Om oss

Brunstad Christian Church er et kristent trossamfunn som arbeider med Bibelen som grunnlag for det vi tror på, og den er vår rettesnor i alle lærespørsmål. 

Brunstad Christian Church er en allmenn-nyttig forening, og arbeider målbevisst for at barn og ungdom kan ha et godt og allsidig fritidstilbud i trygge, kristne rammer.

Vi ønsker at både den sentrale foreningen, våre tilsluttede lokalmenigheter og enkeltpersoner skal være positive bidragsytere i samfunnet.

Våre verdier

Respekt

BCCs medlemmer bør kunne kjennetegnes ved holdninger og livsførsel forenlig med respekt og aktelse overfor andre mennesker, uansett om de deler vårt trosgrunnlag eller ikke.

Vi som trosminoritet respekterer menneskets rett til å ta personlige valg i henhold til de rettigheter samfunnet har fastsatt, for eksempel når det gjelder politisk frihet, seksuell legning og familieliv.

Sannhet og rettferdighet

Vi tror at det bare er ved ærlig og oppriktig søken etter sannheten at et menneske kan leve et rettferdig liv. Vi ser dette som helt grunnleggende verdier for vårt liv og all vår virksomhet.

Arbeid for barn og ungdom

BCC har et spesielt fokus på arbeid for barn og ungdom, og oppfordrer alle tilsluttede lokalmenigheter til å arbeide bevisst med dette. Aktivitetstilbudet bør være variert og tilpasses barnets forutsetninger og egenart. Ved ros, oppmuntring og positive bekreftelser ønsker vi at enhver føler seg inkludert, verdsatt og kan glede seg over gode mestringsopplevelser under de trygge rammene som menighetslivet gir.

Kjærlighet og omsorg

Vi ønsker å utvise nestekjærlighet, omsorg og raushet overfor enkeltindividet med dets ulike forutsetninger og livssituasjon. Det overordnede formål er å tilskynde alle til å leve et liv som en Jesu disippel i henhold til Jesu misjonsbefaling.

Personlig frihet

Bibelen er grunnlaget for det vi tror på, og basert på dens lære, ønsker vi at hvert enkelt av våre medlemmer skal kjenne full frihet til å ta sine valg etter personlig tro og indre overbevisning. 

Samfunnsansvar

Vi ønsker å være positive bidragsytere i samfunnet, både som sentral forening, som lokalmenigheter og som enkeltpersoner. 

Hva tror vi på i BCC?

Det overordnede formål er å tilskynde alle til å leve et liv som en Jesu disippel i henhold til Jesu misjonsbefaling. Vi ønsker å utvise nestekjærlighet, omsorg og raushet overfor enkeltindividet med dets ulike forutsetninger og livssituasjon.

Basis for menighetens virksomhet er beskrevet slik i foreningens vedtekter, §1, med henvisning til aktuelle Bibelord:

  • Menighetens hovedarbeid består i å lære menneskene å holde alt det Jesus har befalt oss. (Matteus evangelium 28, 18-20)
  • Vi tror på syndenes forlatelse (Apostlenes gjerninger 10,43 og 13,38) ved Jesu død for oss (1.Brev til Korinterne. 15,3 og Brevet til Efeserne 1,7).
  • Vi tror at Jesus ble fristet som oss (Brevet til Hebreerne 2,18), men at han aldri syndet (Kapittel 4,15).
  • Vi tror og forkynner at vi kan følge etter i Jesu fotspor, han som aldri gjorde synd (Peters første brev 2,21-23), og at vi derfor i alle situasjoner kan leve et personlig liv i seier over all bevisst synd (Brevet til Romerne 8,37).

Les mer om hva vi tror på

Relaterte artikler

Har dere konfirmasjon i BCC?

Har dere konfirmasjon i BCC?

Ungdom og vår hører sammen. Våren er såtid, grotid og voksetid, og etter kirkelige tradisjoner markerer gjerne konfirmasjonen inngangen til voksenlivet. Også i BCC er våren tid for trosopplæring og ...
Les mer
Hvordan feires bryllup i BCC?

Hvordan feires bryllup i BCC?

Bryllup er en viktig merkedag både for brudepar, familie og venner som deltar i feiringen. Som offentlig registrert trossamfunn har BCC hatt vigselsrett siden 2003, og Bibelens ord om kjærligheten ...
Les mer
Nattverden og den kristne påsken

Nattverden og den kristne påsken

Påskehøytiden er for de kristne i ekstra grad en tid for ettertanke og åndelig fellesskap. Nattverden, som var et avskjedsmåltid mellom Jesus og hans disipler, er blitt et minnemåltid og ...
Les mer
Meny

Bitnami