Finsk TV korrigerer og sletter påstander fra Oscar Floor

Finsk TV korrigerer og sletter påstander fra Oscar Floor

Etter dialog mellom BCC og den finske statskanalen YLE, gjør de nå korrigeringer i episoden som ble sendt 13. november 2023. Falske påstander fra Oscar Floor slettes, og ytterligere endringer gjøres.


– Det er gledelig å se at redaksjonen i YLE er villig til å erkjenne feil og nå korrigerer episoden, sier kommunikasjonsleder Berit Hustad Nilsen.

Etter å ha svart ut alle spørsmål fra YLE før episoden ble publisert, ba BCC i tillegg om å få rettet en rekke feil etter programmet ble sendt.

Redaksjonen i YLE bekrefter denne uken at de har vurdert henvendelsen nøye. De fjerner Oscar Floors falske påstand om at menigheten skulle drive med skatteunndragelse, og har gjort ytterligere korrigeringer i den publiserte dokumentaren. I tillegg vil neste ukes program inneholde en merknad, og en nettartikkel informerer om korrigeringen.

Oscar Floor har gjort seg kjent for å spre konspirasjoner og insinuasjoner om BCC og flere medlemmer gjennom en lengre periode. Hustad Nilsen poengterer:

– Det er uansett svært betenkelig at kriminaliserende påstander når fram i redaksjonelle medier uten tilstrekkelig kildekritikk.

Berit Hustad Nilsen

NRK skal også gjennomgå sine etiske vurderinger

Mediene har et viktig samfunnsoppdrag og skal fremme en redelig og sannhetssøkende journalistikk. Dette er avgjørende for å opprettholde de redaktørstyrte medienes rolle og tillit i samfunnet. Men når etiske vurderinger slår feil kan det få katastrofale følger for de som rammes.

For ganske nøyaktig tre år siden publiserte NRK Brennpunkt en episode der fremstillingen av BCC var snudd helt på hodet og basert på flere av de samme kildene som det finske TV-programmet. Medlemmene opplevde hets, mobbing og stigmatisering som en direkte følge av episoden.

De siste ukene har NRK publisert og avpublisert en dokumentarserie kalt «Ingen elsker Bamsegutt». NRK varsler at de skal evaluere sine etiske vurderinger i dokumentar- og samfunnsavdelingen. I den forbindelsen har BCC bedt ledelsen i NRK også ta episoden «Guds utvalde – smiths venner» i betraktning.

Historien om hvor galt det gikk da NRK Brennpunkt ville undersøke BCCs økonomi er godt dokumentert i boken av Dag Christensen. Den kan lastes ned på Regjeringens nettside: