BCC-forbundets årsrapport 2022

Les årsrapporten for 2022

Nå kan du lese den nye årsrapporten for BCC-forbundet. Få oversikt i den sentrale virksomheten og innblikk i hvordan det første fulle driftsåret som forbund har gått.


I takt med både menighetens og samfunnets utvikling har BCC arbeidet for å sikre en god organisering som møter både dagens og framtidens behov. Som det eneste norske trossamfunn med internasjonal utbredelse, hadde vi lenge liten grad av formell organisering. Dette har blitt utviklet gjennom flere år, og i 2021 ble det internasjonale BCC-forbundet konstituert. Året 2022 ble det første fulle driftsåret for BCC-forbundet.

Årsrapporten gir et overblikk fra fjoråret og inneholder blant annet:

  • Hva BCC er, og hva vi arbeider for​
  • Økonomi og nøkkeltall​
  • Organisering og beslutningsmyndighet​
  • Komitearbeid i representantskapet​
  • Nøkkelinformasjon fra de ulike fellestiltakene ​
  • Sammenstilt årsregnskap og revisors beretning​

Denne årsrapporten beskriver den samlede virksomheten i sentralorganisasjonen og medlemsorganisasjoner klassifisert som fellestiltak. Vi håper den vil gi en helhetlig forståelse av BCC-forbundets virksomhet gjennom året 2022.

Årsrapport 2022 - BCC-forbundet
I 2022 ble BCC Norge og 19 norske lokalmenigheter tatt opp i forbundet.

Virksomheten i våre lokale menigheter og barne og ungdomsorganisasjoner er beskrevet i egne årsrapporter.