Søstrestevne 2023, Brunstad Christian Church - BCC

Søstrestevne 2023 – inspirasjon til et personlig liv med Gud

Fire lokalmenigheter fra Tyskland samarbeidet om å forberede årets stevne for kvinner i BCC; søstrestevnet. Kjærligheten som var lagt ned i å planlegge arrangementet ble tydelig, og deltakerne fikk oppleve en minnerik helg.


De frivillige samarbeidet med BCC Event som arrangør, og prosjektleder Ruth Hauptmann var veldig fornøyd med resultatet.

Ruth Hauptmann og Randi Reinhardt
Ruth Hauptmann og Randi Reinhardt

– Det har vært et fantastisk prosjekt. I starten var jeg litt spent på hvordan det skulle gå å samarbeide på tvers av fire lokalmenigheter, sier hun og fortsetter: – Men det kom så mange gode idéer, og de forskjellige tok ansvar slik at oppgavene ble fordelt på mange.

Mange detaljer skal på plass før et internasjonalt arrangement av en slik størrelse kan gjennomføres. Det gjorde stort inntrykk å jobbe med festkvelden, forteller prosjektmedarbeider Randi Reinhardt.

– Vi jobbet jo med temaet for stevnet som er «Sammenføyet til ett legeme», og vi har hentet fram historier om kvinner som levde samtidig som Johan O. Smith på begynnelsen av forrige århundre. Det gjorde et skikkelig sterkt inntrykk på oss.

Troende kvinner

Filmene under festmøtet ga et lite innblikk i hvilken troskap mot Gud og sitt himmelske kall disse kvinnene viste. Flere av dem sto i krevende situasjoner i livet, men de sto fast og oppreist i troen på at Gud kunne gjøre et verk i den enkelte. Slik bygde de menigheten i sin tid, og hele kvelden ble en ansporing til at kvinner i dag må gjøre det samme.

– Det har også vært en ansporing til troskap for vår egen del å jobbe med dette temaet i forkant av stevnet, sier Randi.

Kjærligheten blir synlig ved enhet i arbeidet

De fortalte om en enhet i arbeidet som gjorde det enkelt både å planlegge og å gjennomføre.  

– Da vi kom hit til Brunstad og skulle sette i gang, var det en eldre søster som sa at kjærligheten var helt tydelig i arbeidet. Det merker man fordi det er så godt å være her, sier Ruth.

For deltakerne var innsatsen fra de frivillige også tydelig å merke. I fellesområdene var det fint dekorert og flere steder kunne en stoppe opp ved innholdsrike historier om kvinner fra ulike tider i menighetens historie.

Å samarbeide på tvers av lokalmenigheter er en ting og krever sitt. Men de frivillige skal også samarbeide med arrangøren, nemlig BCC Event. Prosjektlederen fra Tyskland er begeistret for hvor bra dette også gikk.

– Jeg må bare si at BCC Event har lagt så godt til rette med struktur og kommunikasjon, slik at det var enkelt for oss som lokalmenighet å bidra på denne måten.

Inspirasjon til personlig gudsfrykt

De rekordmange 5.700 deltakerne fikk høre en forkynnelse som inspirerte til å ikke bare kjenne Guds ord som en lære, men til å leve slik det står skrevet. Et personlig liv med Gud fører til gudsfrykt i det daglige liv.

Disse ordene fra Johannes’ brev avsluttet stevnet:

«Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved, om livets Ord – og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss – det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at også dere kan ha samfunn med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og hans Sønn, Jesus Kristus.» 1. Joh. 1, 1-3