Medlemskap

Hjem » BCC Norge » Medlemskap

Hvem kan bli medlem i BCC Norge?

Medlemskap er frivillig og åpent for alle som oppfyller vilkårene, som er å bekjenne seg til menighetens trosgrunnlag og å støtte formålet.

  • «Å bekjenne seg til» betyr at man er enig i, og ønsker å leve etter det BCC vektlegger når det gjelder kristen tro og livsførsel 
  • «Å støtte» betyr at man identifiserer seg med formålet, at man er lojal til lokalmenighetens virksomhet, og at man bidrar aktivt til realisering av formålet 

Medlemskap innvilges i BCC Norges lokalmenigheter, og man er velkommen til å ta kontakt dersom man ønsker å komme og høre forkynnelsen for å vurdere om medlemskap er aktuelt for seg.

Se oversikt over lokalmenigheter i Norge

Klikk deg inn på lokalmenighetenes nettsider for å finne kontaktinformasjon, og informasjon om når det holdes møter.

Om utmelding

Dersom et medlem ønsker å melde seg ut kan det enkelt gjøres ved å fylle ut en digital utmeldingsblankett på profilsiden, eller ved å gi beskjed til forstander i lokalmenigheten man tilhører.