltplassen sommeren 1968. Foto: BCC
Sommerstevne 2018: Bærekraftig utvikling som imøtekommer dagens behov har gjort det mulig også for nye generasjoner til å samles om den kristne tro. Foto: BCC

Et spirekraftig budskap har skapt virksomhet i over 50 land

120 år etter at Johan O. Smith omvendte seg, er fellesskapet som oppsto rundt hans liv og virke vokst til et kristent trossamfunn med over 8.200 medlemmer bare i Norge. I tillegg har menigheten virksomhet i over 50 land.

Hva fremtiden vil bringe vet vi ikke, men vi vet at den lære Jesus kom med er den lære trossamfunnet bygger videre på inn i framtiden. Dette budskapet forandrer liv, og vi arbeider for at både barn, unge og voksne kan oppleve en sunn og god utvikling i vårt trosfellesskap.