Om oss

Brunstad Christian Church er et kristent trossamfunn som arbeider med Bibelen som grunnlag for det vi tror på, og den er vår rettesnor i alle lærespørsmål. 

Brunstad Christian Church er en allmenn-nyttig forening, og arbeider målbevisst for at barn og ungdom kan ha et godt og allsidig fritidstilbud i trygge, kristne rammer.

Vi ønsker at både den sentrale foreningen, våre tilsluttede lokalmenigheter og enkeltpersoner skal være positive bidragsytere i samfunnet.

Våre verdier

Respekt

BCCs medlemmer bør kunne kjennetegnes ved holdninger og livsførsel forenlig med respekt og aktelse overfor andre mennesker, uansett om de deler vårt trosgrunnlag eller ikke.

Vi som trosminoritet respekterer menneskets rett til å ta personlige valg i henhold til de rettigheter samfunnet har fastsatt, for eksempel når det gjelder politisk frihet, seksuell legning og familieliv.

Sannhet og rettferdighet

Vi tror at det bare er ved ærlig og oppriktig søken etter sannheten at et menneske kan leve et rettferdig liv. Vi ser dette som helt grunnleggende verdier for vårt liv og all vår virksomhet.

Arbeid for barn og ungdom

BCC har et spesielt fokus på arbeid for barn og ungdom, og oppfordrer alle tilsluttede lokalmenigheter til å arbeide bevisst med dette. Aktivitetstilbudet bør være variert og tilpasses barnets forutsetninger og egenart. Ved ros, oppmuntring og positive bekreftelser ønsker vi at enhver føler seg inkludert, verdsatt og kan glede seg over gode mestringsopplevelser under de trygge rammene som menighetslivet gir.

Kjærlighet og omsorg

Vi ønsker å utvise nestekjærlighet, omsorg og raushet overfor enkeltindividet med dets ulike forutsetninger og livssituasjon. Det overordnede formål er å tilskynde alle til å leve et liv som en Jesu disippel i henhold til Jesu misjonsbefaling.

Personlig frihet

Bibelen er grunnlaget for det vi tror på, og basert på dens lære, ønsker vi at hvert enkelt av våre medlemmer skal kjenne full frihet til å ta sine valg etter personlig tro og indre overbevisning. 

En trygg organisasjon

Vi ønsker å favne helheten ved å tilrettelegge for mangfold, og ikke dyrke en elite-kultur der noen lett faller utenfor og føler seg mindre verdsatt eller uønsket. Dette gjelder for alle aldersgrupper, men vi føler et spesielt ansvar for å ha gode rutiner for å identifisere og stoppe at mobbing og sosial ekskludering finnes innen alt barne- og ungdomsarbeid.

BCC ønsker til enhver tid å ha en oppdatert policy og handlingsplan overfor vold, grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Vi arbeider bevisst for at alle medlemmer skal oppleve trygghet på alle plan i organisasjonen.

Last ned PDF av Strategi- og handlingsplan og Ressursteamets veiledningshefte:

Strategi- og handlingsplan Veiledningshefte

 

Samfunnsansvar

Vi ønsker å være positive bidragsytere i samfunnet, både som sentral forening, som lokalmenigheter og som enkeltpersoner. 

Hva tror vi på i BCC?

Det overordnede formål er å tilskynde alle til å leve et liv som en Jesu disippel i henhold til Jesu misjonsbefaling. Vi ønsker å utvise nestekjærlighet, omsorg og raushet overfor enkeltindividet med dets ulike forutsetninger og livssituasjon.

Basis for menighetens virksomhet er beskrevet slik i foreningens vedtekter, §1, med henvisning til aktuelle Bibelord:

  • Menighetens hovedarbeid består i å lære menneskene å holde alt det Jesus har befalt oss. (Matteus evangelium 28, 18-20)
  • Vi tror på syndenes forlatelse (Apostlenes gjerninger 10,43 og 13,38) ved Jesu død for oss (1.Brev til Korinterne. 15,3 og Brevet til Efeserne 1,7).
  • Vi tror at Jesus ble fristet som oss (Brevet til Hebreerne 2,18), men at han aldri syndet (Kapittel 4,15).
  • Vi tror og forkynner at vi kan følge etter i Jesu fotspor, han som aldri gjorde synd (Peters første brev 2,21-23), og at vi derfor i alle situasjoner kan leve et personlig liv i seier over all bevisst synd (Brevet til Romerne 8,37).
Meny

Bitnami