BCC medlemmer

Hva med de som velger å forlate et trossamfunn?

I andre del av intervjuet med Harald Kronstad spør jeg inn til det å forlate et trossamfunn. Hvordan forholder vi oss til at noen velger å forlate BCC, og gå over til andre trossamfunn eller kanskje et helt nytt livssyn?


I BCCs verdier heter det: Den troendes holdninger og livsførsel bør gjenspeile at alle mennesker møtes med respekt og aktelse, uavhengig av hvilket livssyn eller trosgrunnlag de har.

Hvordan forholder BCC seg til de som melder seg ut, eller forlater trossamfunnet? 

– Vi har fri utmelding, og det er ingen sanksjoner for det å melde seg ut. Selvfølgelig må det være slik i et fritt land, sier Kronstad. Han fortsetter: – Dette fremgår også tydelig i vår veiledning til medlemsvilkår. Vår innstilling er at vi ønsker å ha et så godt forhold som mulig til alle. Både de som er medlemmer og de som ikke er det. Slik opplever jeg også at de aller fleste har det. 

Alle medlemsorganisasjoner som er en del av det internasjonale BCC-forbundet er forpliktet til å ha vedtekter, medlemsvilkår, og rutiner for å håndtere varsling. Dette for å sikre at både plikter og rettigheter en har som medlem er tydelige og greie å forholde seg til. 

Harald Kronstad, her fra en ungdomssamling i forbindelse med sommerstevne
Harald Kronstad, her fra en ungdomssamling

Respekt for menneskers valg

Jeg vil tilbake til en setning Kronstad sa tidlig i første del av intervjuet. At vi bedre kan komme dem i møte som har vonde opplevelser, for eksempel i forbindelse med det å forlate menigheten.

Hvordan forholder du deg til kritikken om at det er vanskelig å forlate menigheten, og at en blir dårlig behandlet om en melder seg ut?

– Som nevnt over, fra BCCs side ønsker vi å ha et så godt forhold som mulig til både medlemmer og ikke-medlemmer. Og så kan det være mange ulike skjebner i et liv og i en familie. Mange historier i en menighet, og ikke alt kan eller bør drøftes offentlig, blant annet av hensyn til enkeltmennesker. Vi ser det som helt grunnleggende å ha gjensidig respekt og et godt mellommenneskelig forhold uansett hvilket trossamfunn en tilhører eller om man ikke er troende. Hvert menneske skal ha frihet til å velge selv hva en vil tro på og hvor en vil være medlem. Det valget må respekteres. Dette gjelder også medlemmer av BCC som velger å melde seg ut. 

Bryter ikke kontakten

Men støtter du det at familier bryter all kontakt med familiemedlemmer som melder seg ut av menigheten?

– For noen innebærer det å forlate et trosfellesskap også at en får et annet livssyn enn familiens. Enkeltpersoner og familier forholder seg ulikt til dette. Vi må ha respekt for at slike prosesser er krevende. Slik er det uansett hvilken forsamling eller organisasjon man har hatt sterk tilhørighet til. Hvordan familier håndterer sine relasjoner og eventuelle brudd er deres ansvar. Det er ikke sikkert det gjenspeiler en holdning vi har i BCC.

Jeg må få svar på det som stadig er et tilbakevendende tema i kommentarfeltene på sosiale medier, nemlig de som mener de har opplevd vonde ting som menigheten har ansvaret for.

– Vi har gjentatte ganger gjennom årene oppfordret de som har vonde opplevelser til å ta kontakt. Flere har gjort det. Noen har bare behov for å snakke, andre trenger en beklagelse. Noen har forhold i sin egen familie som preger opplevelsen de sitter med. Vi både håper og tror at terskelen ikke er for stor for å ta kontakt hvis en bærer på vonde opplevelser. Vi ønsker å komme mennesker i møte med respekt og forståelse for den smerte de måtte bære på og søke å finne en best mulig vei videre i livet.

BCC medlemmer

Ønsker å utvikle menigheten til det bedre

Kronstad er tydelig på, at så lenge vi er mennesker i en organisasjon, så kan det skje feil. Det kommer vi aldri bort i fra. Han er opptatt av at forebyggende arbeid er viktig, og at en retter opp når en har gjort noe kritikkverdig. 

– Og det vil jeg si, at selv med ledere og medlemmer som har viet livet sitt for å hjelpe andre til et liv i utvikling i det gode, så er vi mennesker. Og mennesker kan trå feil. Det kan sies og gjøres ting som ikke er greit, og som ikke burde ha skjedd. Vi som har jobbet flere tiår med forebyggende virksomhet i BCC Norge har henstilt til å ta kontakt. Vi har ingen annen intensjon enn å utvikle menigheten til det bedre på alle måter. 

Det er oppriktighet og varme i Kronstads svar, det merkes at han har kjærlighet til mennesker og vil det beste. Men hva når kritikken går på andre ting enn det som gjelder medmenneskelighet og nestekjærlighet. For eksempel påstander om sammenblanding av økonomi mellom menighet og ledelse? 

– Det synes å være en liten gruppe mennesker som mer eller mindre har viet sitt liv til å spre løgn om BCC, ledere og medlemmer. Særlig i spørsmål av økonomisk art. Til tross for at all vår økonomi for de 10 siste år er endevendt og kontrollert av revisorer og Økokrim, uten å finne noe å sette fingeren på, så holder denne gruppen det gående med sine løgner. 

Rettferdighet i alle ledd

Kronstad er tydelig på hva som gjør at det er viktig å imøtegå slike usannheter:

– Det enkelte driver med handler overhodet ikke om å bidra til noen sunn og god utvikling. Så løgner må imøtegås, det har med rettferdighet å gjøre. Rettferdighet både i organisasjonene og i eget liv tror jeg er helt avgjørende for å lykkes. Vi arbeider for å fullføre det oppdraget vi har fått av Jesus, om å gå ut til hele verden og lære de som vil høre, å holde alle de bud han ga oss.

«Uten rettferdighet og personlig troskap har vi ikke kraft til å utføre dette oppdraget.»

Harald Kronstad

Denne artikkelen er først publisert 28. mars 2023.