Årsrapport for BCC-forbundet 2023

Årsrapporten for 2023 er publisert

Les årsrapporten og få innblikk i hva BCC-forbundet og fellestiltakene har brukt tid og penger på i 2023.


Det sammenfattede årsregnskapet viser et pent overskudd på 37,1 millioner, som er overført til formålskapitalen.

De som har fulgt BCCs utvikling de siste tiårene, vil ha lagt merke til hvordan satsing på område etter område begynner å bære frukt.

Fellestiltakene i BCC-forbundet er autonome organisasjoner som avgir egne regnskaper. Det sammenfattede regnskapet viser totaløkonomien, slik at givere får en samlet oversikt. Den største faktoren i økonomien er stevnene, der trosfeller fra alle verdens hjørner samles om budskapet om helliggjørelse.