Vil gi noe til fellesskapet

I helgen var det stevne hvor frivillige fra lokalmenigheten i Sveits var med å arrangere: – Gjør det desto mer spennende å være en del av, sier en av de frivillige.


Stevnene er pulsen i trossamfunnet, hvor vi knyttes sammen på tvers av kultur, språk og alder. Og selv om helgene er korte, er de likevel innholdsrike: Her åpnes muligheter for å gjenforenes med gamle venner og stifte nytt vennskap, og deltakere får oppbygges i troen.

Forrige helg ble altså det årlige brødrestevnet avholdt, hvor unge og voksne menn fra ulike lokalmenigheter er målgruppen. Et tilsvarende stevne arrangeres for kvinner på våren. Siden ikke familier og små barn deltar, gir disse helgene en særlig anledning til å fokusere fullt på stevneprogrammet. Sendingene streames også til trosfeller i alle verdensdeler.

Lokalmenigheten i Sveits har samarbeidet med BCC Event om både planlegging og gjennomføring av arrangementet, og BCC Østfold har også bistått med ressurser og fylt over 350 frivillige skift.

Fakta om stevnet

  • 5000 deltakere
  • 30 land er representert
  • Over 600 frivillige skift
  • Arrangør er BCC Event, med lokalmenigheten i Sveits som medarrangør

Se bilder fra helgen:

Frivillig innsats har alltid vært, og vil være en viktig bærebjelke i BCC inn i framtiden. Året 2022 har i Norge et særlig fokus på frivilligheten – men også deltakere fra Sveits kan fortelle om gleden ved å bidra til fellesskapet:

Paul Zürcher
Paul Zürcher

– Å arrangere et stevne gjør det desto mere spennende å være en del av. Man får innblikk bak scenen og hvordan alt fungerer sammen, og hvor mye energi som ligger i de enkelte forberedelser av programelementer, sier Paul Zürcher. Han har ledet medieproduksjonen fra lokalmenighetens side.

– Det som motiverer meg er å gjøre stevneopplevelsen for den enkelte til et høydepunkt ved å bruke min tid og mine evner til å bidra til fellesskapet og å støtte opp sånn at budskapet kan formidles på best mulig måte.

Lokalmenigheten i Sveits har altså stilt opp med frivillige i både ung og eldre alder. Disse har bidratt med alt fra utvikling av stevnekonsept, bevertning, musikk og film, for å nevne noe.

En av disse er også Julia Tischhauser, som har fulgt med fra TV-skjermen hjemme i Sveits. Hun har vært ansvarlig for musikk sammen med et team i lokalmenigheten:

Julia Tischhauser
Julia Tischhauser

– Jeg har heiet på vennene mine som har jobbet for å gjennomføre alt som vi har forberedt sammen. Også er det jo veldig gøy å følge med på overføringene og å se resultatet, sier hun.

Og selv om hun selv ikke var i målgruppen denne gangen, påvirket ikke dette motivasjonen til å bidra:

–Tvert imot – jeg gleder meg til det blir vår tur til å forberede stevnet igjen, sier hun. – Gjennom alle år har jo stevnene blitt stelt i stand av mennesker som har hatt lyst til å gjøre det fint for andre. Jeg vil for min del fortsette med samme sinnelag: Å være med å gjøre våre stevner til høydepunkter for vennene, og spesielt for den kommende generasjonen.