Bible X - crowdfunding

Starter crowdfunding for videospill basert på Bibelen

Siden 2020 har Bible X jobbet målbevisst med en banebrytende spillsatsing. Målet er at dagens unge kristne kan oppdage Bibelens viktige budskap på plattformer de allerede bruker.


Over 2,1 milliarder mennesker spiller videospill på verdensbasis, og bransjen er i rask utvikling. Ved hjelp av moderne spillteknologi tror vi at evangeliet som Jesus brakte frem kan opplyse og engasjere en ny generasjon kristne, på en helt ny og kraftfull måte. Ønsket er at dette skal føre til samtaler om tro og selvstendig refleksjon.

Gate Zero - videospill basert på Bibelen

Hva er Gate Zero?

Gate Zero er navnet på første spill-lansering fra Bible X. I Gate Zero blir spilleren tatt med tilbake til kilden og får oppleve Bibelens budskap på egenhånd.

– Inntil nå finnes det få eller kanskje ingen høykvalitets videospill basert på Bibelen, og det ønsker vi å gjøre noe med, sier Arve Solli, leder for satsingen.

Gjennom Gate Zero får de mulighet til å dykke inn i Jerusalem på Jesu tid og bli kjent med en innholdsrik historie. En verden fylt med jødiske skikker, Jesu undervisning og et rådende politisk landskap, utgjør et univers som mange unge mennesker i dag er ukjent med, men som er viktig for kristen tro.

Fire planlagte utgivelser

Det er planlagt fire utgivelser av Gate Zero, og hver utgivelse vil inneholde 12 oppdrag, hver med 4-6 timers spilletid. I tillegg til å gjennomføre kapitlene kan spillerne bruke så mye tid de vil på å utforske universet i spillet. Her kan du bli med på en virtuell tur og få en guide til å forklare verdenen på Jesu tid. I tillegg vil flere hundre filmsekvenser gi liv til historien om Jesus og sette det hele i sammenheng.

Invitasjon til spleiselag

I løpet av de siste månedene har Bible X jobbet målrettet med å markedsføre Gate Zero og presentere det for tusenvis av kristne, særlig i USA.

– Responsen har vært fantastisk, og det er tydelig å merke at dette er et prosjekt som vekker stor interesse, forteller Arve Solli begeistret.

Inntil nå har utviklingen av Gate Zero vært finansiert ved tilskudd fra BCC-forbundet og gavebidrag fra de halvårlige misjonskollektene. Nå ønsker Bible X å gi resten av den kristne verden muligheten til å støtte utviklingen.

– I juni starter vi en crowdfunding-kampanje, som best kan beskrives som et godt, gammeldags spleiselag, hvor alle fra hele verden kan være med.

Første del av crowdfunding-kampanjen vil gjennomføres på Kickstarter.com, en anerkjent plattform for finansiering av kreative prosjekter. Her kan mennesker fra hele verden bidra med ønsket beløp, og som takk vil de motta spesielle belønninger når prosjektet er ferdigstilt.

Gate Zero - videospill basert på Bibelen

Ønsker du å følge med på utviklingen og bidra til at spleiselaget lykkes?
Registrer deg på get.gatezero.game i dag og bli varslet når kampanjen åpner.

Testet av over 5000 ungdommer

I 2022 ble en prototype av spillet testet av over 5000 medlemmer fra Brunstad ungdomsklubb, hvor temaet var påskefeiringen i år 33. I ukene før påskecamp spilte ungdommene gjennom 9 timer gameplay og lærte alt om påskefeiringen og begivenhetene som ledet opp til Jesu korsfestelse. Spillerne ga verdifulle tilbakemeldinger som ble brukt til den videre utviklingen av spillet.

Sommeren 2022 lanserte Bible X en åpen demo med introduksjon til historien, noen filmsekvenser og 20 minutters spilletid med grunnleggende spillmekanismer. Målet var å la et bredere publikum teste spillet, noe som resulterte i mange verdifulle tilbakemeldinger.