– Hva er det egentlig dere tror på i BCC?

Siste del av kveldsprogrammet søndag handler om å ta i bruk teknologi og formidlingsmåter som gjør det enklere å fortelle om læren og verdigrunnlaget i Brunstad Christian Church (BCC). Alle ungdomsgruppene inviteres til å delta i manuskonkurranse nettopp for dette formålet.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Anne-Sophie Tombre / Eirik Tombre 

Programlederen innleder med at en ofte kan få spørsmålet «Hva er det egentlig dere tror på i BCC», og hvordan kan en på en enkel måte forklare det?

Kåre J. Smith svarer smilende at når Jesus og Paulus brukte bilder og begreper som menneskene i datidens samfunn kjente fra sin hverdag, så må vi også sørge for å gjøre det. Vi har lett for å bruke typiske bibelske uttrykk, og det er det selvfølgelig ikke noe galt i, men det kan være vanskelig å forstå for andre som kanskje ikke kjenner Bibelen fra barndommen av.

LES OGSÅ: Hva vi tror vi på i BCC

Film som illustrerer og forklarer det kristne budskapet på en enkel måte

I anledning kvelden er det produsert en film, der en del av det kristne budskapet er illustrert og forklart på en lettfattelig måte. Temaet er «Kjærlighet overvinner verdens ondskap», og både språk, illustrasjoner og animasjoner gjør at uttrykket «å ta opp sitt kors» blir forklart på en ny måte.

https://www.youtube.com/watch?v=ThttmQuUXPk
Fra filmen som ble vist som eksempel på hvordan temaer kan illustreres og forklares. Foto: BCC

Mange inviteres til å delta med manusforslag og ideer

Nå inviteres alle ungdomsgruppene i BCCs mange lokalmenigheter til å bidra til å skape innhold til flere slike filmer, så flere ulike temaer kan belyses.

En som ivrer for dette prosjektet er Bernt Aksel Larsen. Han er en av dem som i lang tid har vært pådriver for å ta i bruk ny teknologi og nye formidlingsmetoder i menighetsarbeidet. Han poengterer at når en bruker et språk alle forstår, er det langt enklere å fortelle om de verdivalg og det verdigrunnlaget en har valgt på bygge livet sitt på.

I tillegg til manuskonkurransen blir ungdommene også utfordret til å komme med ideer til nye plattformer, produksjonsmetoder og andre temaer som kan bidra til å formidle dette på en god måte.

Det kristne verdigrunnlag som en positiv kraft i samfunnet

– Vi tror at menighetens verdigrunnlag bærer i seg muligheter til å være en positiv kraft i hele samfunnet. Derfor ønsker vi å bidra til å formidle vårt verdigrunnlag på en lettfattelig måte.

En av de som har vært engasjert i menighetens arbeid med media og formidling i mange år, Berit Hustad Nilsen, forteller begeistret, og tror dette prosjektet også kan bidra til å bryte ned myter og fordommer som mange fortsatt har når de snakker om BCC.


Berit Hustad Nilsen er begeistret for muligheten til å fortelle mer om menigheten og hva vi tror på, på enklere og mer effektive måter. Foto: BCC

Nilsen uttrykker at det vi tror på og arbeider med i menigheten, virkelig er noe å være stolte av, noe vi absolutt bør kunne fortelle om til de vi møter på vår vei. Og da er det fint å ha verktøy som gjør det enklere, som for eksempel en kort film om et tema.

Ungdommene har mange evner og god kunnskap om hva som treffer

Avslutningsvis oppfordres ungdommene til å være med de ulike evnene og den kunnskapen de forskjellige har. Ungdommene har mye å bidra med, de har mange kreative ideer, de tar i bruk ny teknologi, og de kjenner både språket som brukes og presentasjonsmetoder som fungerer.

Bcc.no vil følge dette prosjektet framover, og ser fram til resultatet av bredde-engasjementet hos ungdommer over hele verden.