Misjonsinitiativet «Active Christianity» når ut til flere

BCC har i mange tiår drevet misjonsarbeid i ulike verdensdeler. I dag formidles det kristne budskapet også via nettsider og sosiale medier, slik at det kan nå ut til alle kontinenter. På hovedkontoret i Oslo sitter en liten fast stab og holder i trådene.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC

– Vi startet opp i 2008, og har hatt en jevn økning av lesere de 10 siste årene. Men før sommeren skjedde det noe, forteller Milenko van der Staal. Han er redaktør for nettstedet Active Christianity, eller Aktiv Kristendom som er det norske navnet.

Van der Staal har ansvar for en avdeling med fire faste ansatte, i tillegg til flere frivillige bidragsytere. Han er en av de som holder i trådene når budskapet flere ganger ukentlig skal publiserer på 13 språk. Gjennom artikler, e-bøker og innlegg på Instagram og Facebook ønsker de å inspirere flere til levende, aktiv kristendom.

2018 – gjennombrudd med flerdobling av lesere

– Det er snakk om et systematisk og jevnt arbeid med både innhold og plattformer som vi har holdt på med over flere år, sier Milenko. – I 2016 flyttet vi nettsiden over til adressene aktivkristendom.no og activechristianity.org, og i løpet av 2017 var vi godt etablert på 12 språk.

Allerede i fjor opplevde nettsiden en markant stigning i antall lesere. Men først i vår gjorde den et skikkelig hopp i Google’s indeksering, og fikk nesten umiddelbart en dobling i antall treff.

– Det var et lite gjennombrudd. Etter det har vi bare fortsatt å øke, og har steget fra rundt 5500 daglige besøkende til rundt 18.500 nå i august, smiler Milenko.

Besøk nettsiden: Aktiv Kristendom 


Milenko van der Staal er redaktør for nettstedet activechristianity.org, som for tiden opplever stor økning i antall lesere. Foto: BCC

Øker mest i Nord- og Latin-Amerika

Økningen av besøkende på siden er desidert størst på engelsk og spansk, fortrinnsvis i verdensdelene Nord-, Sør- og Mellom-Amerika.

– I disse områdene ser vi en stor interesse for å høre om kristendom. Derfor har vi bevisst satset på engelsk som hovedspråk, men planlegger nå en ekstra innsats med å etablere oss på sosiale medier også på spansk.

For satsningen på sosiale profiler er sentral for å nå ut til flere. I tillegg til nettsiden har Active Christianity en Facebook-profil og to Instagram-profiler som alle er engelskspråklige. Til sammen har Active Christianity over 100.000 følgere på disse tre plattformene.

– Sosiale medier gir en langt større mulighet til å kommunisere mer direkte og mer personlig med folk. Vi skriver om mange ulike tema som opptar kristne, og forsøker å finne ut hvilke temaer våre besøkende er interessert i å lese om, forteller Milenko.


Lauren er av medarbeiderne på hovedkontoret i Oslo, og jobber til daglig jobber med sosiale medier. Pr. i dag er profilene engelskspråklige, men snart blir denne satsningen utvidet også til spansk. Foto: BC

Litteraturbank og inspirasjonskilde til et lykkelig liv

I tillegg ligger de mest innholdsrike artiklene våre og e-bøker med menighetens litteratur fortsatt på nettsiden, der man kan søke seg frem i ulike kategorier. Ved å bruke nettsiden har også BCCs egne medlemmer en fin side å vise til når de vil fortelle andre om det kristne budskapet vi har valgt å leve etter selv.

Milenko van der Staal forteller at motivasjonen bak arbeidet for hans del er å finne i hans eget kristenliv.

– Jeg har selv blitt lykkelig av å høre og gjøre ordet som Jesus kom med til oss mennesker. Evangeliet om Jesus har en positiv, oppløftende virkning i mitt liv, og dette ønsker jeg å være med å formidle videre til så mange som er interessert i å høre om det samme.

Nytt prøveprosjekt lanseres i oktober

Milenko og resten av medarbeiderne til Active Christianity ønsker fortsatt å utvikle seg og ta i bruk nye plattformer. I oktober starter de opp med sitt første webinar, der de inviterer alle som følger dem på Facebook til å bli med online.

– Det kommer til å ta opp noen aktuelle tema som behandles i undervisningsøkter på 30 minutter av gangen. Her har vi invitert noen ulike engelskspråklige evangelister, og det blir mulighet for å sende inn live spørsmål. Det blir spennende, men første gang vi prøver, så vi krysser fingrene for at all teknikk fungerer som den skal, smiler Milenko van der Staal.

Besøk Aktiv Kristendom/Active Christianity på Facebook