Omsorgsarbeid i praksis

I kveld starter samlingen med et raskt google-søk på storskjermene i salen. Hva dukker opp om en søker på «hyrdetjeneste»? Et par klikk – og de to første treffene er fra boken «Hyrde og profet» av Kåre J. Smith. Men hva er egentlig «hyrdetjeneste»?


Av: Berit H. Nilsen – Foto: Gadiel Lazcano/BCC

– Alle dere kan gjøre noe ingen andre kan, alle har fått evner og talenter dere kan bruke. Det er alltid noen som har det verre enn deg, begynn med å hjelpe dem, gjør noe godt for dem! Dette er et av sitatene fra denne kveldssamlingen. Og nettopp omsorgs-perspektivet har hatt stort fokus under BCCs Påskecamp dette året.

Mentor og hyrde
Omtrent 800 av ungdommene i salen er over 20 år, og har satt av tid til å være sammen med yngre ungdom. De bidrar ved å dele kunnskap og å veilede de yngre innenfor den aktiviteten eller fagområdet de har interesse for.

20170409_brunstad_paskecamp_mote-2171 kopi
Kåre J. Smith – en god veileder for ungdommen

Disse ungdommene kalles gjerne «mentorer», men begrepet «hyrde» brukes også innen omsorgsarbeidet i menigheten. Det er et uttrykk som er mye brukt i Bibelen, der Jesus som den gode hyrde vokter flokken, beskytter dem og sørger for å gi dem næring. «Jeg er den gode hyrde, den gode hyrde setter sitt liv til for fårene», sier han i Johannes evangelium, kapittel 10.

– Alle bør egentlig være hyrder, være opptatt av å hjelpe og verne de andre. Ungdommen oppfordres til å være aktiv både i rollen som mentor, og i hyrdetjenesten for de ungdommene en er sammen med. Dette gjelder selvsagt under Påskecampen, når det er en uke full av aktivitet og fellesskap. Men like mye gjelder det resten av året i alle de ulike lokale lag, foreninger og lokalmenigheter der ungdom samles.

20170409_brunstad_paskecamp_mote-2312 kopi
Oppmerksomme tilhørere

Respekt for mennesker
– Alle passer ikke inn i et «A4-format», en må være den personen en er og bruke de evnene en har. Det er gode anbefalinger fra scenen, og i salen lytter over 3000 ungdommer oppmerksomt. – Det er i den grad du har forbindelse med Jesus, at du kan være en god hyrde for noen. En god hyrde verner de svake, og her gir kjærligheten styrke til å bære.

Deltakerne oppmuntres til å ha et personlig kristenliv og leve i harmoni med Bibelens ord, både i hverdagslivet og på sosiale medier. På den måten blir man et godt forbilde, og kan være til hjelp for de en er sammen med i sitt nærmiljø og i sin lokalmenighet.

Ungdommene i salen utfordret med spørsmål

Deltakelse fra salen
I forkant av Påskecampen har deltakerne hatt mulighet til å sende inn spørsmål i forbindelse med ungdomsarbeidet i menigheten, og på scenen rigges det til konkurranse. Spørsmålene er hentet fra boken «Hyrde og profet», og ungdommene i salen har utfordret Kåre J. Smith til å konkurrere med dem.

Fem ungdommer har samlet opp innsendte spørsmål, og representerer «røkla» – alle ungdommene i salen. Sammen skal de forsøke å stille Kåre J. Smith «til veggs». Det unge laget får også spørsmål i retur, og de må svare godt for å hamle opp med en mann som har vært en formidabel omsorgsperson og hyrde de siste 50 årene, helt fra han var en ganske ung mann.

20170409_brunstad_paskecamp_mote-2307 kopi
Bernt Aksel Larsen ledet debatten mellom Kåre J. Smith og ungdommene

Spørsmål og svar hagler mellom lagene, og programleder Bernt Aksel Larsen har sin fulle hyre med å holde tråden i rekkefølge og poenggiving. Han får god hjelp av et anonymt dommerpanel som sitter backstage og rapporterer inn poeng fortløpende. Lenge er det temmelig jevnt løp, og spenningen i salen stiger. Men ungdommene har forberedt seg godt, og har mange gode svar. Når det viser seg at de går av med seieren, jubles det så høyt at en er redd taket skal løfte seg i salen.

Full fest for vinnerne
Kåre J. Smith jubler med. – Jeg håpte dere skulle vinne! Det er ikke noe som gleder meg mer enn at ungdom kommer inn i dette livet og lærer å bruke sin tid og sine evner til å gjøre noe godt for andre.

Premien går til alle ungdommene i salen, og er gratis tacoaften i restaurantområdet. Det vrimler av ungdom som feirer kveldens seier, det er glade ansikter overalt hvor en snur seg. Men den største seieren er nok at hundrevis, kanskje tusenvis, av ungdommer vil fortsette å være gode mentorer og hyrder i sine omgivelser.

Flere bilder fra kvelden:

20170409_brunstad_paskecamp_mote-2473 kopi
Spennende konkurranse med interessante spørsmål og svar
20170409_brunstad_paskecamp_mote-2487 kopi
Ungdommene i panelet får gode svar på spørsmålene deltakerne har sendt inn
20170409_brunstad_paskecamp_mote-2437 kopi
Hele programmet blir oversatt til mange språk, så alle får med seg innholdet i konkurransen
20170409_brunstad_paskecamp_mote-2383 kopi
Interessante, og til tider morsomme debatter på scenen fremkaller smil hos tilhørerne
20170409_brunstad_paskecamp_mote-2365 kopi
Munter stemning når ungdommene skal forsvare sitt lag i konkurransen
20170409_brunstad_paskecamp_mote-2144 kopi
Google-søk på «hyrdetjeneste» skapte en annerledes start på temakvelden
20170409_brunstad_paskecamp_mote-2279 kopi
Gruppen som har jobbet med sang og musikk under Påskecampen fremfører et flott sanginnslag