Dette bryr medlemmene seg om i årlig undersøkelse

I den årlige medlemsundersøkelsen blir medlemmer spurt inn til den organisatoriske utviklingen og tilliten til beslutningsprosesser og forvaltning av penger. Her kan du lese mer om resultatene av medlemsundersøkelsen 2022.


Hvert år siden 2018 har BCC spurt medlemmer en rekke spørsmål for å måle på tilliten til organisasjonen og utviklingen vi står i. Det er særlig viktig i store endringsprosesser. Siden 2020 har vi fått internasjonal organisering, ny givertjeneste, gjennomgått medlemsinnmelding og lokalmenigheter har endret navn og profilering.

– Vi har gått fra å være organisert som en norsk forening til et internasjonalt forbund av mange organisasjoner med felles formål, sier Berit Hustad Nilsen.

– I den overgangen er det viktig at medlemmene henger med og føler at våre felles verdier er ivaretatt.

Undersøkelsen viser at interessen for organisering, beslutningsprosesser og pengebruk har dalt noe siden i fjor. Men at medlemmene fortsatt i all hovedsak opplever at gaver de gir til menigheten forvaltes på en god måte.

I alle alderskategorier er det mellom 10-18% flere menn enn kvinner som svarer, bortsett fra den yngste aldersgruppen 18-25 år. Her er det likelig fordelt.

Om undersøkelsen

IdentitetAnonym
Aldersgrense18 år
Kjønnsfordeling43% kvinner, 57% menn
Svar1018
Antall land20
SpråkNorsk, engelsk, tysk, fransk, nederlandsk

Under ser du et utvalg av svarene fordelt på aldersgrupper:

Flere hundre innspill

Det har kommet inn ca. 1000 svar, og rundt hver femte velger å besvare siste spørsmål: «Har du en kommentar eller tilbakemelding til BCC?»

Svarene som kom inn i fritekst er fordelt slik:

  • 30 % konstruktive innspill
  • 47 % støtteerklæringer og takkemeldinger
  • 16 % kritiske tilbakemeldinger
  • 7 % generelle kommentarer