Firedobler satsningen på ungdomscamper

Satsningen på ungdom fortsetter i BCC, og skal flerdobles de kommende årene. I mars var 4.500 unge fra hele verden samlet til ungdomscamp i Vestfold. BCC og Brunstad Ungdomsklubb samarbeidet om arrangementet, men nå tar sistnevnte sats og planlegger ikke bare ett, men fire slike arrangementer i årene fremover.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Randi Hutt

Dette var hovedtema i gårsdagens utgave av BCCs interne aktualitetsprogram, BrunstadMagasinet. Programmet sender relevant informasjon, nyheter og inspirasjon til medlemmene hver måned. I junisendingen ble satsningen på et nytt og spennende ungdomskonsept lansert, og i den anledning var to engasjerte ungdomsarbeidere fra Oslo og Drammen invitert for å kommentere nyhetene.

– Dette blir det motiverende å være med på

– Vi tenker at hver ungdomscamp kommer til å bli så spennende og innholdsrik, at det blir enda bedre enn det de har opplevd før. Det skal være et nytt høydepunkt hver gang, det skal være noe de bare vil få med seg.

Da er det motiverende å spare og jobbe for å få det til, selv om det selvfølgelig kreves en innsats, både fra ungdommen selv og for de voksne som skal være med å legge til rette for dette, sa Kristian Smith. Han er en av ildsjelene for det lokale ungdomsarbeidet i lokalmenigheten i Oslo/Follo, og vil jobbe aktivt for at alle ungdommene fra de ulike ungdomsklubbene hans nærområde skal få mulighet til å delta.


Kristian Smith og Vegar Kronstad, lokale ildsjeler i ungdomsarbeidet, tror de nye ungdomscampene blir minst like store høydepunkt som påskecampen. Foto: BCC 

Trosopplæring i et varmt og trygt miljø

En av grunnstenene i menighetens arbeid er å legge til rette for at neste generasjon skal få trosopplæring og mulighet til å samles om sin kristne tro. Målet er det samme som budskapet i misjonsbefalingen, å forkynne evangeliet om Jesus til alle folkeslag, og lære de som vil, å holde det Jesus befalte oss. I arbeidet med ungdommen må budskapet forkynnes på en måte de kan forstå, og det må skje noe spennende og interessant for dem samtidig.

Les om hva misjonsbefalingen betyr for BCC her.

Ungdom har krefter og energi som de må få bruke på en positiv måte. Ved å legge til rette for aktiviteter, lek og felleskap i en varm og trygg atmosfære, kan barn og ungdom trives, samtidig som de får næring til sin kristentro. Det handler om å gjøre noe godt for dem og gi dem mulighet til å høre og ta imot det kristne budskapet, så de selv kan ta stilling til hva de vil gjøre med sitt liv.

Et prosjekt for mentorer i alle aldre

Vegar Kronstad, som deltok på vegne av lokalmenigheten i Drammen, var også begeistret for Brunstad Ungdomsklubb sin nye satsning. – Dette er et ungdomskonsept, men det angår hele lokalmenigheten vår, fra ledere til foreldre og unge mentorer. Det er gjort et stort arbeid med å legge til rette for nesten generasjon de siste årene, og dette videreføres nå i dette konseptet. Det er vi 100 % klar for, sa han engasjert.

Suksessoppskriften videreutvikles

Opplegget på påskecampene de siste årene har vist seg å være en suksessoppskrift som nå bygges videre og utvides. Under den fem dager lange campen i mars var det hele 40 ulike aktiviteter å velge mellom på dagtid, hvor målet var at alle deltakerne skulle få drive med noe som interesserte nettopp dem. Tilbudene ble ledet at unge voksne som både brant for aktiviteten og som var gode omsorgspersoner og mentorer for de yngre. På kveldene møttes alle deltakerne til interessante temasamlinger og trosoppbyggelse i storsalen.


Kåre Smith, som har ivret for satsingen på barn og ungdom lenge, oppmuntret voksne, foreldre og eldre til å støtte ungdommene og vise så mye engasjement og godhet man bare kan. Foto: BCC

Det er tydelig at interessen for disse ungdomsarrangementene er sterkt økende, ved at påmeldingstallene til årets påskecamp var 30 % høyere i år enn i fjor. Dette, i tillegg til at den internasjonale oppslutningen var større enn noen gang, gjør derfor at tilbudet utvides til fire ganger årlig.

Les mer om påskecampen 2018 her.

Inviterer til et internasjonalt løft for ungdommene

Denne store satsningen, som Brunstad Ungdomsklubb blir hovedorgan for, må gjøres i tett samarbeid med de lokale ungdomskubbene.

Lokalmenigheter over hele verden inviteres derfor til en felles dugnad hvor man sammen legger til rette for at de unge kan få hjelp til å organisere arbeidet i klubbene, og finne inntekter som kan hjelpe de som vil til å reise til ungdomscampene i Norge. For de norske ungdomsklubbene vil det sannsynligvis være aktuelt å delta hver gang, mens ungdomsklubbene i utlandet, avhengig av reisevei, kanskje deltar en eller to ganger i året.

Kåre Smith var en av gjestene i studio, og oppmuntret foreldre og menighetsledere til å støtte og delta sammen med ungdommene i arbeidet. Det må legges til rette for ungdommen, og vi som er eldre må vise dem all den godhet vi kan, understreket Smith. – Mange tenker kanskje at nå skjer det så mye for ungdommen i menigheten, og lite for oss som er av den eldre generasjonen. Men nå har vi muligheten, her kan alle være med å bidra.

Det er framtidstro og engasjement blant medlemmene, og her på bcc.no vil vi fortelle mer når neste store ungdomscamp går av stabelen, i romjulen 2018.