Pinsekonferanse med seere i alle verdensdeler

Da Jesus forlot jorden like før pinse for nesten 2000 år siden, lovte han disiplene sine at han ville være med dem «alle dager, inntil jordens ende». Han ga dem også et oppdrag om å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Anne-Sophie Tombre 

Dette var et av temaene under helgens pinsekonferanse, der 3.400 gjester fra 14 land deltok. Programmet inneholdt tre trosoppbyggende samlinger fordelt på to dager, og denne helgen gjorde også sommerværet opplevelsen komplett for de mange vennene som møttes både ute og inne på konferanseområdet.

Store og små koste seg i det fine pinseværet denne helgen. Foto: BCC

Internasjonal TV-sending med et viktig budskap

Søndag ettermiddag ble pinsekonferansen avsluttet med et inspirerende Brunstadmagasin, som blant annet satte fokus på de kjente ordene fra Matteus evangelium, som alle kristne bør ha et forhold til.

Meg er gitt all makt i himmel og på jord; gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! (Matteus evangelium 28, 18-20).

Dette oppdraget har siden blitt kalt misjonsbefalingen, og står sentralt i BCCs arbeid. På pinsekonferansen ble det blant annet satt fokus på denne visjonen, som ligger til grunn for alt det arbeidet som gjøres i menigheten, både i forbindelse med arrangementer for ungdom, bibelskoleprogrammet og sendingene på BrunstadTV, der det kristne budskapet blir formidlet til alle verdensdeler.

Et inspirerende Brunstadmagasin handler blant annet om misjonsbefalingen, som ligger til grunn for hele BCCs kristne virksomhet. Foto: BCC

Hvordan forvalter BCC misjonsbefalingen?

Det ordet som forkynnes fra menighetens talerstol og våre internasjonale TV-sendinger skal nettopp være en hjelp til ung og gammel som ønsker å bli en disippel, slik at alle de som vil det, kan lære å gjøre det Jesus har befalt.

Mye av BCCs misjonsarbeid har helt siden Johan Oscar Smith omvendte seg for 120 år siden, foregått ved naturlige samtaler med enkeltpersoner og møter med andre troende. De som har trang etter det samme budskap om et trosliv i utvikling og forvandling, har alltid vært velkommen til å ta del i vårt trosfellesskap.

En egen versjon av sangen «Jeg er disippel hos mesteren» av Elias Aslaksen ble fremført av flere generasjoner sangere. Foto: BCC

En livslang læringsprosess

Det å leve som en Jesu disippel er en livslang læringsprosess, der man stadig utvikles til en dypere liv i pakt med Guds vilje og Jesu bud. Ved denne utviklingen blir vi til stadig mer glede for vi omgås. Vi får en dypere grad av de egenskaper som kalles for Kristi dyder; blant annet godhet, takknemlighet, glede og fred.

Det er dette livet som beskrives som «menneskenes lys».  Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.  I ham var liv, og livet var menneskenes lys (Johannes evangelium 1, 2-3). De som tror på Jesus og følger han som disipler, vil få del i det samme liv, og dermed spre dette lyset videre.

I BCC tror vi fortsatt at man best kan være en misjonær ved selv å leve livet som disippel, og da vil dette virke som en innbydelse til andre som ønsker å få del i det samme. Hele pinsekonferansen i år ble en sterk inspirasjon til personlig troskap på veien som fører til et slikt liv.

Forplassen på konferanseanlegget summet av liv hele pinsen, hvor pausene ble brukt sammen med venner og familie. Foto BCC
Nok en konferansehelg i BCC er over, nå gleder vi oss til sommerkonferansene, som er like om hjørnet. Foto: BCC